Turkish 413 - 144 Questions flashcards |
Create a new class

Create a new folder

Create a new class

Your School

Share this set

New

This is a Free Service provided by Why Fund Inc. (a 501 C3 NonProfit) We thank you for your donation!


(1. Click on the course Study Set you wish to learn.) (2. If you wish you can click on "Print" and print the test page.) (3. When you want to take a test...click on anyone of the tests for that Study Set.) (4. Click on "Check Answers" and it will score your test and correct your answers.) (5. You can take all the tests as many times as you choose until you get an "A"!) (6. Automated college courses created from lecture notes, class exams, text books, reading materials from many colleges and universities.)

<

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Adın soyadın ne?

  What is your last name?
  Benim adım soyadım Brown

  Kaç yaşındasın?

  How old are you?
  Yirmi sekiz yaşındasım

  Nerede oturuyorsun? Eviniz nerede? Adresiniz nedir?

  Where do you live? Where is your home? What is your address?

  Telefon numaran kaç?

  What is your phone number?

  Sen öğrenci misin?

  Are you a student?

  Öğrenci değil misin?

  Are you not a student?

  Hangi okula gidiyorsun?

  Which school do you go to?

  Okula neyle gidiyorsun?

  What do you go to school with?

  Üniversitede ne okuyorsun?

  What are you studying in university?

  Sen necisin? Baban ne iş yapıyor?

  You what? What work does your father do?

  Benim annem doktor, seninki ne iş yapıyor?

  My mother is a doctor, what work does yours do?

  Sen Seattle'da nerede oturuyorsun? Ailen nerede oturuyor?

  Where is Seattle do you live? Where does your family live?

  Kaç yıldır Seattle'da oturuyorsunuz?

  How many years have you been living in Seattle?

  Nasılsın? Bugün kendini nasıl hissediyorsun?

  How are you? How are you feeling today?

  Başin ağriyor mu?

  Does your head hurt?

  Siz neyle/nererle ilgileniyorsunuz?

  What with, what things with, are you interested in?

  Kimlere kızıyorsun?

  Are you mad at people?

  Ne yapmaktan hoşlanıyorsun/sıkılıyorsun/nefret ediyorsun?

  What are you bored of, fond of or hate?

  Niçin Türkçe öğreniyorsun?

  Why do you learn Turkish?

  Geceleri saat kaçta yatıyorsun, sabahları saat kaçta kalkiyorsun?

  What time do you go to sleep at night, when do you wake up?

  Bugünlerde neler yapıyorsun?

  What are you doing these days?

  Canın ne yapmak istiyor?

  What does your soul want to do? What do you want to do?

  Bu yaz ne yapmak istiyorsun?

  What do you want to do this summer

  Her haftasonu sinemaya gidiyor musun?

  Are you going to the cinema every weekend?

  Hangi yıldayız, hangi aydayız? Bugün ayın kaçı?

  Which year, which day is it? Today is what day of the month?

  Saat kaç?

  What time is it?

  Parti ne zaman?

  What time is the party?

  Ders saat kaçta?

  What time is the lesson?

  Ailen nerede oturuyor?

  Where does his family live?

  O adam senin öğretmenin mi?

  Is that man your teacher?

  O kadın senin profesörün mü?

  ...

  O adam senin neyin?

  ...

  Bu kim?

  ...

  John nereli? Nerede oturuyor? Nece konuşuyor?

  ...

  Ahmet doktor mu? (Emin değilsin!)

  ...

  Selim her gece televizyon seyrediyor mu? (Bilmiyorsun!)

  ...

  İngilizce'de 'okumak' ne demek? Türkçe 'bus' nasıl denir?

  ...

  Bunlar benim kitaplarım, şunlar kimin?

  ...

  Masa odanın neredinde?

  ...

  Bu kitap ne kitabı?

  ...

  Kanada ABD'nin neresinde?

  ...

  Türkçe dersi hangi günler/ne günleri toplanıyor?

  ...

  5.12'deki şiir ne hakkinda?

  ...

  Bir ders kaç dakika sürüyor?

  ...

  Ders kitapları pahalı mı yoksa ucuz mu?

  ...

  Bir saatte kaç dakika var?

  ...

  Öbürgün okul var mı?

  ...

  Sizin kaç kardeşiniz var?

  ...

  Amerikan bayrağında kaç renk var? Hangi renkler?

  ...

  Benden bir isteğiniz var mı?

  ...

  Senin hangi konuda bilgin var?

  ...

  Senin neye ihtiyacın var?

  ...

  Dün bütün gün ne yaptın?

  ...

  Biz Türkçe'ye ne zaman başladık?

  ...

  Geçen akşam iyi eğlendiniz mi?

  ...

  Siz hiç cami gördünüz mü?

  ...

  Siz hiç Türk kahvesi içtiniz mi?

  ...

  Geçen hafta çamaşır yıkadın mı? (Hatırlamıyorsunuz!)

  ...

  Dün hava nasıldı? Dün ayın kaçıydı?

  ...

  Toplantı saat kaçtaydı?

  ...

  Evvelki akşam yemekte ne vardı?

  ...

  O kız kimdi?

  ...

  Niçin derse geç kaldın?

  ...

  Eskiden spor yapıyor muydun?

  ...

  Denny Hall'dan kütüphaneye nasıl gidiyorsun?

  ...

  Çocuklar dışarıda oynasın (optative) mı?

  ...

  Saat kaçta nerede buluşalım?

  ...

  Yarın seni arayayım mı?

  ...

  Ertesi gün okula gedelim mi?

  ...

  'İçeri gelsene/gelsenize!' ne demek?

  ...

  Bu akşam ne yapacaksın?

  ...

  Yarın kaçta kalkacaksın?

  ...

  Yazın nereye gideceksin?

  ...

  Sen ileride ne olacaksın?

  ...

  Gelecek yıl Türkçe alacak mısın? (Karar vermedin)

  ...

  Ertesi yıl Seattle'da mı oturacaksın?

  ...

  Sence yarın yağmur yağacak mi?

  ...

  Hani dün akşam sinemaya gidecektik?

  ...

  Paran olunca ne yapacaksın?

  ...

  Bu okula bitirince ne yapacaksın?

  ...

  Dersten sonra yemeğe gidecek misin?

  ...

  Çarşamba'dan önce buluşalım mı?

  ...

  Ayşe kaç saat önce geldi? Sen kaç saat sonra gideceksin?

  ...

  Sabaha kadar ne yaptın?

  ...

  Şu tarafa doğru gidelim mi?

  ...

  Seattle'dan Portland'a arabayla ne kadar sürüyor?

  ...

  Dün İstanbul'da hava nasılmış?

  ...

  Sen nerede doğmuşsun?

  ...

  Cumhurbaşkanı Washington DC'ye dönmüş mü?

  ...

  Salı günleri İstanbul'a uçak var mıymış?

  ...

  Sen daha önce hiç hamama gitmiş miydin?

  ...

  Sen sabahları evden çıkmadan önce neler yaparsın?

  ...

  Yarın gece için bir planın var mı?

  ...

  Bu dersi anlayabilmek için ne yapmalıyız?

  ...

  Bu dersi analayabilmek için ne yapmak gerekiyor?

  ...

  konsere gitmek için ne yapmak gerekiyor?

  ...

  Niçin beni tanımıyormuş gibi davranıyorsun?

  ...

  Ahmet sana da, "yaran partiye geliyor musun?" diye sordu mu?

  ...

  Şarkıcı ne yapar?

  ...

  Filler et yer mi?

  ...

  Her gün tavla oynar mısın?

  ...

  Bir kahve içer misin?

  ...

  Yarın kimse evde olur mu?

  ...

  Sen çocukken çok yemek yer miydin? (Emin değilsiniz?)

  ...

  Eskiden sigara içer miydin?

  ...

  Sen ders çalışırken televizyon izler misin?

  ...

  İşin biter bitmez beni arayabilir misin?

  ...

  Dün gece kiminleydin?

  ...

  Neyin var?

  ...

  Karnın ağriyor mu? Ateşin var mı?

  ...

  Sen okul bittikten sonra ne yapacaksın?

  ...

  Bu okula gelmeden önce handi okula gitmiştin?

  ...

  Saçını kendin mi kestin yoksa berbere mi kestirdin?

  ...

  Arabanı kime tamir ettiriyorsun?

  ...

  Ayşe'yle tanışmış mıydınız?

  ...

  Annenle yazışarak mı yoksa telefonda konuşarak mı haberleşiyorsun?

  ...

  Hediye olarak ona neler aldın?

  ...

  Arkadaşlarınla sık sık haberleşiyor musun?

  ...

  Lokantada ne yapılır?

  ...

  Sınıfta sigara içilir mi?

  ...

  Türkçe anlaşılmaya baslandı mı?

  ...

  En son ne zaman taşındın?

  ...

  Dersler mersler nasıl gidiyor?

  ...

  Artık Türkçe konuşabiliyor musun?

  ...

  Bugün boş zamanımız olabilir mi? (Bilmiyorsunuz!)

  ...

  Ödevlerini yapabildin mi?

  ...

  Dersten sonra dinlenebilecek misin?

  ...

  Sence Ayşe partiye gelemez mi?

  ...

  Sence Can gelmeyebilir mi?

  ...

  Sence Ahmet partiye gelemeyebilir mi? Niçin?

  ...

  Hafta sonu görüşebilir miyiz?

  ...

  Yarın arabanı alabilir miyim?

  ...

  Sen bu gece eve erken geleceksen, beni de işten alır mısın?

  ...

  Yarın işe gelemezsem, benim işimi de sen yapabilir misin?

  ...

  Ona mektup yazayım mı?

  ...

  Çok zengin olsan, ne yapmazdın?

  ...

  Mutlaka İstanbul'a gitmeli miymiş?

  ...

  İnsan Türkçe öğrenebilmek için neler yapmalıdır?

  ...

  Bunu bana ne diye söyledin?

  ...

  İstiyorum ki...

  ...

  Saat kaç?

  ...

  Uçak saat kaçta?

  ...

  Yazın neler yapmayı planlıyorsunuz?

  ...

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature

  Create Study Set
  Powered by Quizlet.com