NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Print test

23 True/False questions

 1. asosiysafety

        

 2. hujjatdocument

        

 3. shaxsreason

        

 4. bojxonacustoms

        

 5. tasvirlamoqorganize

        

 6. deklaratsiyamain

        

 7. amaldan chiqmoqexpire

        

 8. tuzmoqdocument

        

 9. ma'lumotverb

        

 10. maqsadpurpose

        

 11. xavfsizsafety

        

 12. ro'yxatinformation

        

 13. qoyil!wow!

        

 14. sug'urtaverb

        

 15. xodimstaff

        

 16. navbatga turmoqstay in line

        

 17. to'ldirmoqcomplete, fill

        

 18. salomlashuvgreeting

        

 19. haydovchilik guvohnomasigreeting

        

 20. qoidawow!

        

 21. qatorrule

        

 22. sababpurpose

        

 23. fe'lverb