NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Print test

16 Matching questions

 1. Navruz (Persian holiday)
 2. Teacher's Day
 3. Men's Day
 4. Independence Day
 5. Christmas
 6. St. Patrick's Day
 7. Thanksgiving Day
 8. Memorial Day
 9. Children's Day
 10. New Year's
 11. Labor Day
 12. Valentine's Day
 13. Ramadan
 14. holiday
 15. Women's Day
 16. Halloween
 1. a Xotin Qizlar Kuni
 2. b Xotira Kuni
 3. c Ramazon
 4. d Rojdestvo
 5. e O'qituvchilar Kuni
 6. f Sevishganlar Kuni
 7. g Bolalar Kuni
 8. h bayram
 9. i Avliyo Patrik Kuni
 10. j Navro\'z
 11. k Shukuronalik Kuni
 12. l Halovin
 13. m Vatan Ximoyachilari Kuni
 14. n Mexnat Kuni
 15. o Yangi Yil
 16. p Mustaqillik Kuni