NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Print test

25 Matching questions

 1. Hello
 2. Are you ready for class?
 3. Are you excited for CLI?
 4. It has been a while
 5. See you in class
 6. Can you say it slower?
 7. I forget that word
 8. I need to review
 9. See you tomorrow
 10. Can you say it again?
 11. I'm sorry, I don't understand
 12. What are you doing next year?
 13. It's good to see you
 14. What did you do last year?
 15. Excuse me
 16. How was last year?
 17. How is your health?
 18. Could you translate?
 19. How is your work/studies?
 20. What does that mean?
 21. Slower, please
 22. Thanks so much
 23. Again, please
 24. How is your family?
 25. How are you?
 1. a O'tgan yilingiz qanday edi?
 2. b Menga tayyorlashim kerak
 3. c Uychilar yaxshimi?
 4. d Siz dars uchun tayyormisiz?
 5. e Ishlaringiz/o'qishlaringiz qanday?
 6. f Kechirasiz, men tushunmayman
 7. g Sekinroq, iltimos
 8. h Siz o'tgan yilda nima qildingiz?
 9. i Ahvollaringiz yaxshimi?
 10. j Siz CLI uchun xursandsizmi?
 11. k Ko'rishganimdan xursandman
 12. l Bu nima degani?
 13. m Kelasi yilda siz nima qilmoqchisiz?
 14. n Iltimos yana ayting / takrorlang
 15. o Iltimos sekinroq ayting?
 16. p Assalomu alaykum
 17. q Katta rahmat
 18. r Ertagacha xayr
 19. s Yaxshimisiz?
 20. t Yana bir marta, iltimos
 21. u Ko'p vaqt o'tdi
 22. v Siz tarjima qilasangiz?
 23. w Kechirasiz
 24. x Darsda xayr
 25. y Men bu so'zni unutdim