NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Print test

25 True/False questions

 1. Ko'p vaqt o'tdiThanks so much

        

 2. Ishlaringiz/o'qishlaringiz qanday?How was last year?

        

 3. Menga tayyorlashim kerakThanks so much

        

 4. Darsda xayrSee you in class

        

 5. Yana bir marta, iltimosSlower, please

        

 6. Siz o'tgan yilda nima qildingiz?What did you do last year?

        

 7. Men bu so'zni unutdimI need to review

        

 8. Katta rahmatThanks so much

        

 9. O'tgan yilingiz qanday edi?How was last year?

        

 10. Yaxshimisiz?How are you?

        

 11. Uychilar yaxshimi?How is your health?

        

 12. Siz tarjima qilasangiz?Could you translate?

        

 13. Bu nima degani?See you in class

        

 14. Ahvollaringiz yaxshimi?How is your family?

        

 15. Kechirasiz, men tushunmaymanExcuse me

        

 16. Iltimos sekinroq ayting?Slower, please

        

 17. Siz dars uchun tayyormisiz?Are you ready for class?

        

 18. Ko'rishganimdan xursandmanIt has been a while

        

 19. Kelasi yilda siz nima qilmoqchisiz?Could you translate?

        

 20. Assalomu alaykumSee you in class

        

 21. Ertagacha xayrSee you in class

        

 22. Sekinroq, iltimosSlower, please

        

 23. Iltimos yana ayting / takrorlangCan you say it slower?

        

 24. KechirasizHow are you?

        

 25. Siz CLI uchun xursandsizmi?Are you excited for CLI?