NAME

Question types


Start with


Question limit

of 104 available terms

Print test

104 True/False questions

 1. Ipay Yo'libreak

        

 2. maqtamoqto praise

        

 3. moliya institutipost-graduate study

        

 4. yosh yigityoung man

        

 5. palovalso, more, another

        

 6. fanscience, subject

        

 7. ,,,da yashar edimI used to live in...

        

 8. yosh qizyoung woman

        

 9. vafotdeath

        

 10. (+dan) boshlabstarting

        

 11. bahorgi ta'tilwinter break

        

 12. kashf etmoqto discover

        

 13. bitirmoqto graduate

        

 14. foydalanmoqto indicate

        

 15. jurnaljournal

        

 16. qo'ysheep

        

 17. mashg'ul bo'lmoqspring break

        

 18. yarimrepresentative

        

 19. jahlrepresentative

        

 20. direktorfarmer

        

 21. tug'ilmoqmany

        

 22. qo'rqinchlisolitude

        

 23. (+dan) tashqaristarting

        

 24. yuburmoqto send

        

 25. tarjima qilmoqto translate

        

 26. ayniqsawork (written)

        

 27. kechikmoqto be late

        

 28. rasadxonalaboratory

        

 29. yoqtirmoqto like

        

 30. tarjimonto be found

        

 31. yosh bolachild

        

 32. hozirgi zamonto indicate

        

 33. asarwork (written)

        

 34. sonalso, more, another

        

 35. mazxunsad

        

 36. nashr qilinmoqto be done

        

 37. yanaalso, more, another

        

 38. ta'tilbreak

        

 39. yoshligichildhood

        

 40. bolalar bog'chasiSilk Road

        

 41. belgilamoqto be late

        

 42. qariyaold man/woman

        

 43. bo'lim boshlig'ihead of department

        

 44. hech narsanothing

        

 45. mamlakatmonument

        

 46. ommaboppopular

        

 47. sevib o'qimoqsummer break

        

 48. topilmoqto be found

        

 49. tashkilotliterature

        

 50. uchrashmoqto meet

        

 51. yoqmoqto be pleasing

        

 52. boshqayesterday

        

 53. safar qilmoqto be published

        

 54. go'dakmany

        

 55. krujkayesterday

        

 56. hamshirawork (written)

        

 57. (+dan) avvalalso, more, another

        

 58. mashxurother

        

 59. othorse

        

 60. qishki ta'tilwinter break

        

 61. dramaturgnurse

        

 62. katta yoshdagiwhich

        

 63. kurkayesterday

        

 64. haykalmonument

        

 65. qatl etilmoqto be executed (killed)

        

 66. jihozlamoqto praise

        

 67. tengfast

        

 68. qoldiqremnant

        

 69. jahl(pos.) chiqmoqto be executed (killed)

        

 70. -gi"that which is" suffix

        

 71. aspiranturagraduate student

        

 72. keyinchaliklater

        

 73. nashriyotpublishing house

        

 74. binoalso, more, another

        

 75. olmaapple

        

 76. afsuskicup

        

 77. buzib tashlanmoqto be destroyed

        

 78. adabiyotliterature

        

 79. qaysi"that which is" suffix

        

 80. uy bekasihousewife

        

 81. qilinmoqto be done

        

 82. qurdirmoqto graduate

        

 83. kerakliwhich

        

 84. nardapilaf

        

 85. ishlamoqto equip

        

 86. tezscience, subject

        

 87. (+dan) keyinafter

        

 88. sevimlito be done

        

 89. ko'plabmany

        

 90. kechaturkey

        

 91. muharrireditor

        

 92. turkind, sort

        

 93. qovoqto be pleasing

        

 94. dehqonfarmer

        

 95. umrapple

        

 96. vakilmonument

        

 97. aspirantgraduate student

        

 98. boshqarmoqto be found

        

 99. vafot etmoqto die

        

 100. ustaxonalaboratory

        

 101. oxirend, last part

        

 102. yolg'izliksolitude

        

 103. tuzmoqto send

        

 104. yozgi ta'tilsummer break