NAME

Question types


Start with


Question limit

of 39 available terms

Print test

39 Matching questions

 1. Stand up
 2. How do you say ... in Uzbek?
 3. Thank you
 4. Sit down
 5. student
 6. Homework
 7. loud
 8. I have a question
 9. I did not understand
 10. in pairs
 11. Please repeat
 12. May I ask you?
 13. Until tomorrow
 14. Translate the sentence
 15. Answer the question
 16. What does ... mean?
 17. I did not understand this sentence
 18. group
 19. How do you say ... in English?
 20. Please read
 21. Excuse me
 22. Did you understand?
 23. then
 24. Do you have a question?
 25. The lesson is over
 26. look
 27. now
 28. Open the book
 29. Listen
 30. Write in your notebooks
 31. teacher
 32. I understood
 33. Let's begin the lesson
 34. Let's check the homework
 35. New lesson
 36. What does this mean?
 37. break
 38. How do you spell ...?
 39. Memorize
 1. a hozir
 2. b ... nima degani?
 3. c Savolingiz bormi?
 4. d Tushundingizmi?
 5. e Uy ishi
 6. f keyin
 7. g juft bo'lib
 8. h O'qing
 9. i Turing
 10. j ... o'zbek tilida nima degani?
 11. k Eshiting
 12. l O'tiring
 13. m ... ingliz tilida nima degani?
 14. n Yana qaytaring
 15. o tanaffuz
 16. p Daftaringizga yozing
 17. q Men bu gapni tushunmadim
 18. r Darsni boshlaymiz
 19. s Gapni tarjima qiling
 20. t baland
 21. u Uy ishlarini tekshiramiz
 22. v Men tushunmadim
 23. w Dars tugadi
 24. x ... qanday tallafuz qilamiz?
 25. y Ertagacha xayr
 26. z o'qituvchi
 27. aa Yangi dars
 28. ab Savolga javob bering
 29. ac guruch
 30. ad Rahmat
 31. ae Kitobni oching
 32. af Men tushundim
 33. ag So'rasam maylimi?
 34. ah Kechirasiz
 35. ai Yod oling (yodlang)
 36. aj Mening savolim bor
 37. ak qaring
 38. al Bu nima degani?
 39. am olim