NAME

Question types


Start with


Question limit

of 97 available terms

Print test

96 Matching questions

 1. to perform
 2. to have a passion for, be crazy about
 3. people (of a nation)
 4. be diligent
 5. athlete, sportsperson
 6. be prohibited
 7. water puppets
 8. Here's your money
 9. the arts
 10. to prohibit access
 11. bicycle race
 12. to kick
 13. there is no way...(Idoim)
 14. to participate
 15. the performance
 16. vehicles (in general)
 17. No need to mention it.
 18. soccer (match)
 19. temple/pagoda
 20. to visit
 21. at all times there are people
 22. heritage
 23. passtime, hobby; to entertain oneself
 24. religious day
 25. circus troupe
 26. to maintain
 27. to even a score
 28. no less than, as much as
 29. It is due to the influence of...
 30. hour after hour
 31. any NOUN does VERB, by/at/in any NOUN, subject + VERB
 32. China
 33. to let pass, miss
 34. to take source (from), originate (from)
 35. any NOUN
 36. as a matter of fact
 37. to dance
 38. lake, bank of lake
 39. VERB everywhere
 40. if not many (people), then a few
 41. there are people who do not VERB
 42. social stratum, men, women, (class of) owners, workers, young people
 43. people (in the streets)
 44. Soccer World Cup
 45. famous people
 46. marathon
 47. running race
 48. to lose
 49. to leave, abandon
 50. to televise (live)
 51. to abandon the race/game
 52. ancestors
 53. for instance (such as...)
 54. no need to VERB
 55. the crowd
 56. simply it is because
 57. light opera
 58. so/then one may be sure that
 59. Tour de France
 60. music
 61. anywhere
 62. to celebrate
 63. to end
 64. home team
 65. to train, coach
 66. the Capital
 67. native place
 68. Catholic
 69. for no reason (Idiom)
 70. no less than
 71. (this) let alone (that)
 72. to queue, stand in line
 73. to encourage
 74. to defeat
 75. to agglomerate, concentrate
 76. means (of transport)
 77. Christmas
 78. to be influenced (by)
 79. musical performance
 80. table tennis
 81. game
 82. to squeeze in, push way through
 83. to blow a whistle
 84. I can go see any film
 85. around the area
 86. religious
 87. By any means of transport, I have to go visit Hue.
 88. everyone VERB
 89. to win
 90. team (opposing)
 91. even NOUN does VERB
 92. spiritual life
 93. to worship
 94. to run in a race
 95. inequality, injustice (Idiom: lit. some are full, others are hungry)
 96. to despair
 1. a tôn giao
 2. b nghệ thuật
 3. c xếp (hàng)
 4. d quê nhà
 5. e buổi trình diễn
 6. f dân
 7. g đời sống tinh thần
 8. h không kém gì
 9. i bất cứ NOUN nào
 10. j ngày lễ
 11. k gỡ hòa
 12. l (bị) thua
 13. m lễ bái/thờ cúng
 14. n ngay cả NOUN cũng VERB
 15. o (trận) bóng đá
 16. p không lúc nào là không có người...
 17. q giới nam/nữ/chủ/lao động/trẻ (tuổi)/..
 18. r quanh đây
 19. s tổ tiên
 20. t kết thúc
 21. u đội (bạn)
 22. v Khỏi phải nói!
 23. w tham gia
 24. x đá
 25. y huấn luyện
 26. z đội nhà/mình/ta
 27. aa trò (chơi)
 28. ab nền âm nhạc
 29. ac không ai là không
 30. ad chen vào
 31. ae thổi còi
 32. af bỏ qua
 33. ag ăn mừng
 34. ah người no kẻ đói
 35. ai Xin gửi anh tiền
 36. aj bắt nguồn từ
 37. ak lễ Giáng sinh
 38. al khuyến khích
 39. am Thủ đô
 40. an danh nhân
 41. ao siêng năng
 42. ap không nhiều thì ít
 43. aq đoàn xiếc
 44. ar Đua xe đạp vòng quanh nước Pháp
 45. as cải lương
 46. at thắng
 47. au không làm cách nào mà...được
 48. av vận động viên
 49. aw thăm viếng
 50. ax phương tiện
 51. ay đơn giản là vì
 52. az thiên hạ
 53. ba không người nào là không VERB
 54. bb khỏi phải VERB
 55. bc Tôi có thể đi xem bất cứ phim nào.
 56. bd Trung Quốc/Hoa
 57. be tuyệt vọng
 58. bf múa rối nước
 59. bg phát hình (trực tiếp)
 60. bh (trò) giải trí
 61. bi chẳng hạn (như...)
 62. bj xe cộ
 63. bk không đâu là không
 64. bl trình diễn
 65. bm ma-ra-tông
 66. bn tự nhiên
 67. bo tập trung
 68. bp đám đông
 69. bq chạy đua
 70. br huống chi (là)
 71. bs ca hát
 72. bt bỏ
 73. bu không thua gì
 74. bv bất cứ NOUN nào cũng VERB
 75. bw đánh bại
 76. bx đua xe đạp
 77. by cuộc chạy đua
 78. bz khiêu vũ
 79. ca chịu ảnh hưởng (của)
 80. cb thì y như rằng
 81. cc
 82. cd Bóng đá thế giới
 83. ce (ngôi) đền/chùa
 84. cf Công giáo
 85. cg bỏ cuộc
 86. ch Đó là do sự ảnh hưởng của...
 87. ci hằng giờ
 88. cj bất cứ đâu
 89. ck hồ, bờ hồ
 90. cl thật ra
 91. cm cấm đường
 92. cn di sản
 93. co Bằng bất cứ phương tiện nào tôi cũng phải đi thăm Huế.
 94. cp bị cấm
 95. cq duy trì
 96. cr bóng bàn