NAME

Question types


Start with


Question limit

of 56 available terms

Print test

56 True/False questions

 1. Ngành chuyên mônTo report

        

 2. Theo lệTo pass an exam

        

 3. Ký tênTo examine

        

 4. Lâm nghiệpForestry

        

 5. Hành chính/ quản lýTo report

        

 6. Liên hệ vớiAid

        

 7. Văn bằngTo accept

        

 8. Thời hạnTime limit, term

        

 9. Tham giaAccording to regulations

        

 10. Quản trị kinh doanhBusiness administration

        

 11. HiệnNow

        

 12. Toàn(bộ)Whole, all

        

 13. Gồm cóDocument

        

 14. Dự địnhTo pass an exam

        

 15. Tuyển sinhCandidate

        

 16. Thí sinhCandidate

        

 17. Thời hạn nộp hồ sơDeadline to submit application

        

 18. Xem xétTo sign

        

 19. Thiết lậpTo establish

        

 20. Số hộ chiếuPassport number

        

 21. Ra về gửi bốn câu thơ ...Deadline to submit application

        

 22. Bản tinAdministration

        

 23. NhậnTo hand in

        

 24. Đào tạoAccounting

        

 25. Cuộc thiExamination

        

 26. Thi đỗTo pass an exam

        

 27. Công nghệ sinh họcTechnology

        

 28. Nghề nghiệpAgriculture

        

 29. Bộ Giáo dục và Đào tạoTraining

        

 30. Nông nghiệpTechnology

        

 31. Chương trình viện trợAid

        

 32. Trải quaTo go through, pass

        

 33. Phiếu lưu học sinhApplication form for foreign students

        

 34. Chẳng hạn như/ ví dụ nhưFor example

        

 35. Trình lênNews clip

        

 36. Chấp nhậnTo accept, agree

        

 37. Mọi chi tiết xin liên hệ vớiConnected with

        

 38. ThuộcTo hand in

        

 39. Thông báoNews clip

        

 40. NộpTo hand in

        

 41. Cung cấpTo hand in

        

 42. Tiếp tụcTo continue

        

 43. Khoa học máy tínhComputer science

        

 44. Viện trợAid

        

 45. Cư ngụTo reside

        

 46. Trích báoNews clip

        

 47. XứCountry

        

 48. Kinh doanh thương mạiSpecialty

        

 49. Ảnh kiểu hộ chiếuPassport number

        

 50. Thi rớt/trượtTo fail an exam

        

 51. Trúng tuyểnTechnology

        

 52. Chi tiếtDetail

        

 53. Hồ sơDocument

        

 54. Công nghệAgriculture

        

 55. Quản lýNews article

        

 56. Kế toánTo sign