NAME

Question types


Start with


Question limit

of 278 available terms

Print test

274 Matching questions

 1. Books (Classifier)
 2. Also / Too
 3. Table
 4. Here
 5. Single (Status)
 6. Wife
 7. Afternoon
 8. Sister (Elder)
 9. Orange
 10. Family
 11. America
 12. To Like
 13. To Know
 14. Miss
 15. Dog
 16. To Fear
 17. Five
 18. House (Classifier)
 19. Lesson
 20. Paper (Classifier)
 21. Calender
 22. Pear Tree
 23. Week
 24. Oh, Really?
 25. To Be Busy
 26. To Eat
 27. To Greet
 28. Heavy
 29. To Read
 30. 100
 31. To Rain
 32. Student
 33. To Rest
 34. I (Familiar)
 35. Excessively / Too
 36. Cousin
 37. Ten
 38. Buisiness
 39. Light (Weight)
 40. Vocabulary
 41. To Speak
 42. What?
 43. To See
 44. To Worry
 45. Inanimate Objects (Classifier)
 46. Bird
 47. Polite Initial Particle
 48. To Write Down
 49. Thank You
 50. Ugly
 51. Slow
 52. Mexico
 53. Notebook
 54. To Go To Bed
 55. Hour
 56. Day
 57. In / At
 58. Coconut
 59. Birthday
 60. Class
 61. Male (Child)
 62. Mother
 63. Doctor
 64. Particle Used With Date
 65. Noon
 66. To Regret
 67. To Invite
 68. To Prepare
 69. Tall Building (Classifier)
 70. To Go
 71. And / As For
 72. Fourth
 73. Elementary School
 74. Canada
 75. 1000
 76. Few (Quantity)
 77. Library
 78. Person
 79. Old (Age)
 80. Movie
 81. Sheet of Paper
 82. Engineer
 83. When?
 84. Evening
 85. High School
 86. Yeah / Sure (Familiar)
 87. For (To Give)
 88. Umbrella
 89. Black
 90. Eight
 91. Difficult
 92. Nine
 93. Much
 94. To Plan / To Intend
 95. Hey (Vocative Particle)
 96. Magazine
 97. Fast (Speed)
 98. There
 99. Long (Time)
 100. Fifth
 101. To Answer
 102. You (Familiar)
 103. Tasty
 104. Father
 105. Grapefruit
 106. New / Recent
 107. Country
 108. Market
 109. To Meet
 110. To Work
 111. Inexpensive
 112. Post Office
 113. Vehicle
 114. To Open
 115. Nephew / Niece
 116. Name
 117. For a Long Time (Idiom)
 118. Clear (Sight)
 119. 1,000,000,000
 120. Married
 121. Green
 122. They
 123. Relatives
 124. To Ask
 125. To Be at Home
 126. To Wait
 127. To Have An Opportunity
 128. First
 129. National
 130. Dictionary
 131. Germany
 132. Russia
 133. Husband
 134. Secretary
 135. To Visit
 136. Plural Marker
 137. White
 138. City
 139. Shirt
 140. Hat
 141. To Listen
 142. To Study / Learn
 143. Language
 144. Night
 145. To Teach
 146. Expensive
 147. Music
 148. Car
 149. How Many?
 150. Over There
 151. Color
 152. A Set (of Items)
 153. Grape
 154. To Know a Little
 155. Tomorrow
 156. To Love
 157. To Arrive
 158. To Understand
 159. To Take an Exam
 160. Congratulations
 161. Pineapple
 162. Driver
 163. How? / What?
 164. Three
 165. Six
 166. Polite Final Particle
 167. Female (Child)
 168. To Know a Lot
 169. Flower
 170. Female (Adult)
 171. Hospital
 172. Horse
 173. Airplane
 174. Correct / Right
 175. Teacher (Male)
 176. Pants
 177. Parents
 178. To Have
 179. Well / Fine
 180. With
 181. To Come Over
 182. Male (Adult)
 183. One
 184. Minute
 185. Today
 186. Second
 187. She
 188. Portugal
 189. Age
 190. Exercise
 191. To Organize
 192. Taxi
 193. To Need
 194. Time
 195. Big
 196. Indonesia
 197. France
 198. School
 199. Fish
 200. Street
 201. Third
 202. Nice To Meet You
 203. To Watch
 204. Very
 205. Old
 206. Japan
 207. Tiger
 208. Question
 209. Young (Age)
 210. To Call
 211. Short (Height)
 212. Brother (Elder)
 213. Near / Close
 214. To Live
 215. Lemon
 216. Book
 217. What a Pity
 218. To Sleep
 219. A Few
 220. Motocycle
 221. To Celebrate One's Birthday
 222. Four
 223. 1,000,000
 224. To Drive
 225. Foreign Language
 226. To Praise
 227. Store
 228. Tree (Classifier)
 229. To Meet (First Time)
 230. Factory
 231. At Home
 232. To Sell
 233. Morning
 234. To Be (Linking Verb)
 235. Interesting
 236. To Drink
 237. To Remember
 238. To Buy
 239. These Days (Idiom)
 240. Newspaper
 241. Good Job / Well
 242. University
 243. Room
 244. To Acquiant
 245. Red
 246. To Apologize / To Excuse
 247. Fruit (Classifier)
 248. Bicycle
 249. Subject
 250. Which?
 251. Good
 252. English-Vietnamese
 253. Tall / High
 254. Teacher (Female)
 255. To Want
 256. Papaya
 257. Pen
 258. Door
 259. Include
 260. Child (Classifier)
 261. Nurse
 262. Young
 263. Month
 264. Beautiful
 265. Beer
 266. But
 267. Seven
 268. Two
 269. Mango
 270. To Borrow
 271. House
 272. Banana Tree
 273. Happy / Glad
 274. Place
 1. a Mỹ
 2. b Nước Nhật
 3. c Cho
 4. d Bà Con / Họ Hàng
 5. e Nhà Máy
 6. f Năm
 7. g Tiếng
 8. h Cô ấy
 9. i Mua
 10. j Lớp
 11. k Bán
 12. l Chúc Mừng
 13. m Thứ Tư
 14. n Bảy
 15. o Trái / Quả
 16. p Ngày Mai
 17. q Mồng
 18. r Đi ngủ
 19. s Chiều
 20. t Bao Nhiêu?
 21. u Gồm Cả
 22. v
 23. w Đến
 24. x Xe đạp
 25. y Chợ
 26. z
 27. aa Xe Máy
 28. ab Ngon
 29. ac Thứ Nhất
 30. ad Đi
 31. ae Khó
 32. af Nào?
 33. ag Trường Tiểu Học
 34. ah Bia
 35. ai Một Trăm
 36. aj Dứa/ Thơm
 37. ak Máy bay
 38. al Mưa
 39. am Xin Lỗi
 40. an Nhưng
 41. ao Taxi
 42. ap Quen
 43. aq Họ
 44. ar Hay
 45. as Anh
 46. at Gái
 47. au Tiếc Quá
 48. av Hai
 49. aw Vợ
 50. ax Thưa
 51. ay Bệnh Viện
 52. az Anh Chị Họ
 53. ba Bac Sỹ
 54. bb Ăn
 55. bc Dừa
 56. bd Cao
 57. be Tiếc
 58. bf Rất Vui Được Làm Quen Với Chị/Anh
 59. bg
 60. bh Quá
 61. bi
 62. bj Cháu
 63. bk Tuổi
 64. bl Đen
 65. bm Hoa
 66. bn Tuần
 67. bo Có Nhà
 68. bp Một Ngàn
 69. bq Độc Thân
 70. br Lâu Ngày
 71. bs Ngủ
 72. bt Ngày
 73. bu Trẻ
 74. bv Báo
 75. bw Cái áo
 76. bx Bài
 77. by Rẻ
 78. bz Khen
 79. ca Sáu
 80. cb Người
 81. cc Với
 82. cd Thế à?
 83. ce Đấy / Đó
 84. cf Chị
 85. cg Xe
 86. ch Gọi
 87. ci Cậu
 88. cj Cây Chuối
 89. ck Người Lái Xe
 90. cl Ơi
 91. cm Mới
 92. cn Hổ / Cọp
 93. co Học
 94. cp Thích
 95. cq Nước Pháp
 96. cr Đu đủ
 97. cs Mình
 98. ct Lịch
 99. cu Trả lời
 100. cv Gặp
 101. cw Biết nhiều
 102. cx Phố
 103. cy Già / Lớn (Tuổi)
 104. cz Chanh
 105. da Phim
 106. db Một Triệu
 107. dc Một
 108. dd Màu
 109. de Trẻ / Nhỏ (Tuổi)
 110. df Các
 111. dg Mời
 112. dh Thế Nào?
 113. di Anh-Việt
 114. dj Gì?
 115. dk Vở
 116. dl Nhớ
 117. dm Cái
 118. dn Nhạc
 119. do Giỏi
 120. dp Ghi
 121. dq Nhanh / Lẹ
 122. dr Đọc
 123. ds Bưởi
 124. dt Biết
 125. du Nhẹ
 126. dv Bốn
 127. dw Ô Tô / Xe Hơi
 128. dx Rất
 129. dy Trắng
 130. dz Mở
 131. ea Hiệu
 132. eb Lại
 133. ec Nước Gia Nã Đại
 134. ed Kỹ sư
 135. ee Thứ Ba
 136. ef Bài Tập
 137. eg Quyển / Cuốn
 138. eh Mẹ
 139. ei Được
 140. ej Tám
 141. ek Đẹp
 142. el Định
 143. em Dạo Này
 144. en Cửa
 145. eo Bưu điện
 146. ep Tự Điển
 147. eq Xoài
 148. er Nói
 149. es Tờ
 150. et Ngựa
 151. eu Ít
 152. ev Mấy
 153. ew Uống
 154. ex Bàn
 155. ey Chó
 156. ez Mũ / Nón
 157. fa Nhà
 158. fb Nơi
 159. fc Muốn
 160. fd Bút
 161. fe Bố mẹ
 162. ff Tốt
 163. fg Nước Nga
 164. fh Chuẩn Bị
 165. fi Trường Trung Học
 166. fj Làm Quen
 167. fk Tạp chí
 168. fl Thư Viện
 169. fm Dạy
 170. fn Môn Học
 171. fo Chậm
 172. fp Nữ
 173. fq Nước In Đo Nê Xi A
 174. fr Ba
 175. fs Xanh
 176. ft Một bộ
 177. fu Con
 178. fv Phòng
 179. fw
 180. fx Tên
 181. fy Sinh viên
 182. fz Gia Đình
 183. ga Thấp
 184. gb Xấu
 185. gc Nước Đức
 186. gd Kia
 187. ge Đêm
 188. gf Nhiều
 189. gg Chim
 190. gh
 191. gi Làm Việc
 192. gj Cam
 193. gk Nước Bồ Đào Nha
 194. gl Sinh Nhật
 195. gm Chờ / Đợi
 196. gn Gần
 197. go Chín
 198. gp Nghỉ
 199. gq Giờ
 200. gr Đại Học
 201. gs Nam
 202. gt Từ
 203. gu Đỏ
 204. gv Bao Giờ?
 205. gw Thăm
 206. gx Ở nhà
 207. gy Việc
 208. gz Phút
 209. ha Mượn
 210. hb Hỏi
 211. hc Một Tỷ
 212. hd
 213. he Ngôi
 214. hf Thấy
 215. hg Quần
 216. hh Đã Lập Gia Đình
 217. hi Tối
 218. hj Đây
 219. hk Nước
 220. hl Y tá
 221. hm
 222. hn Cây
 223. ho Nước Mễ Tây Cơ
 224. hp Nặng
 225. hq Trường
 226. hr Ngoại Ngữ
 227. hs Tháng
 228. ht Xem/ Coi
 229. hu Chào
 230. hv Đắt/ Mắc
 231. hw Đúng
 232. hx Tờ Giấy
 233. hy Thi
 234. hz Lớn
 235. ia Lái
 236. ib Hôm Nay
 237. ic Còn
 238. id Ở / Sống
 239. ie Ăn Sinh Nhật
 240. if Tổ Chức
 241. ig Trai
 242. ih Thứ Nhì
 243. ii Thầy Giáo
 244. ij Sáng
 245. ik Nho
 246. il Lo
 247. im Cần
 248. in Bận
 249. io Biết ít
 250. ip Cám Ơn
 251. iq Sách
 252. ir Toà
 253. is Thư Ký
 254. it Sợ
 255. iu Thành Phố
 256. iv Câu hỏi
 257. iw Lần
 258. ix
 259. iy Ô / Dù
 260. iz Cây Lê
 261. ja Khoẻ
 262. jb Trưa
 263. jc Nghe
 264. jd Cũng
 265. je Cô giáo
 266. jf Mười
 267. jg Cha / Ba
 268. jh Yêu
 269. ji Quốc Gia
 270. jj Chồng
 271. jk Thứ Năm
 272. jl Hiểu
 273. jm Vui
 274. jn Lâu