NAME

Question types


Start with


Question limit

of 148 available terms

Print test

147 Matching questions

 1. Turtle
 2. Straight
 3. Government
 4. Varandah
 5. Place
 6. Whole All
 7. Modern / Contemporary
 8. Dozen
 9. PEople
 10. Embassy
 11. You are welcome
 12. Hotel
 13. Every
 14. Several
 15. Swallow (Bird)
 16. Private
 17. Moreover
 18. Step
 19. Out of
 20. 3 Wheel van
 21. Some day
 22. JOy Happiness
 23. Just
 24. Please
 25. To appear
 26. To try
 27. To become
 28. To have something stolen
 29. Recently
 30. To ride a bike
 31. Polite partical before a personal pronoun
 32. Church
 33. Ship
 34. Century
 35. To ruin / destroy
 36. Independent
 37. To let someone ask
 38. Museum
 39. Longdistance bus
 40. To move one place to another
 41. Kiosk (News stand)
 42. Classifer for Period
 43. Bridge
 44. Transpotation
 45. Train
 46. Means
 47. More
 48. Every ...
 49. End
 50. Including
 51. Today / Presently
 52. Imperial capital
 53. New Year's Eve
 54. Otherwise / Or else
 55. Committee
 56. Around
 57. How about?
 58. Girl
 59. To end
 60. To remember
 61. Round
 62. Only
 63. Theater
 64. Vestiges / Traces (Ancient times)
 65. Approximately
 66. Sword
 67. To criticize
 68. Suddenly / Unexpectedly
 69. Left hand
 70. Frame
 71. Poor
 72. War
 73. To rush
 74. Please tell me
 75. Bureau / Agency
 76. Historical site
 77. Road / way
 78. To move
 79. To start doing something
 80. PAin / Sorrow
 81. Economy / Economics
 82. Feudal
 83. Heart / Soul
 84. Dynasty
 85. NAtional Assembly / Congress
 86. Period of time
 87. Region / Zone
 88. Bike parking lot
 89. Foreign languages
 90. Then
 91. North
 92. Lake
 93. Pedicap
 94. To make a mistake (wrong way)
 95. Capital city
 96. Hey
 97. T intersection
 98. To entrust
 99. Intersection
 100. To echo
 101. Lock / To lock
 102. West (To the west)
 103. To build
 104. Author
 105. Through
 106. Childhood
 107. Sky
 108. Go to the end of the hill
 109. Edifice / Structure
 110. Revolution
 111. Temple
 112. And / So
 113. Tower
 114. Up to
 115. As for
 116. TEmple of Literature
 117. Free
 118. To be called
 119. City Hall
 120. Turn
 121. Climate
 122. Airport
 123. Foreign country
 124. Hill / Slope
 125. To change
 126. Type
 127. State
 128. Politics / Political
 129. King
 130. Foreign language bookstore
 131. To soar
 132. Spring
 133. Right (Right side)
 134. To remain
 135. To grow up
 136. To turn back
 137. In / By
 138. The beginning of the street
 139. Architechture
 140. Royal College
 141. Side (overthere)
 142. Bank
 143. To go around
 144. Holiday
 145. Important
 146. To unite / unify
 147. Streets
 1. a Xe ca / Xe đò
 2. b Mỗi .... đều
 3. c Giao thông
 4. d Di tích lịch sử
 5. e Bị mất cắp
 6. f Ngã ba
 7. g Lượn
 8. h Ngoại văn
 9. i Quầy (báo)
 10. j Thêm ... nữa
 11. k Chiến tranh
 12. l Nhà hát
 13. m Hở
 14. n Nhà thờ
 15. o Bỗng
 16. p Cửa hàng sách báo ngoại văn
 17. q Mùa xuân
 18. r Hàng hiên
 19. s Đi chơi
 20. t Di tích
 21. u Vội
 22. v Triều đại
 23. w Lại
 24. x Nhà nước
 25. y Văn miếu
 26. z Khách sạn
 27. aa Bảo tàng
 28. ab Chính ỏhu
 29. ac Kinh đô
 30. ad Xây dựng
 31. ae Nỗi đau
 32. af Tuổi nhỏ
 33. ag Trong đó có
 34. ah Vọng
 35. ai Xung quanh
 36. aj Tây (Về phía tây)
 37. ak Trời
 38. al Nhớ
 39. am Độc lập
 40. an Quốc tử giám
 41. ao Dốc
 42. ap Uỷ ban nhân dân thành pho
 43. aq Đạp xe
 44. ar Còn ... thì
 45. as Xe lam
 46. at Ngã tư
 47. au Uỷ ban
 48. av Gần đây
 49. aw Vài
 50. ax Cầu
 51. ay Phải (bên phải)
 52. az Quan trọng
 53. ba Kiến trúc
 54. bb Nước ngoài
 55. bc Đêm giao thừa
 56. bd Bắt tay (Vào)
 57. be Hiện đại
 58. bf Thế
 59. bg Thống nhất
 60. bh Nhầm (đường)
 61. bi Xe lửa
 62. bj Thuở
 63. bk Ơi
 64. bl Thế kỷ
 65. bm Cơ quan
 66. bn Cả
 67. bo Ken / phê bình
 68. bp Bước
 69. bq Hồ
 70. br Bằng
 71. bs Nhân dân
 72. bt Tàu thuỷ
 73. bu Đi lại
 74. bv Thay đổi
 75. bw Làm ơn
 76. bx Đền
 77. by Đầu đường
 78. bz Kết thúc
 79. ca Độ
 80. cb Đại sứ quán
 81. cc
 82. cd Vòng
 83. ce
 84. cf Kẻo
 85. cg Quốc hội
 86. ch Thẳng
 87. ci Công trình
 88. cj Cách mạng
 89. ck Người con gái
 90. cl Thử
 91. cm Xích lô
 92. cn Chính trị
 93. co Tàn phá
 94. cp Cho hỏi
 95. cq Làm on cho hỏi
 96. cr Kinh tế
 97. cs Khỏi
 98. ct Sân bay / Phi trường
 99. cu Ngân hàng
 100. cv Gửi / Gởi
 101. cw Ngày lễ
 102. cx Qua
 103. cy Thủ đô
 104. cz Tháp
 105. da Gươm
 106. db Trở thành
 107. dc Khoá
 108. dd Không dâm / Không có gì
 109. de Tay trái
 110. df Hết
 111. dg Phong kiến
 112. dh Khí hậu
 113. di Đến
 114. dj Hôm nào
 115. dk Dời
 116. dl Gọi .. là
 117. dm Chỗ / Nơi
 118. dn Nhà văn
 119. do Từng
 120. dp Chục
 121. dq Lớn lên
 122. dr Loại
 123. ds Nghèo
 124. dt Đằng (kia)
 125. du Không mất tiền
 126. dv Đường
 127. dw Thì sao?
 128. dx Phố phường
 129. dy Ngay
 130. dz Cuộc
 131. ea Đi hết dốc
 132. eb Nhày nay
 133. ec Còn lại
 134. ed Phương tiện
 135. ee Lòng
 136. ef Bắc
 137. eg Chỗ gửi xe
 138. eh Miền
 139. ei Rùa
 140. ej Rẽ
 141. ek Quay lại
 142. el Khung
 143. em Xuất hiện
 144. en Niềm vui
 145. eo Chỉ ... thôi
 146. ep Én
 147. eq Vua