NAME

Question types


Start with


Question limit

of 95 available terms

Print test

95 True/False questions

  1. TrangPage

          

  2. Thành lậpTo establish

          

  3. Phòng học tiếngFamous

          

  4. NgồiTo sit

          

  5. Tốt lắmSemester

          

  6. Đi họcTo come to class

          

  7. Mục sưMinister

          

  8. TậpTo practice

          

  9. Đầu tiênTo place

          

  10. Chữa / SửaSemester

          

  11. Trung tâmTo record

          

  12. Vắng mặtTo be absent

          

  13. BảngPart

          

  14. Lần trướcTo come / arrive

          

  15. Ngữ pháp / Văn phạmGrammar

          

  16. Cuối cùngLast

          

  17. Cao họcScience

          

  18. GiảngTo explain

          

  19. Giờ họcClass period

          

  20. TranhArm / Hand

          

  21. ÔnTo go up

          

  22. KhoaFaculty

          

  23. Xuống nhàTo go downstairs

          

  24. Băng ghi âmTo record

          

  25. Ăn sángTo eat breakfast

          

  26. Kiểm traTo write

          

  27. XuốngTo go down / get down

          

  28. Nổi tiếngFamous

          

  29. HoặcOr (statement)

          

  30. CâuTo go up / come up

          

  31. Thời khoá biểuAt the end of class

          

  32. Mang tênCenter

          

  33. Mang / ĐemTo be named for

          

  34. LênTo review / to study

          

  35. Gọi điện thoạiTo call

          

  36. Bài tập về nhàHomework

          

  37. KhácMore than

          

  38. Món (ăn)Dish

          

  39. ĐừngDo not (imperative)

          

  40. Khoa họcScience

          

  41. LênTo review / to study

          

  42. DượcTo receive

          

  43. GiaoTo assign

          

  44. SớmTo come back / return

          

  45. Chú ýSentence

          

  46. Ghi âmTo record

          

  47. TrảTo return

          

  48. VềContinue without interruption (imperative)

          

  49. CứContinue without interruption (imperative)

          

  50. GửiTo sit

          

  51. CổOf (preposition)

          

  52. Giảng viênFirst

          

  53. Bằng / NhưSame as

          

  54. PhầnTo have a meeting

          

  55. Lúc ấyAt that time

          

  56. QuênForget

          

  57. NơiA place

          

  58. Nghiên cứuTo research

          

  59. TayArm / Hand

          

  60. Cuối giờSemester

          

  61. RaTo go out / come out

          

  62. Với nhauEarly

          

  63. XongTo cross / pass / come over

          

  64. Vừa .... vừa ...Both .... and ...

          

  65. Ngoài raTo sit

          

  66. Hệ mở rộngEntension school

          

  67. Một trong nhữngFamous

          

  68. Góp phầnTo talk

          

  69. Về nướcTo go back to homeland

          

  70. Thư / ThơSame as

          

  71. LạiA place

          

  72. ĐôngDo not (imperative)

          

  73. VuiTo come back / return

          

  74. Đến / TớiTo come / arrive

          

  75. BăngTape (VHS / Cassette)

          

  76. HơnMore than

          

  77. Giải thưởngLast time

          

  78. ViếtTo write

          

  79. CủaOld / Ancient

          

  80. ĐặtOr (statement)

          

  81. NhéOK?

          

  82. VàoTo enter / come in

          

  83. Dào tạoAt that time

          

  84. Hàng ngàyTo be named for

          

  85. HọpTo have a meeting

          

  86. SangTo cross / pass / come over

          

  87. Lần sauNext time

          

  88. Giơ tay lênTo raise hand

          

  89. HãyTo review / to study

          

  90. Học kỳSemester

          

  91. Bài kiểm traTo test / To examine

          

  92. QuaFun

          

  93. Nói chuyệnTo talk

          

  94. Lên gác / Lên lầuAt that time

          

  95. LỗiTo have a meeting