NAME

Question types


Start with


Question limit

of 95 available terms

Print test

95 True/False questions

 1. TrangPage

        

 2. Thành lậpTo establish

        

 3. Phòng học tiếngFamous

        

 4. NgồiTo sit

        

 5. Tốt lắmSemester

        

 6. Đi họcTo come to class

        

 7. Mục sưMinister

        

 8. TậpTo practice

        

 9. Đầu tiênTo place

        

 10. Chữa / SửaSemester

        

 11. Trung tâmTo record

        

 12. Vắng mặtTo be absent

        

 13. BảngPart

        

 14. Lần trướcTo come / arrive

        

 15. Ngữ pháp / Văn phạmGrammar

        

 16. Cuối cùngLast

        

 17. Cao họcScience

        

 18. GiảngTo explain

        

 19. Giờ họcClass period

        

 20. TranhArm / Hand

        

 21. ÔnTo go up

        

 22. KhoaFaculty

        

 23. Xuống nhàTo go downstairs

        

 24. Băng ghi âmTo record

        

 25. Ăn sángTo eat breakfast

        

 26. Kiểm traTo write

        

 27. XuốngTo go down / get down

        

 28. Nổi tiếngFamous

        

 29. HoặcOr (statement)

        

 30. CâuTo go up / come up

        

 31. Thời khoá biểuAt the end of class

        

 32. Mang tênCenter

        

 33. Mang / ĐemTo be named for

        

 34. LênTo review / to study

        

 35. Gọi điện thoạiTo call

        

 36. Bài tập về nhàHomework

        

 37. KhácMore than

        

 38. Món (ăn)Dish

        

 39. ĐừngDo not (imperative)

        

 40. Khoa họcScience

        

 41. LênTo review / to study

        

 42. DượcTo receive

        

 43. GiaoTo assign

        

 44. SớmTo come back / return

        

 45. Chú ýSentence

        

 46. Ghi âmTo record

        

 47. TrảTo return

        

 48. VềContinue without interruption (imperative)

        

 49. CứContinue without interruption (imperative)

        

 50. GửiTo sit

        

 51. CổOf (preposition)

        

 52. Giảng viênFirst

        

 53. Bằng / NhưSame as

        

 54. PhầnTo have a meeting

        

 55. Lúc ấyAt that time

        

 56. QuênForget

        

 57. NơiA place

        

 58. Nghiên cứuTo research

        

 59. TayArm / Hand

        

 60. Cuối giờSemester

        

 61. RaTo go out / come out

        

 62. Với nhauEarly

        

 63. XongTo cross / pass / come over

        

 64. Vừa .... vừa ...Both .... and ...

        

 65. Ngoài raTo sit

        

 66. Hệ mở rộngEntension school

        

 67. Một trong nhữngFamous

        

 68. Góp phầnTo talk

        

 69. Về nướcTo go back to homeland

        

 70. Thư / ThơSame as

        

 71. LạiA place

        

 72. ĐôngDo not (imperative)

        

 73. VuiTo come back / return

        

 74. Đến / TớiTo come / arrive

        

 75. BăngTape (VHS / Cassette)

        

 76. HơnMore than

        

 77. Giải thưởngLast time

        

 78. ViếtTo write

        

 79. CủaOld / Ancient

        

 80. ĐặtOr (statement)

        

 81. NhéOK?

        

 82. VàoTo enter / come in

        

 83. Dào tạoAt that time

        

 84. Hàng ngàyTo be named for

        

 85. HọpTo have a meeting

        

 86. SangTo cross / pass / come over

        

 87. Lần sauNext time

        

 88. Giơ tay lênTo raise hand

        

 89. HãyTo review / to study

        

 90. Học kỳSemester

        

 91. Bài kiểm traTo test / To examine

        

 92. QuaFun

        

 93. Nói chuyệnTo talk

        

 94. Lên gác / Lên lầuAt that time

        

 95. LỗiTo have a meeting