NAME

Question types


Start with


Question limit

of 122 available terms

Print test

121 Matching questions

 1. As for me
 2. Vietnamese traditional theater
 3. May / Can
 4. Sports (center)
 5. Ocean
 6. Excellent (!!)
 7. Far away
 8. Two days off
 9. To make use
 10. Basketball
 11. After
 12. To communucate
 13. Several
 14. Because
 15. To pick up someone
 16. To attract
 17. Table tennis
 18. Children
 19. Should
 20. To learn about
 21. In order to
 22. Mountain
 23. Great!
 24. Some
 25. Only
 26. To take time
 27. Since the mid 90's
 28. Separate
 29. For / To
 30. Cottage
 31. To think about
 32. Dilligent
 33. Living standard
 34. Dormitory
 35. The last few days
 36. Ticket
 37. Appealing
 38. Countryside
 39. An excersize (To excersize)
 40. Suburbs
 41. Play
 42. Program / Plan
 43. Of course
 44. Decade
 45. Highway
 46. To meet each other
 47. Activity
 48. Thereby
 49. The 90's
 50. Point
 51. Cook
 52. The weather is getting warmer
 53. Before
 54. That sounds good!
 55. To become
 56. Young people
 57. Restaurant
 58. Tennis
 59. Zoo
 60. Additionally
 61. Connect
 62. To develop
 63. Swimming pool
 64. Point of interest
 65. Badminton
 66. Green house
 67. Extracurricular
 68. Dinner
 69. Free time
 70. Service
 71. Before (Conjunction)
 72. Perhaps
 73. To participate
 74. Then / After that
 75. On
 76. Area
 77. Hit (Play tennis)
 78. A little / Kind of
 79. Convenient
 80. Volleyball
 81. Gate
 82. For what purpose?
 83. Weather
 84. Dozen
 85. Public park
 86. In that case
 87. Club
 88. Recent
 89. To go to work
 90. Stadium
 91. Shore / Coast (riverside)
 92. Lake
 93. Why?
 94. Translate
 95. To stop by
 96. Appointment
 97. To be distant
 98. Milestone
 99. To stay
 100. Day off
 101. First of all
 102. Opera house
 103. Lunch
 104. Middle
 105. Problem / Issue
 106. Loss time
 107. So
 108. Warm
 109. That's fine
 110. Different
 111. Congested
 112. To come by
 113. Hot
 114. Opportunity
 115. Most
 116. To go out
 117. To agree (with)
 118. Workplace
 119. Garden
 120. Old people
 121. Entertainment
 1. a Cầu lông / Vũ cầu
 2. b Ấm
 3. c Ăn trưa
 4. d Đón
 5. e Cơ quan
 6. f Cây số
 7. g Hơi
 8. h Thể dục (Tập thể dục)
 9. i Hay lắm!
 10. j Gặp nhau
 11. k Mấy hôm nay
 12. l Thế thì
 13. m Sau đó
 14. n Nhà hát
 15. o Qua
 16. p Tất nhiên
 17. q Thể thao (Khu thể thao)
 18. r Tham gia
 19. s Ghé qua
 20. t Bóng rổ
 21. u Riêng
 22. v Tiện / Lợi
 23. w
 24. x Tranh thủ
 25. y Vườn bách thú
 26. z Hồ
 27. aa Ngoại thành
 28. ab Mức sống
 29. ac Từ giữa những năm 90
 30. ad Qua đó
 31. ae Chục
 32. af Bể bơi
 33. ag Trên
 34. ah Hẹn
 35. ai Nên
 36. aj Tắc / Kẹt
 37. ak Nhà hàng
 38. al Mất giờ
 39. am Hoạt động
 40. an Nóng
 41. ao Đồng ý (với)
 42. ap Thế
 43. aq Để làm gì?
 44. ar Trước hết
 45. as Ăn tối
 46. at Nghĩ đến
 47. au Gần đây
 48. av Chơi
 49. aw Ngoại khoá
 50. ax Thanh niên
 51. ay Khu
 52. az Xa
 53. ba Đường cao tốc
 54. bb Hấp dẫn
 55. bc Bóng bàn
 56. bd Bờ (bờ sông)
 57. be Vui chơi giải trí
 58. bf Điểm
 59. bg Điểm du lịch
 60. bh Giữa
 61. bi Những người lớn tuổi
 62. bj Thập niên
 63. bk Đánh (quần vợt)
 64. bl Tuyệt (quá!)
 65. bm Bóng chuyền
 66. bn Thôi được
 67. bo Núi
 68. bp Chương trìn nghe hấp dẫn đấy!
 69. bq Có thể
 70. br Đi làm
 71. bs Chương trình
 72. bt Thời gian
 73. bu Nấu
 74. bv Trước đây
 75. bw Đi chơi
 76. bx Chèo
 77. by Để
 78. bz Vườn bách thảo
 79. ca Trước khi
 80. cb Nhà nghỉ
 81. cc Đối với
 82. cd Chỉ ... thôi
 83. ce Khác nhau
 84. cf Trời ấm lên
 85. cg Mất
 86. ch Nối
 87. ci Biển
 88. cj Dịch vụ
 89. ck Nông thôn
 90. cl Sao?
 91. cm Nghỉ hai ngày
 92. cn Chăm
 93. co Cổng
 94. cp Tiếp xúc
 95. cq Những năm chín mươi
 96. cr Có lẽ
 97. cs Phát triển
 98. ct Trở thành
 99. cu Tìm hiểu (về)
 100. cv Một số
 101. cw Ký túc xá
 102. cx Vài
 103. cy Phần lớn
 104. cz Thu hút
 105. da Dịch
 106. db Vấn đề
 107. dc Câu lạc bộ
 108. dd Sau khi
 109. de Ngoài ra
 110. df Vườn
 111. dg Ở lại
 112. dh Công viên
 113. di Sân vận động
 114. dj Trời
 115. dk Ngày nghi
 116. dl
 117. dm Dịp
 118. dn Còn tôi thì
 119. do Trẻ con / Các cháu
 120. dp Cách
 121. dq Quần vợt