NAME

Question types


Start with


Question limit

of 98 available terms

Print test

89 Matching questions

 1. narrow
 2. difficult
 3. spicy
 4. thin
 5. white
 6. enough
 7. cheap
 8. near
 9. good
 10. crowded
 11. easy-going
 12. industrious
 13. big
 14. lazy
 15. enjoyable
 16. young
 17. afraid
 18. not very difficult
 19. warm
 20. handsome
 21. separate
 22. easy
 23. carefully
 24. old
 25. quiet
 26. bad, damaged
 27. convenient
 28. straight
 29. somewhat
 30. thirsty
 31. friendly
 32. more
 33. long
 34. tasty
 35. early
 36. careful, cautious
 37. valuable
 38. older
 39. hot
 40. special
 41. charming
 42. cold
 43. strong
 44. strange
 45. fresh
 46. full
 47. rich
 48. prepared
 49. tranquil
 50. hungry
 51. late
 52. famous
 53. far
 54. many
 55. busy
 56. clear
 57. well, healthy
 58. interesting
 59. expensive
 60. large, spacious
 61. new
 62. thick
 63. specialty
 64. small
 65. immediately
 66. fast
 67. slow
 68. intelligent
 69. glad, pleased
 70. unlucky
 71. correct
 72. short
 73. lucky
 74. tall, high
 75. sick
 76. poor
 77. hurridly
 78. suitable to
 79. hesitatingly
 80. a little
 81. unbearable
 82. important
 83. pretty
 84. tired
 85. surprised
 86. very
 87. sad
 88. fair
 89. angry
 1. a lắm
 2. b chậm
 3. c trẻ
 4. d thông minh
 5. e gần
 6. f hẹp
 7. g sớm
 8. h hay
 9. i
 10. j vui
 11. k đông
 12. l rộng
 13. m đăc biệt
 14. n nóng
 15. o khát
 16. p vội
 17. q nhanh (No), mau (So)
 18. r nhỏ
 19. s thấp
 20. t nhiều
 21. u hơn
 22. v nghèo
 23. w khá
 24. x cũng hơi
 25. y khó
 26. z khỏe
 27. aa dễ chịu
 28. ab giận
 29. ac ốm
 30. ad dày
 31. ae đói
 32. af quan trọng
 33. ag dễ
 34. ah rẻ
 35. ai xấu
 36. aj lớn tuổi
 37. ak cẩn thận
 38. al muộn
 39. am tươi
 40. an hơi
 41. ao lạ
 42. ap đủ
 43. aq thân thiện
 44. ar đỏ
 45. as ngay
 46. at xa
 47. au nổi tiếng
 48. av no
 49. aw lười biếng
 50. ax tiện
 51. ay mới
 52. az mỏng
 53. ba mừng
 54. bb lạnh
 55. bc dễ thương
 56. bd cay
 57. be giàu
 58. bf bận
 59. bg sẵn
 60. bh buồn
 61. bi mệt
 62. bj kỹ
 63. bk xinh
 64. bl đen
 65. bm quí
 66. bn đúng
 67. bo ngập ngừng
 68. bp im
 69. bq thẳng
 70. br
 71. bs mạnh
 72. bt yên tĩnh
 73. bu thích hợp với
 74. bv ấm
 75. bw đặc sản
 76. bx dài
 77. by sợ
 78. bz ngạc nhiên
 79. ca ngon
 80. cb trắng
 81. cc riêng
 82. cd chăm chỉ
 83. ce lớn
 84. cf khó chịu
 85. cg đẹp trai
 86. ch khó cũng hơi
 87. ci cao
 88. cj tốt
 89. ck đắ