NAME

Question types


Start with


Question limit

of 98 available terms

Print test

98 True/False questions

 1. lạvery

        

 2. thấpwarm

        

 3. quan trọngimportant

        

 4. mừngglad, pleased

        

 5. ấmbad, damaged

        

 6. nổi tiếngfamous

        

 7. lắmvery

        

 8. chậmslow

        

 9. ngonhot

        

 10. giàulong

        

 11. xinhfar

        

 12. dễgood

        

 13. sẵnbusy

        

 14. gầnprepared

        

 15. đẹppretty

        

 16. haytall, high

        

 17. ngạc nhiêncold

        

 18. quávery

        

 19. phảicorrect

        

 20. giậnangry

        

 21. nónghot

        

 22. nỏi tiếnglazy

        

 23. tall, high

        

 24. chăm chỉunbearable

        

 25. cẩn thậnfamous

        

 26. thông minhtranquil

        

 27. tiệnbig

        

 28. nofull

        

 29. bậnbusy

        

 30. riêngseparate

        

 31. ngập ngừngspecialty

        

 32. thân thiệnfriendly

        

 33. caotall, high

        

 34. dàythick

        

 35. caylucky

        

 36. nhiềusmall

        

 37. lười biếngfamous

        

 38. tốtgood

        

 39. hẹpshort

        

 40. đỏlucky

        

 41. lớnearly

        

 42. vuienjoyable

        

 43. cũng hơipoor

        

 44. ngánshort

        

 45. trắngyoung

        

 46. clear

        

 47. đúngcorrect

        

 48. khófair

        

 49. kỹcarefully

        

 50. xafar

        

 51. very

        

 52. rẻyoung

        

 53. dàithick

        

 54. khátthirsty

        

 55. nhỏmany

        

 56. hơnmore

        

 57. trẻwhite

        

 58. khámore

        

 59. khó cũng hơisomewhat

        

 60. mớitired

        

 61. rộnglarge, spacious

        

 62. đóiexpensive

        

 63. nhanh (No), mau (So)fast

        

 64. thú vịenjoyable

        

 65. thẳngstraight

        

 66. hơienjoyable

        

 67. vộihurridly

        

 68. mạnhstrong

        

 69. ốmwarm

        

 70. mỏngglad, pleased

        

 71. đẹp traihandsome

        

 72. nghèoshort

        

 73. imquiet

        

 74. đăc biệtspecial

        

 75. dễ thươngfamous

        

 76. ngayimmediately

        

 77. đặc sảnhandsome

        

 78. đencorrect

        

 79. khỏesmall

        

 80. khó chịuunbearable

        

 81. buồnsad

        

 82. lớn tuổibig

        

 83. đắexpensive

        

 84. muộnthin

        

 85. thích hợp vớienjoyable

        

 86. mệttired

        

 87. sớmnew

        

 88. quívaluable

        

 89. tươifresh

        

 90. đủenough

        

 91. sợafraid

        

 92. đôngcorrect

        

 93. dễ chịuolder

        

 94. xấuwarm

        

 95. rấtbad, damaged

        

 96. lạnhprepared

        

 97. yên tĩnhtranquil

        

 98. mayspicy