NAME

Question types


Start with


Question limit

of 100 available terms

Print test

100 True/False questions

 1. LythyrCelebrate

        

 2. RhyfelWar

        

 3. Ty/taiHouse/s

        

 4. DathluCelebrate

        

 5. Yn ystodDuring

        

 6. Drws nesaNext door

        

 7. Tystysgrif geniThe little girl

        

 8. Padell ffrioHands

        

 9. ArestioArrest

        

 10. Ei bocedHer pocket

        

 11. PlismonPoliceman

        

 12. GalwDaft

        

 13. Iechyd (m)Health

        

 14. LlyfrgellShip

        

 15. LlongFlour

        

 16. BanerGrand-daughter

        

 17. RysaitRecipe

        

 18. GwarthegStone

        

 19. CymraesCurrants

        

 20. Dim jystShirt

        

 21. ChwareusPlayfil

        

 22. Y Mor TawelThe pacific

        

 23. GwenA smile

        

 24. Wrth eu boddDelighted

        

 25. Pobl eraillOther people

        

 26. Heb gymorthNot just

        

 27. CyfoethogRich

        

 28. Yr WyddfaComplain

        

 29. CymroTake

        

 30. Gwasanaeth (m)Service

        

 31. Oedolyn/oedolionMale voice choir

        

 32. TraddodiadolTraditional

        

 33. RhaffRope

        

 34. Henaint (m)Health

        

 35. CyfeiriadAddress

        

 36. WyddorAlphabet

        

 37. Meddygfa (f)Health

        

 38. Cawr/cewriGiant/s

        

 39. Iar/ieirHen/s

        

 40. CasauLongest

        

 41. Anthem genedlaetholNational anthem

        

 42. Amser wynaAt lunchtime

        

 43. Maes awyrAirport

        

 44. PleserPleasure

        

 45. Dwlu arCrazy about

        

 46. Actor/esShirt

        

 47. Ei geffylFlu

        

 48. Pinsiad o halenPinch of salt

        

 49. Barddoniaeth (f)Service

        

 50. AstudioStudy

        

 51. CymrydTake

        

 52. Eu heglwys nhwLambing time

        

 53. FflatDaft

        

 54. Tra chyfoethogVery rich

        

 55. Pob math o bethauSaucepan/s

        

 56. Cyfrinach (f)Poetry

        

 57. HirafLongest

        

 58. GwrywaithFeminine

        

 59. BraichFlag

        

 60. Ei cheffylHis horse

        

 61. Sosban/sosbenniFlag

        

 62. Dros y penwythnosOver the weekend

        

 63. DwlDaft

        

 64. Ei phocedHer pocket

        

 65. PlismonesPleasure

        

 66. Deilen/dailLeaf/leaves

        

 67. Cor meibionAddress

        

 68. I'w heglwys hiAirport

        

 69. Prifddinas CymruCapital of wales

        

 70. WyresTake

        

 71. ADaft

        

 72. CarregStone

        

 73. Y ffliwRope

        

 74. DelfrydolLeaf/leaves

        

 75. Y ferch fachThe little girl

        

 76. CyrainsCurrants

        

 77. Powdwr codiBaking powder

        

 78. Diolch bythThank goodness

        

 79. Amser cinioArrest

        

 80. HeddluAlphabet

        

 81. Yng NghymruIn Wales

        

 82. Yn lleInstead (of)

        

 83. BenywaiddFeminine

        

 84. Cennin pedrDaffodils

        

 85. Castell/cestyllActor/actress

        

 86. Hwyaden/hwyaidLeaf/leaves

        

 87. CrysShirt

        

 88. CwynoA smile

        

 89. BlawdFlour

        

 90. DruanPoor thing

        

 91. PocedFlag

        

 92. CwplDaft

        

 93. CyngerddFlag

        

 94. A phleserWith pleasure

        

 95. Modrwy/y fodrwyBaking powder

        

 96. AchubCouple

        

 97. Chwe pheint6 pints

        

 98. DwyloComplain

        

 99. Mewn cariadIn love

        

 100. Y pasgEaster