NAME

Question types


Start with


Question limit

of 61 available terms

Print test

61 Matching questions

 1. In a way
 2. Frog/s
 3. Sound
 4. Along
 5. Toad/s
 6. The whole story
 7. Throat
 8. Organisation/movement
 9. Snail/s
 10. Then
 11. Nest
 12. Grandchildrion
 13. On the way back
 14. Dentist
 15. Treasure hunt
 16. Chip shop
 17. Dictionary
 18. Get over/recover
 19. Spend £
 20. Stream
 21. Leisure centre
 22. Shelf/ves
 23. Childhood
 24. With whom
 25. Machine
 26. Hit
 27. Near
 28. Send
 29. Foot/feet
 30. Cross
 31. A mouthful
 32. Mobile phone
 33. Etc
 34. Ie
 35. Dark
 36. Story/ies
 37. In the background
 38. Ugly
 39. Death
 40. Fish and chips
 41. Raise money
 42. In porthcawl
 43. Chest
 44. Relation/s
 45. Conservation
 46. Furniture
 47. Cuddle
 48. Talk about
 49. Fox/es
 50. What about
 51. Mess
 52. Monkey/ies
 53. Ok
 54. Too late
 55. Butterfly/ies
 56. Caterpillar/s
 57. Eager to
 58. To cope
 59. Culture
 60. Neck
 61. To visit
 1. a Gyda phwy
 2. b Ger
 3. c O'r gorau
 4. d Ffon symudol
 5. e Lindysen/lindys (f)
 6. f Mwnci/od
 7. g Broga/od
 8. h Pysgod a sglods
 9. i Yr holl stori
 10. j Llwynog/od
 11. k Ym mhorthcawl
 12. l Cist
 13. m Perthynas/perthnasau
 14. n Yna
 15. o Yndopi
 16. p Marwolaeth
 17. q Siop sglods
 18. r Dodrefn
 19. s Nant
 20. t Troed/traed
 21. u H.y. Hynny yw
 22. v Silff/oedd
 23. w Plentyndod
 24. x Codi arian
 25. y Anfon
 26. z Son am
 27. aa Beth am
 28. ab Ayb
 29. ac Ar y ffordd nol
 30. ad Peiriant
 31. ae Dod dros
 32. af Tywyll
 33. ag Gwar
 34. ah Sain
 35. ai Deintydd
 36. aj Awyddus y
 37. ak Canolfan hamdden
 38. al Rhy hwyr
 39. am Mudiad
 40. an Diwylliant
 41. ao Yn grac
 42. ap Helfa drysor
 43. aq Wyrion
 44. ar Stori/straeon
 45. as Cwtsh
 46. at Nyth
 47. au Geiriadur
 48. av Llanast
 49. aw Gwario
 50. ax Malwoden/malwod
 51. ay Salw
 52. az Llond ceg
 53. ba Yn y cefndir
 54. bb Pili-pala/od
 55. bc Cadwraeth
 56. bd Mewn ffordd
 57. be Ar hyd
 58. bf Llyffant/od
 59. bg Taro
 60. bh Ymweld a
 61. bi Gwddw