NAME

Question types


Start with


Question limit

of 138 available terms
(8 exact duplicates found)

Print test

138 True/False questions

 1. ystyrmeaning

        

 2. hofrennyddhelicopter

        

 3. y canolbarthmid-wales

        

 4. difrifolserious

        

 5. i fod isupposed to

        

 6. tynnu sylw atto draw attention to

        

 7. hyd atpiece

        

 8. chwipioto whip

        

 9. dwynto steal

        

 10. canllathassembly

        

 11. undebunion

        

 12. cawodshower

        

 13. ar y cyfanin front

        

 14. llywodraethindustry

        

 15. darnto steal

        

 16. derbynto accept

        

 17. anghyfoddispute

        

 18. brwydrofighting

        

 19. cynulliadcharge, accusation

        

 20. llanastmess

        

 21. gwaelto injure

        

 22. canlyniadresults

        

 23. torfcrowd

        

 24. tramorforeign, overseas

        

 25. bwriadintention

        

 26. difrodirate

        

 27. anfonmagistrates

        

 28. terfyswyrunrest, rioting

        

 29. penderfynuto accept

        

 30. penawdauheadlines

        

 31. galargrief

        

 32. yn erbynto send

        

 33. wynebuto spread

        

 34. cyfraddrate

        

 35. cyffuriauto exchange

        

 36. ffrwydradexplosion

        

 37. tymhereddrate

        

 38. cyfnewidto exchange

        

 39. baito suspect

        

 40. taroto hit

        

 41. dioddeto extinguish

        

 42. bwriaduto intend

        

 43. mannauplace

        

 44. llosgito attack

        

 45. carcharboat

        

 46. cwchboat

        

 47. euogperiod

        

 48. denuto attract

        

 49. derbynto receive

        

 50. cyhoeddiboats

        

 51. pleidleisioto whip

        

 52. lladdto kill

        

 53. gŵylfestival

        

 54. dod i bento come to an end

        

 55. suddoto hit

        

 56. plymioto hit

        

 57. graddfascale

        

 58. achosto hit

        

 59. llys ynadonmagistrates' court

        

 60. cryfstrong

        

 61. gwresogipoorly

        

 62. swyddair

        

 63. cleifionpatients

        

 64. ymladdto fight

        

 65. cynhadleddconference

        

 66. hynaoldest

        

 67. ymddangosarmy

        

 68. gwrthdrawiadcollision

        

 69. arfordircoast

        

 70. anghydfodconcert

        

 71. cyflogito employ

        

 72. awyrair

        

 73. taweluto quieten, to calm

        

 74. cychodboats

        

 75. codiadpatient

        

 76. llanwtide

        

 77. damwainshower

        

 78. llofruddioto murder

        

 79. anafuto injure

        

 80. clafblame

        

 81. niwlcrowd

        

 82. amauto injure

        

 83. chwythuto blow

        

 84. yswiriantto intend

        

 85. diswyddoto battle

        

 86. yn hytrach narather than

        

 87. gwahanoldifferent

        

 88. terfysgunrest, rioting

        

 89. diweddaralatest

        

 90. diweddarlatest

        

 91. tywysogprince

        

 92. yn ôlto hold

        

 93. manblame

        

 94. effeithioleffective

        

 95. cyhuddiadrise

        

 96. corwyntsailor

        

 97. ymddiswyddoto resign

        

 98. cyhuddiaddate

        

 99. daeargrynearthquake

        

 100. ychwaneguto blow

        

 101. cymdeithassociety

        

 102. brwydroto battle

        

 103. dathluto celebrate

        

 104. dyddiaddate

        

 105. tywalltgrief

        

 106. diffoddto extinguish

        

 107. addoto send

        

 108. ymosodto attack

        

 109. milwrsoldier

        

 110. trwsioto sink

        

 111. llifogyddto extinguish

        

 112. Môr y CanoldirMediterranean

        

 113. cyfresto create

        

 114. rhannaumess

        

 115. achubto rescue

        

 116. etholiadelection

        

 117. saethuto shoot

        

 118. achosito promise

        

 119. cynodshower

        

 120. ar y blaento come to an end

        

 121. diwydiantlatest

        

 122. disgynto fall

        

 123. creuseries

        

 124. cynnigoffer

        

 125. rhybuddioto warn

        

 126. digwyddjob

        

 127. ambelloccasional

        

 128. ynadonarmy

        

 129. morwrcrowd

        

 130. morglawddsea wall

        

 131. byddinarmy

        

 132. lleduto kill

        

 133. rhewbwyntto receive

        

 134. parhauto celebrate

        

 135. cynnalto hold

        

 136. ar golloccasional

        

 137. meddwisoldier

        

 138. cyngerddtemperature