NAME

Question types


Start with


Question limit

of 98 available terms

Print test

98 True/False questions

 1. Hydref10

        

 2. amser ysgolbed time

        

 3. yr ail2nd/ second

        

 4. un deg dau19

        

 5. Dydd GwenerMonday

        

 6. RhifauSummer

        

 7. ChwefrorFebruary

        

 8. Dydd CalanThursday

        

 9. dri o'r gloch...o'clock

        

 10. HydrefAutumn

        

 11. TachweddNovember

        

 12. ganol dydd12:00/ midday

        

 13. amser codidinner time

        

 14. un deg naw19

        

 15. un deg tri13

        

 16. dau ddeg dau22

        

 17. MawrthAugust

        

 18. dau10

        

 19. dau ddeg wyth26

        

 20. Dydd Santes DwynwenFriday

        

 21. chwarter i...quarter to...

        

 22. chwechNovember

        

 23. Dydd LlunNew Years Day (1st January)

        

 24. Y Pasg2nd/ second

        

 25. pedwar deg40

        

 26. y cyntaf1st/ first

        

 27. Gorffennaf1st/ first

        

 28. un ar ddeg o'r gloch1:00/ one o'clock

        

 29. Ebrill7

        

 30. dau ddeg tri23

        

 31. amser gwelybed time

        

 32. dau ddeg pump25

        

 33. y trydyddThe Year

        

 34. naw deg60

        

 35. gyda'r nosin the evening

        

 36. GwanwynSpring

        

 37. Dydd SadwrnMonday

        

 38. un deg saith18

        

 39. yn y prynhawnin the night

        

 40. unSummer

        

 41. dau ddeg chwech26

        

 42. un deg pedwar12

        

 43. Dydd IauThursday

        

 44. un deg pump15

        

 45. dau ddeg saith27

        

 46. saith deg70

        

 47. deg2

        

 48. naw9

        

 49. tri3

        

 50. dim0

        

 51. pedwar4

        

 52. am...at...

        

 53. dau ddeg naw29

        

 54. saith7

        

 55. Y Flwydyn3rd/ third

        

 56. mil1000

        

 57. dau ddeg pedwar24

        

 58. Dydd MercherWednesday

        

 59. ...o'r gloch...o'clock

        

 60. un o'r gloch3:00/ three o'clock

        

 61. un deg un19

        

 62. ddau o'r glochWhat is the time?

        

 63. dau ddeg un23

        

 64. Dydd Gŵyl DewiFriday

        

 65. amser ciniodinner time

        

 66. Dyddiau'r WythnosDays of the Week

        

 67. hanner awr wedi...half past...

        

 68. pum deg50

        

 69. yn y borein the morning

        

 70. un deg wyth17

        

 71. Noson Tân Gwylltschool time

        

 72. dau ddeg20

        

 73. MehefinSeptember

        

 74. ddeuddeg o'gloch12:00/ twelve o'clock

        

 75. RhagfyrSpring

        

 76. Nos Galan GaeafHalloween (31st October)

        

 77. Nos GalanNew Years Day (1st January)

        

 78. Noswyl NadoligChristmas Day (25th December)

        

 79. wythMarch

        

 80. chwarter wedi...60

        

 81. wyth deg70

        

 82. Mai9

        

 83. Yr Amser2nd/ second

        

 84. Dydd SulSunday

        

 85. HafSummer

        

 86. AwstAugust

        

 87. MediMay

        

 88. yn yr nosin the morning

        

 89. Dydd MawrthTuesday

        

 90. GaeafSummer

        

 91. cant1

        

 92. pump1

        

 93. IonawrJanuary

        

 94. chwe deg50

        

 95. tri deg30

        

 96. Faint o'r gloch?What is the time?

        

 97. un deg chwech16

        

 98. ganol nos12:00/ 0:00/ midnight