NAME

Question types


Start with


Question limit

of 112 available terms

Print test

112 True/False questions

 1. dw i'n byw yn ....I'm from ....

        

 2. mae hi'n bwrw eira (mae'n bwrw eira)it's snowing

        

 3. .... mewn tŷ.... in a house

        

 4. ers llawer dyddfor a long time
  since a long time

        

 5. dyw hi ddim yn braf iawn (tywydd)it's not very nice (weather)

        

 6. bydd hi'n dwym yfory (tywydd)it will be warm tomorrow (weather)

        

 7. a dweud y gwirin fact
  to tell the truth

        

 8. mae hi'n ddiflas (mae'n ddiflas) (tywydd)it's miserable (weather)

        

 9. iawn, diolchgood, thanks

        

 10. dyma ....this is ....

        

 11. mae hi'n wlyb (mae'n wlyb) (tywydd)it's cold (weather)

        

 12. trafod y tywydddiscussing the weather

        

 13. sut ydych chi?see you! (formal)

        

 14. dw i wrth fy moddI'm in my element

        

 15. pnaw'n da!good night!

        

 16. ymlaen a nilet's move on
  let's go on

        

 17. dyma 'ngwr ithis is my wife

        

 18. hwyl fawr!bye!
  have fun!

        

 19. diolchthanks

        

 20. dymuniadau gorau!best wishes!

        

 21. llawer gwaithlet's move on
  let's go on

        

 22. iawnok

        

 23. croesolove

        

 24. sut mae'r tywydd heddiw?what's the weather like today?

        

 25. dw i wedi ymddeolI'm retired

        

 26. braf cwrdd â chinice to meet you (informal)

        

 27. ieyes

        

 28. gwaetha'r moddvery well
  ok

        

 29. nid saes ydw iI'm not English

        

 30. diolch yn fawr iawnthanks very much

        

 31. modd i fywaway to go

        

 32. hwrê!hooray!

        

 33. mae hi'n stormus (mae'n stormus)it's windy

        

 34. roedd hi'n well ddoe (tywydd)it was better yesterday (weather)

        

 35. dw i'n dod o ....in front of us

        

 36. .... mewn hostel i fyfyrwyr.... in a student hostel

        

 37. .... mewn carafán.... in a cottage

        

 38. dw i ar wyliauover the holidays

        

 39. shwd y'ch chi?what's your name (formal)

        

 40. siŵr o fodgood health!

        

 41. mae hi'n ddiflas, on'd yw hi (tywydd)it's miserable, isn't it (weather)

        

 42. dyw hi ddim yn stormusit's not stormy

        

 43. dan eu sangpacked
  full up
  full to the gills

        

 44. on'd yw hi?in front of us

        

 45. roedd hi'n waeth ddoe (tywydd)it was windy yesterday (weather)

        

 46. hwyl!goodbye!

        

 47. gwela i chi!and you? (formal)

        

 48. os gwelwch yn ddagood health!

        

 49. gymerai i ....?can I have ....?

        

 50. roedd hi'n wyntog ddoe (tywydd)it was windy yesterday (weather)

        

 51. yn y tŷand you? (informal)

        

 52. beth dych chi'n wneud yfory?it will be raining tomorrow

        

 53. mae'n bwrw hen wragedd a ffynin front of you

        

 54. ydy hi'n oer? (ydy / nac ydy) (tywydd)it's cold (weather)

        

 55. helo!hello!

        

 56. dw i'n brysurin front of us

        

 57. Cymro ydw iI'm Welsh (f)

        

 58. a chi?yes

        

 59. braf cwrdd â tinice to meet you (informal)

        

 60. dros y penwythnosover the weekend

        

 61. .... gyda phlant.... with children

        

 62. .... mewn bwthyn.... in a caravan

        

 63. a ti?and you? (informal)

        

 64. mae hi'n gynnes (mae'n gynnes) (weather)it's warm (weather)

        

 65. .... ar fferm.... in a flat

        

 66. dyma 'ngwraig ithis is my husband

        

 67. da boch chiand you? (formal)

        

 68. dyw hi ddim yn wlyb (tywydd)it's not very nice (weather)

        

 69. iechyd da!good health!

        

 70. o'ch blaenvery well
  ok

        

 71. mae hi'n oer (mae'n oer) (tywydd)it's cold (weather)

        

 72. bydd hi'n bwrw glaw yforyI'm busy

        

 73. llawer o gariadlots of love

        

 74. Beth yw'ch enw chi?what's your name (formal)

        

 75. trwy'r dydd, pob dyddI live in ....

        

 76. mae hi'n bwrw glaw (mae'n bwrw glaw)it's hailing (weather)

        

 77. shwmae!goodbye!

        

 78. oedd hi'n braf? (oedd / nac oedd) (tywydd)is it cold? (yes/no) (weather)

        

 79. .... yn y dref.... in the town

        

 80. mae hi'n dwym (mae'n dwym) (tywydd)it's cold (weather)

        

 81. o'r gorauin front of us

        

 82. mae hi'n wyntog (mae'n wyntog)it's windy

        

 83. dros y gwyliauover the holidays

        

 84. .... yn y wlad.... in a house

        

 85. Cymraes ydw iI'm Welsh (f)

        

 86. .... mewn fflat.... in a flat

        

 87. plîsyes

        

 88. diolch yn fawrthanks a lot

        

 89. esgusodwch fi!excuse me (formal)

        

 90. roedd hi'n braf ddoe (tywydd)it was windy yesterday (weather)

        

 91. fel pwll y môrnineteen to the dozen

        

 92. nos da!good night!

        

 93. mae hi'n heulog (mae'n heulog)it's raining

        

 94. mae hi'n niwlog (mae'n niwlog)it's foggy

        

 95. bydd hi'n waeth yfory (weather)it will be better tomorrow (weather)

        

 96. cariadlove

        

 97. mae hi'n bwrw cesair (mae'n bwrw cesair)it's snowing

        

 98. gaf i?can I?

        

 99. mae hi'n sych (mae'n sych) (weather)it's dry (weather)

        

 100. sut oedd y tywydd ddoe?discussing the weather

        

 101. bore da!good morning!

        

 102. .... ydw iI'm ....

        

 103. gwela i ti!and you? (informal)

        

 104. o'n blaengood afternoon!

        

 105. noswaith dda!good evening!

        

 106. diolch byth!thank goodness!

        

 107. bydd hi'n well yfory (weather)it was fine yesterday (weather)

        

 108. mae hi'n braf (mae'n braf) (weather)it's fine (weather)
  it's nice (weather)

        

 109. esgusodwch fihow are you?

        

 110. da iawn, diochgood, thanks

        

 111. heb os nac oni baiwithout doubt
  without a shadow of doubt

        

 112. gymera i ....can I have ....?