NAME

Question types


Start with


Question limit

of 286 available terms

Print test

286 True/False questions

 1. On niVerb ending for they

        

 2. On nhwVerb ending for they

        

 3. A dweud y gwirTo be honest

        

 4. AnhygoelLoud

        

 5. Bob dyddEvery day

        

 6. Dydw I ddim Yn Hoffi gwisgoI don't like to wear

        

 7. EnnillWin

        

 8. ClywedExpensive

        

 9. Y gorauThe best

        

 10. BoenA pain

        

 11. Rydw i'n meddwl bodI disagree

        

 12. Clywais iI heard

        

 13. Yn ystodIn the morning

        

 14. Gyda pwy?With who?

        

 15. Pwy?Who?

        

 16. Gwnest tiI went

        

 17. SiaradSpeak

        

 18. GweithioSometimes

        

 19. Gwelais iI saw

        

 20. GwisgoTo wear

        

 21. Daeth oHe came

        

 22. Heno'maTonight

        

 23. HwyrachRed

        

 24. Caffod hiShe had

        

 25. DuGood

        

 26. CynSong

        

 27. Yn ystod y gwyliauHoliday

        

 28. Yn arafSpeak

        

 29. Yn y p'nawnIn the morning

        

 30. Daethon niWe came

        

 31. CŵlBefore

        

 32. CotThough

        

 33. DiflasBoring

        

 34. GyflymFast

        

 35. GeniBorn

        

 36. AnoddSocks

        

 37. TeiTie

        

 38. AmAbout

        

 39. Yn y carIn the morning

        

 40. It is coldMae o'n oer

        

 41. MwynhauLater

        

 42. Bob wythnosAlways

        

 43. DdoeYesterday

        

 44. Beth BynnagHaving said that

        

 45. MewnIn a

        

 46. ErOn

        

 47. BandA pain

        

 48. DdoniolFunny

        

 49. Wythnos diwethafThey went

        

 50. Beth wyt ti'n feddwl?What do you think?

        

 51. Des iI went

        

 52. CerddoriaethMusic

        

 53. Fy hoffVerb ending for we

        

 54. Ar ôl hynnyAfter that

        

 55. CysguTo sleep

        

 56. Mae o'n heulogIt is sunny

        

 57. Andros oHard

        

 58. Cerddoriaeth glasurolHe came

        

 59. GlasBlue

        

 60. DodOdd

        

 61. Faint o'r gloch?It is sunny

        

 62. Dydw I ddimShe came

        

 63. DiolchTo have

        

 64. GwrandoTo listen

        

 65. HeddiwToday

        

 66. Dydd SulExtremely

        

 67. RygbiTo get up

        

 68. DristT shirt

        

 69. Cawson niWe had

        

 70. LwcusLucky

        

 71. O hyd o brydVerb ending for 'he'

        

 72. Ar y penwythnosOver the weekend

        

 73. Yn gyflymQuickly

        

 74. Pa?Which?

        

 75. Cerddoriaeth bopPop music

        

 76. YmhellachFurthermore

        

 77. SiacedJacket

        

 78. CiDog

        

 79. HawddEasy

        

 80. Werth chweilWe went

        

 81. BrownOrange

        

 82. CânShirt

        

 83. OndBand

        

 84. Bwytais iI ate

        

 85. SannauSocks

        

 86. Gwnes iYou did

        

 87. Dydd MawrthSaturday

        

 88. OdTo come

        

 89. Wyt ti'n?I love

        

 90. Rydw i'nI

        

 91. FfilmFilm

        

 92. CasBlue

        

 93. WeithauSpeak

        

 94. TegNasty

        

 95. Fy nghasMy brother

        

 96. Rydw i'n bywI live

        

 97. Does dim otsIt doesn't matter

        

 98. GwylioTo watch

        

 99. Bwytais iI would eat

        

 100. HapusNasty

        

 101. Rydw i'n boffo gwisgoI like to wear

        

 102. PrydferthLovely

        

 103. Fy HoffAlways

        

 104. Felsuch as

        

 105. O naOh no

        

 106. Gwnaeth oShe went

        

 107. BrafMoney

        

 108. DalOn

        

 109. CodiTo get up

        

 110. Gwisg ysgolUniform

        

 111. Dydd SadwrnSaturday

        

 112. Daeth hiShe did

        

 113. Er enghraifftOn the whole

        

 114. Crys tTo get up

        

 115. HeulogSunny

        

 116. OfnadwyOh no

        

 117. PiwsWho?

        

 118. UchelLoud

        

 119. Odd hiVerb ending for 'she'

        

 120. DdiddorolSunday

        

 121. LlwydGrey

        

 122. Aethon nhwThey went

        

 123. HenTie

        

 124. ChwaraeTo play

        

 125. EsgidauShoes

        

 126. DeffroTo wake up

        

 127. FfonioTo get up

        

 128. MyndBefore

        

 129. HetHar

        

 130. Yn llawn (o)Very much

        

 131. Dydw I ddim Yn gwybodFriday

        

 132. OrenTie

        

 133. Eisteddais iTo sit

        

 134. GwneudCinema

        

 135. DaGood

        

 136. Aeth hiShe went

        

 137. DenauOld

        

 138. Ble?Blue

        

 139. EfallaiPerhaps

        

 140. Rydw i'n cytunoThursday

        

 141. Hoffwn I wisgoI wouldn't like to wear

        

 142. LliwgarOn

        

 143. SgertBorn

        

 144. Aethon niWe went

        

 145. Mae llawer o bobl YnMany people

        

 146. GwychWhite

        

 147. Ar dydd LlunOn Monday

        

 148. A fellyTherefore/so

        

 149. Cerddais II ran

        

 150. GwyliauHoliday

        

 151. Yn y nosduring

        

 152. BwytaTo eat

        

 153. DrudExpensive

        

 154. RhyfeddolWonderful

        

 155. A/acPink

        

 156. Fy chwaerMy sister

        

 157. FachSmall

        

 158. CochCoat

        

 159. Faint?Socks

        

 160. ActorShirt

        

 161. GwrandoListen

        

 162. GwyrddTo see

        

 163. Caelquiet

        

 164. Pryd?Who?

        

 165. Odd oOdd

        

 166. DiwethafLast

        

 167. Carson nhwThey went

        

 168. EdrychWhen?

        

 169. Wastraff amserYou came

        

 170. Prynais iI did

        

 171. Ar y llaw arallOften

        

 172. DdiogFilm

        

 173. DewFat

        

 174. DalentogTalented

        

 175. GweldTo see

        

 176. ArianMoney

        

 177. Rydw i'n crudu bodI believe that

        

 178. Dawelquiet

        

 179. RhyToo

        

 180. GwynMore

        

 181. Yn fy marn II drank

        

 182. Yfais iI drank

        

 183. Y gwaethafThe worst

        

 184. OeeA pain

        

 185. Rydw i'n anghytunoI live

        

 186. Hoffwn I ddim wisgoAwful

        

 187. JînsJeans

        

 188. YnShort

        

 189. EisteddVerb ending for 'you'

        

 190. CrysNasty

        

 191. Yn y hafIn the sunmer

        

 192. BythNever

        

 193. O hydAlways

        

 194. FyrShort

        

 195. Est tiI went

        

 196. FawrBig

        

 197. BerffaithHow much?

        

 198. Diolch bythVerb ending for 'you'

        

 199. IachusHealthy

        

 200. Es II cane

        

 201. Fel arferUsually

        

 202. Ar y bwsOn the bus

        

 203. Ces II had

        

 204. YfedTo drink

        

 205. Ar ôl ysgolUniform

        

 206. ArOn

        

 207. FfrogDress

        

 208. BeryglusDangerous

        

 209. IawnOk

        

 210. aeth oVerb ending for 'I'

        

 211. CyffyrddusComfortable

        

 212. Gyda fy ffrindauIn the car

        

 213. HyllUgly

        

 214. Aist tiVerb ending for 'you'

        

 215. Dest tiYou came

        

 216. StormusCinema

        

 217. Fy mrawdSlowly

        

 218. Darthon nhwThanks

        

 219. Panad oA cup of

        

 220. HefydAlso

        

 221. RhadToo

        

 222. SinemaSimple

        

 223. Mae o'n neisIt is nice

        

 224. Sut?How?

        

 225. RadioRadio

        

 226. Rhedais iI ran

        

 227. Hoffwn iI would like

        

 228. Gyda fy rhieniWith my parents

        

 229. OherwyddEasy

        

 230. SmartSmart

        

 231. Ar y cyfanOn the whole

        

 232. wrth gwrsHe went

        

 233. Seron hynnyHaving said that

        

 234. MwyMore

        

 235. Wir?Really?

        

 236. DrwgBad

        

 237. Ddim in drwgMae o'n oer

        

 238. Gwnaethon niShe went

        

 239. P'nawn 'maThis afternoon

        

 240. YmlaciolRelaxing

        

 241. Yn amlSimple

        

 242. Mae'n debygApparently

        

 243. Dydd GwenerFriday

        

 244. TlwsPurple

        

 245. Pam?Which?

        

 246. Nos SadwrnColourful

        

 247. Llawer oSkirt

        

 248. BobEvery

        

 249. Yn affodusUnfortunately

        

 250. Dim problemNot bad

        

 251. SymlSimple

        

 252. HywlFun

        

 253. Rydw i'n CaruI love

        

 254. Yn enwedigVerb ending for we

        

 255. Faint o?How many?

        

 256. HyfrydTo go

        

 257. LlaisVoice

        

 258. Beth?Har

        

 259. MelynYellow

        

 260. Rydw i'n casauI believe that

        

 261. PincBefore

        

 262. Yfai hiShe would drink

        

 263. Ais II had

        

 264. Hwyl fawrTo eat

        

 265. Yn fuanOh no

        

 266. AmamlOften

        

 267. Bore 'maThis morning

        

 268. Gwnaeth hiWe sid

        

 269. Heb os nac onibaiWorth while

        

 270. Yn y boreIn the morning

        

 271. Dydd IauThursday

        

 272. WylbWet

        

 273. Caffod oHe had

        

 274. HebWithout

        

 275. NewyddBecause

        

 276. Dydd MercherBeautiful

        

 277. Hen fassiwnOld fashioned

        

 278. cest tiYou had

        

 279. Cerddoriaeth rocRock music

        

 280. CyffrousDress

        

 281. EtoOdd

        

 282. CynnesTo sleep

        

 283. Yn fawrBig

        

 284. Mewn gwestyOf course

        

 285. Gyda/efoWith

        

 286. WedynThen