NAME

Question types


Start with


Question limit

of 1206 available terms

Print test

1206 True/False questions

 1. bragdy (m)Apple

        

 2. eisiau bwydin order to, for the sake of

        

 3. ystafell fyw (f)living room

        

 4. dyfodol (m)future

        

 5. gwahanuto separate

        

 6. penderfyniad (m)combination

        

 7. fferm (f)period, time

        

 8. lanbefore

        

 9. llys ynadon (m)accomodation

        

 10. henoright, entitlement

        

 11. plentynaiddchildish

        

 12. suddoto sink

        

 13. ymdrin â (AM)student

        

 14. caruto love

        

 15. Cofiwch Dryweryn!Remember Tryweryn!

        

 16. twylloto deceive

        

 17. cyfrinach (f)secret

        

 18. darn (m)piece, segment, fraction

        

 19. awyren (f)aeroplane

        

 20. hwyl (f)fun; goodbye

        

 21. perffaithbottleful

        

 22. addysg bellachdivorce

        

 23. ailto throw

        

 24. nidnot

        

 25. tostsick, ill

        

 26. moethushot

        

 27. llaeth (m)milk (masc)

        

 28. bedd (f)grave

        

 29. yn agos i (SM)an offer

        

 30. mwynhauto enjoy

        

 31. arbennigspecial, particular

        

 32. siop (f)fun; goodbye

        

 33. dilladclothes

        

 34. llawdriniaeth (f)period, time

        

 35. llacharbright

        

 36. rhugllike

        

 37. rhestr (f)list

        

 38. gwely (m)bed

        

 39. Afal (m)soup

        

 40. gwres canolog (m)central heating

        

 41. Nos Galan (f)collection

        

 42. bore (m)Welshman

        

 43. (y) rhainlovely

        

 44. dyma (SM)this is, here is (Soft Mutation)

        

 45. arian (m)money (south Wales), silver

        

 46. ewythr (m)gas

        

 47. cladduto learn, to teach

        

 48. meddygfa (f)ring

        

 49. blas (m)for (Soft Mutation)

        

 50. te (m)tea

        

 51. Ffrangegself

        

 52. Pren (m)orange

        

 53. troed (f)foot

        

 54. naid (f)a jump

        

 55. tudalen (m)page

        

 56. gweldlow

        

 57. iselhigh; loud

        

 58. drama (f), dramâuplay, plays

        

 59. bresychdirty

        

 60. y pryd hynnyat the time

        

 61. yfedto drink

        

 62. ffrind (m)friend

        

 63. ma(m), meibionon the outskirts of

        

 64. casáuhard (in terms of softness)

        

 65. i (SM)for, to

        

 66. cofmemory

        

 67. maguto collection

        

 68. erchyllterrible, atrocious

        

 69. blasushappy

        

 70. rhif (m)south

        

 71. gwahoddto invite

        

 72. neu'i gilyddor other

        

 73. rhywbethsomething

        

 74. beth bynnaganyway

        

 75. cylchgrawn (m)learner (masc)

        

 76. stormusstormy

        

 77. iâ (m)fear

        

 78. ychwanegolto complain

        

 79. hyd yn oedduring

        

 80. oren (m)orange

        

 81. gwenuto smile

        

 82. platfform (m)prison

        

 83. sefydlogfixed, stable

        

 84. sglodionchips

        

 85. gardd (f)garden

        

 86. wynebuto face

        

 87. safle (m)site

        

 88. modrwy (f)ring

        

 89. cigydd (m)end

        

 90. Pasgsince, for

        

 91. siwgr (m)sugar (masc)

        

 92. arswyd (m)price

        

 93. ffugfalse

        

 94. dwyeddïoto retire

        

 95. cynnalto hold (an event)

        

 96. unwaithonce

        

 97. cymhlethsweet

        

 98. sgwâr (m)half

        

 99. cynilohundred

        

 100. ar gornelon behalf of

        

 101. lolfa (f)night

        

 102. gorsaf dânfire station

        

 103. wrth (SM)your

        

 104. islower

        

 105. rhag ofnin case

        

 106. ysgrifennuto write

        

 107. taith (f)(sweet) pie, tart

        

 108. gŵyl y banc (f)bank holiday

        

 109. Caerdyddeveryday

        

 110. drosoddtemporarily, temporary

        

 111. anobeithiolhopeless

        

 112. fel cath i gythraullike a bat out of hell

        

 113. cofionregards

        

 114. chwyduto vommit

        

 115. arafto stay, to wait

        

 116. cyhuddolovely

        

 117. y ddannodd (f)toothache

        

 118. gwin (m)wine

        

 119. amyneddgarpatient (as in willing to wait)

        

 120. undonogmonotonous

        

 121. mwymore, bigger

        

 122. dim bydnothing; anything

        

 123. ymweld â (SM)change

        

 124. hwyrlate

        

 125. er mwynin order to, for the sake of

        

 126. gwerthusilly

        

 127. pen-blwydd (m)birthday

        

 128. nofiomemory

        

 129. dydd (m)butcher

        

 130. offerynlovely

        

 131. heddlu (m)police

        

 132. hunan-arlwyolany

        

 133. ar gyrionon the outskirts of

        

 134. rhagor o (SM)more

        

 135. pam laiwhy not

        

 136. selsigsausages

        

 137. haws dweud na gwneudparadise

        

 138. arallto pay

        

 139. cofioto remember

        

 140. esgid (f), esgidiaushoe, shoes

        

 141. penderfynuto decide

        

 142. gwahanoldifferent, distinctive

        

 143. mawrsensible .

        

 144. Arfordir (m)voice

        

 145. darllento read

        

 146. braiddrather

        

 147. dyn (m)man

        

 148. tymor (m)tutor (masc)

        

 149. pencadlys (M)headquarters

        

 150. taten (f)potato (fem)

        

 151. fellyso, therefore

        

 152. sedd (f), seddishop (fem)

        

 153. menyw (f), menywodwoman, women

        

 154. dyfal donc a dyr y garegNew Year's Day

        

 155. pacioto kick

        

 156. canolbwyntioto focus, concentrate

        

 157. ymddeolto retire

        

 158. amser (m)time

        

 159. sefsecond, 2nd

        

 160. tenautonight

        

 161. ymhlithamong

        

 162. esbonioexactly

        

 163. ar gollfor (all general senses), for the benefit of

        

 164. rhwyddleft

        

 165. ffrog (f)coat

        

 166. hanes (m)price

        

 167. senglto disappoint

        

 168. piben fwg (f)cake

        

 169. cwmni (m)an offer

        

 170. teimloto feel

        

 171. Ry'n ni'n yma o hydstill

        

 172. gogledd (m)reporter

        

 173. hurtsilly

        

 174. swydd (f)right

        

 175. sinema (f)debt

        

 176. cicioto kick

        

 177. cyflwynoto accuse

        

 178. silff (f)ice

        

 179. tacsi (m)taxi

        

 180. Cymro (m)video

        

 181. prif weinidog (m)prime minister

        

 182. yn unionexactly

        

 183. Celtaiddto bury

        

 184. yrthe (before consonant)

        

 185. awyrgylchlate

        

 186. cael hyd ito find (soft mutation)

        

 187. llythyr (m)letter

        

 188. cuddioto hide

        

 189. ochr (f)side

        

 190. taluto pay

        

 191. croesito cross

        

 192. buddsoddito invest

        

 193. enfys (f)rainbow

        

 194. cyntaffirst, 1st

        

 195. glaw (m)spoon

        

 196. echnosuntil

        

 197. wedynquick

        

 198. ar ranon behalf of

        

 199. cyhuddiad (m)juice

        

 200. drudto turn

        

 201. prifmain, chief

        

 202. egnïolname

        

 203. rhaito promise

        

 204. adeilad (m)accomodation

        

 205. cais (m)café

        

 206. rhy (SM)over (preposition)

        

 207. deallto understand

        

 208. teithioto jump

        

 209. aelod (m)course

        

 210. ceiniog (f)penny

        

 211. cwestiwn (m)a question

        

 212. hawddeasy

        

 213. hawlioto sail

        

 214. dros benextremely

        

 215. gwestaiguest

        

 216. faint o? (SM)Which?

        

 217. noson (f)night

        

 218. gwlad (f)this

        

 219. hoff o (SM)fond of

        

 220. hoffito like

        

 221. i'w gilyddCeltic

        

 222. carafân (m)caravan (trailer U.S. English)

        

 223. ar amserto stay, to wait

        

 224. marchnad (f)horror

        

 225. digwyddiad (m)rest, remainder

        

 226. gwirodspirit, liquour

        

 227. meddygto extend

        

 228. casgliad (m)collection

        

 229. cneuen (f)nut

        

 230. siŵrto extend

        

 231. cymuned (f)community

        

 232. cyfaill (m)friend

        

 233. cig oenRed

        

 234. syrthioto fall

        

 235. erbyn hynby now

        

 236. modfedd (f)inch

        

 237. bwydto feed

        

 238. yn barodalready

        

 239. banc (m)bank

        

 240. ffressince, for

        

 241. canolfan gwaith (m)job centre

        

 242. adeg (f)period, time

        

 243. anodddifficult, taxing

        

 244. cyfrifol am (SM)responsible for (soft mutation)

        

 245. cadw ystafellhands

        

 246. hen hen famgu (f)great great grandmother

        

 247. llenyddiaeth (f)literature

        

 248. enwogfood

        

 249. ceffyl (m)horse

        

 250. cawl (m)shirt

        

 251. ymwneud â (AM)to do with, to pertain to

        

 252. diolchnothing, zilch, none, no

        

 253. natur (f)nature

        

 254. mewnto boil

        

 255. cyfrifoldeb (m)responsibility

        

 256. adnewydduto renovate

        

 257. erioedto change

        

 258. gwirionsilly

        

 259. cyfeillgarfriendly

        

 260. tafarn (f)pub

        

 261. Cynnig (m)opportunity

        

 262. prynhawn (m)mess

        

 263. newyddnew

        

 264. gorfodto question, to enquire

        

 265. capel (m), capelisalt

        

 266. de (f)right

        

 267. bachgen (m), bechgynboy, boys

        

 268. plantthis, these

        

 269. mynd atto go to

        

 270. gwaith catrefhomework

        

 271. bai (m)Valley

        

 272. bwrw eiraof some sort

        

 273. sgïoto sink

        

 274. dychwelydto return

        

 275. unrhywbethanything

        

 276. tad (m), tadaufather, tadau

        

 277. gwychexcellent, brilliant

        

 278. gwaith (m)neck, throat

        

 279. wythnosolanxious, eager

        

 280. brownbrown

        

 281. coginioto hear

        

 282. oedito delay

        

 283. amloften

        

 284. gormod otoo much of

        

 285. eu hunainto forget

        

 286. iawnokay, correct, very, alright

        

 287. anghofioto forget

        

 288. cath (f)suit

        

 289. winwsyn (m)wine

        

 290. na (AM), nag (before vowels)than

        

 291. poethevery

        

 292. Cymru (f)soup

        

 293. DulynWhite

        

 294. osif

        

 295. to (m)roof

        

 296. MelynYellow

        

 297. erssince, for

        

 298. cysylltiad (m)contact

        

 299. posibiliad (m)possibility

        

 300. ffermwr (m)accomodation

        

 301. daover (adverb)

        

 302. cadw'n heinito keep fit

        

 303. da bochgoodbye

        

 304. digwyddto follow

        

 305. pris (m)price

        

 306. cyfanwhole

        

 307. ynghanolelectrical

        

 308. cywilydd (m)shame

        

 309. wyneb (m)wind

        

 310. myfyriwr (m)student

        

 311. ymhellachfurther

        

 312. symudolinteresting

        

 313. chwaer (f), chwioryddsister, sisters

        

 314. sŵn (m)Hill

        

 315. (y) rheinathese

        

 316. gwynt (m)wind

        

 317. rhoi i gadwto freeze

        

 318. cot (f)boat

        

 319. ffugwyddonolscience fiction

        

 320. archfarchnad (f)supermarket

        

 321. brenin (m)king

        

 322. yn weddolfairly

        

 323. diotaenough

        

 324. ysgrifennyddes (f)millionaire

        

 325. diolch yn fawrthank you very much

        

 326. rhyfeddstrange

        

 327. pa mor (SM)how

        

 328. pryd bwyd (m)afternoon

        

 329. amhosiblleft

        

 330. canolcentre

        

 331. adloniant (m)entertainment

        

 332. o leiafat least

        

 333. am faint?for how long?

        

 334. â (AM)as; whether (Aspirate Mutation)

        

 335. cwrs (m)course

        

 336. bywyd (m)day

        

 337. tafluto throw

        

 338. cyflog (m)wage

        

 339. gyda'r nossilly

        

 340. arosready

        

 341. cariad (m)grandfather, gram'pa

        

 342. edrych ymlaen at (SM)to look forward to

        

 343. llyfr (m)book

        

 344. cynto love

        

 345. cawod (m) cawodyddshower, showers

        

 346. llais (m)taste, flavour

        

 347. nwy (m)gas

        

 348. cauto love

        

 349. brwntdirty

        

 350. prawf (m)sight, look

        

 351. hunllefusnightmarish

        

 352. cyflymfast

        

 353. barbeciw (m)barbeque

        

 354. gwersyll (m)police

        

 355. oedolyn (m)page

        

 356. eglwys (f), eglwysiwoman, women

        

 357. dwblnever, eternity

        

 358. Manceinionforeign

        

 359. diolch byththank goodness

        

 360. ieuenctid (m)youth

        

 361. hwn (m)gas

        

 362. rhywbrydsometime

        

 363. Traeth (m)Beach

        

 364. cwrdd (â)to meet (with)

        

 365. berwito boil

        

 366. rhrewito boil

        

 367. taiar (m)tyre, tire (US)

        

 368. gwybodaeth (f)information, knowledge

        

 369. bisgeden (f), bisedibiscuit, biscuits

        

 370. golaulight (description of)

        

 371. gynnau facha little while ago, earlier

        

 372. cwympowarm

        

 373. coes (f), coesauleg, legs

        

 374. hefydas well, too

        

 375. poen (f)pain

        

 376. golwythen (f)evening

        

 377. tua (AM)about, approximately

        

 378. diweddarachdefinite

        

 379. caffi (m)café

        

 380. crynuto remember

        

 381. plentyn (m)child

        

 382. doniolto win

        

 383. cihere

        

 384. paradwys (f)paradise

        

 385. brithioto go grey

        

 386. newidto change

        

 387. y fath (SM)such

        

 388. dy hunanto wish

        

 389. cinio (m)dinner

        

 390. dros nosover night

        

 391. fflachioto flash

        

 392. cynddrwg â (AM)wage

        

 393. ymdopi âto cope with

        

 394. hoffthe (before consonant)

        

 395. swyddfa (f)lounge

        

 396. dynionmen

        

 397. porthladd (m)test

        

 398. ymwelwr (m)visitor, tourist

        

 399. cadwnasty, hatred, unpleasant

        

 400. euand (before vowel)

        

 401. a (AM)from, of (Soft Mutation)

        

 402. rhagfrom

        

 403. pwysigimportant

        

 404. godrotemporarily, temporary

        

 405. stryd (f)kidney

        

 406. modryb (f)morning

        

 407. cydymdeimlad (m)sympathy

        

 408. balchproud, glad

        

 409. nam (m)defect

        

 410. castell (m)castle

        

 411. rhoi'r gorauto put away

        

 412. côr (m)morning

        

 413. wyau closto wish

        

 414. gwraig weddwto refuse

        

 415. miliwnydd (m)nose

        

 416. tîm (m)team

        

 417. echdoesmall

        

 418. gobaith (m)piece, segment, fraction

        

 419. parti (m)party

        

 420. defnyddioto use

        

 421. mynd â (AM)neighbor

        

 422. cymydog (m)neighbor

        

 423. diogelto hire, to book

        

 424. pa? (SM)Which?

        

 425. presennolpresent

        

 426. chwaraeonto love

        

 427. tir (m)land

        

 428. ein hunainlamb

        

 429. babi (m)blame, fault

        

 430. neu (SM)answer, to answer

        

 431. prifathro (m)tyre, tire (US)

        

 432. cerdyn (m)card

        

 433. caelto get, to have

        

 434. o ryw fathand (Aspirate Mutation)

        

 435. dyn tân (m)fireman

        

 436. Disgwyl (often heard as dishgwyl)Steady tapping breaks the stone

        

 437. dal i (SM)still

        

 438. awr (f)adventure

        

 439. siŵr o fodprobably

        

 440. eisiauvegetable

        

 441. cryfnice, fine

        

 442. unigonly; lonely

        

 443. Llys y Goron (m)magistrates' court

        

 444. am drofor (Soft Mutation)

        

 445. noswaith (f)evening

        

 446. maer (m)mayor

        

 447. panasen (f), panasparsnip, parsnips

        

 448. fellike

        

 449. rhyddhauto release, to let go

        

 450. newyddionthe news

        

 451. hynquick

        

 452. sut?how?

        

 453. nabodto move

        

 454. yup

        

 455. dibynnu ar (SM)to depend on

        

 456. cig eidionto work

        

 457. gwesty (m)hotel

        

 458. pecyn (m)a cuppa

        

 459. Bae (m)Bay

        

 460. trwy'r amserafter all

        

 461. moroncarrots

        

 462. bys (m), byseddfinger, fingers

        

 463. ystafell (f)Apple

        

 464. llailess, fewer, smaller

        

 465. efallaioutside

        

 466. gerllawless, fewer, smaller

        

 467. lwc (f)luck

        

 468. helputo help

        

 469. oedran (m)mayor

        

 470. mefussweet

        

 471. hwylioto sail

        

 472. merlotato pony trek

        

 473. newydd (SM)a choice

        

 474. poenito worry

        

 475. potel (f), potelibottle, bottles

        

 476. Yr Wyddfanew

        

 477. ceisioto jump

        

 478. diwrnod (m)day (after numerals)

        

 479. allweddkey (south Welsh dialect)

        

 480. ysgariadto ensure

        

 481. ers trofor some time

        

 482. dy (SM)your

        

 483. llosgito burn

        

 484. Pentref (m)Village

        

 485. gorsaf (f)station

        

 486. yn (NM)in (Nasal Mutation)

        

 487. golau (m), goleuadauarm, arms

        

 488. llawr (m)colour

        

 489. sylweddolito realize

        

 490. LlwydGrey

        

 491. sylwi ar (SM)to notice

        

 492. arholiad (m)tyre, tire (US)

        

 493. celfifurniture

        

 494. meddalwedd (f)temperature

        

 495. Seren (f)Star

        

 496. ffôn (m)dress

        

 497. ysgwydd (f)shoulder

        

 498. cwynoto complain

        

 499. diwethafnext

        

 500. taweltender, loving, gentle, kind

        

 501. tipyn bachexcellent, brilliant

        

 502. taltall

        

 503. llenwiin a

        

 504. punt (f)beard

        

 505. einour

        

 506. creuloncruel, brutal

        

 507. CochRed

        

 508. anadluto breathe

        

 509. llawer o (SM)how much? how many?

        

 510. uwchbenabove

        

 511. codinot

        

 512. grawnffrwyth (m)caravan (trailer U.S. English)

        

 513. bwydlen (f), bwydlennifinger, fingers

        

 514. achosbecause

        

 515. croesoto cross

        

 516. o (SM)and (Aspirate Mutation)

        

 517. trueni (m)page

        

 518. cerddorolto refuse

        

 519. tocyn unffordd (m)ticket

        

 520. Nadoligfoggy, misty

        

 521. pam?why?

        

 522. Cymdeithas yr Iaith GymraegSociety of the Welsh Language

        

 523. sythsmall

        

 524. collito cut, to break

        

 525. Carreg (f)area

        

 526. cân (f)man

        

 527. tanuntil

        

 528. rheinito complain

        

 529. draigdragon

        

 530. Bwthyn (m)Cottage

        

 531. Pysgodyn (m)noise, sound

        

 532. ei hunanhimself, herself

        

 533. i rhoi'r ffidil yn y toTo give up (to put the fiddle in the roof)

        

 534. sefyllto think

        

 535. cyrraeddGreen

        

 536. pob manin front of

        

 537. diddorolinteresting

        

 538. hwyrach bytheven later

        

 539. gwers (f)acre

        

 540. chwithto vommit

        

 541. ymlaen llawbeforehand

        

 542. corgimwch (m)dozen

        

 543. pobl (f)people

        

 544. Pînafal (m)gas

        

 545. carchar (m)boat

        

 546. annymunolreasonable

        

 547. Bryn (m)Hill

        

 548. awgrymuto suggest

        

 549. melyssweet

        

 550. merch (f)daughter (fem)

        

 551. buwch (f)cow

        

 552. ymahere

        

 553. trwy (SM)through

        

 554. agorto open

        

 555. blinedigkey (south Welsh dialect)

        

 556. nodyn (m)Wood (material), Timber

        

 557. perfformiofor some time

        

 558. perlysiauherbs

        

 559. chwaraeto play

        

 560. Glastall

        

 561. siomidifficult, taxing

        

 562. niwed (m)damage

        

 563. heddiwtoday

        

 564. yr uneach, the same

        

 565. mewn gwirioneddin fact

        

 566. Môr (m)Ocean, Sea

        

 567. barf (f)journey

        

 568. pleser (m)price

        

 569. byrto live, live

        

 570. oerfell (f)rainbow

        

 571. lladdto kill, slaughter

        

 572. cylchfan (m)a roundabout

        

 573. holinot

        

 574. plât (m)as; whether (Aspirate Mutation)

        

 575. cael gwaithto have difficulty

        

 576. blwydden (f)electricity

        

 577. braich (f), breichiauarm, arms

        

 578. bro (f)roof

        

 579. sbardun (m)accelerator

        

 580. ofn (m)fear

        

 581. rhedegeasy

        

 582. brifoto injure

        

 583. gridylluto attend

        

 584. mwynto go

        

 585. cyfarfod (m)a meeting

        

 586. rhadcheap

        

 587. apwyntiad (m)mustache

        

 588. pêl (f), pelifather, tadau

        

 589. oermemory

        

 590. i ffwrddto say, to tell

        

 591. dros fy nghrogiover my dead body, over my hanging

        

 592. o gwmpasaround

        

 593. dryll (m)site

        

 594. gradd (f)brother

        

 595. posibpossible

        

 596. creduto cross

        

 597. awyddusto be surprised

        

 598. tebygsimilar

        

 599. cartref (m) catreficard

        

 600. tŷ gwydr (m)greenhouse

        

 601. bendigedigespecially

        

 602. am (SM)for (Soft Mutation)

        

 603. bwydoto feed

        

 604. sawl gwaithseveral times

        

 605. ysgol gynraddto consider

        

 606. anafuchildren

        

 607. canthundred

        

 608. cwsmer (m)customer

        

 609. Cwm (m)this

        

 610. ei (AM)as; whether (Aspirate Mutation)

        

 611. tu chwith allanto rain

        

 612. cacen (f)cake

        

 613. sawl?to claim, to demand

        

 614. wy (m), wyauegg, eggs

        

 615. mamiaith (f)time

        

 616. tipyna little, a bit

        

 617. gloddest (m)a feast

        

 618. dros y Sulover the weekend

        

 619. anrheg (f)a present

        

 620. paratoipretty

        

 621. gartrefat home

        

 622. twll (m)tower

        

 623. tyfuthe (before vowels)

        

 624. popty pingso much, so many

        

 625. ffenest (f)history

        

 626. fideo (m)video

        

 627. trwyn (m)nose

        

 628. yn fawr iawnespecially

        

 629. ymuno â (AM)visitor, tourist

        

 630. canolfan (m)Apple

        

 631. diffoddto turn off, to extinguish

        

 632. wrth yr awrby the hour

        

 633. lle (m)man

        

 634. bodquick

        

 635. tad-cu (m)grandfather, gram'pa

        

 636. rheiddiadur (m)radiator

        

 637. prydlonmarried

        

 638. di-waithto choose

        

 639. Dalen ,Deilen (f)Leaf

        

 640. swyddogolfixed, stable

        

 641. haf (m)summer

        

 642. bol (m)Bay

        

 643. tŷ (m), taicheese

        

 644. anfonmen

        

 645. gwylioto watch

        

 646. calloften

        

 647. efeilliadto sit

        

 648. na (nac before vowels)nor

        

 649. gwaethyguto get worse

        

 650. cig (m)meat

        

 651. yn erbynagainst

        

 652. mordaith f)(sea) voyage

        

 653. pwysaubusy

        

 654. seindorf (f)Europe

        

 655. bwrw cesairhour

        

 656. melysfwydin a

        

 657. i fod i (SM)more

        

 658. trwchusthick

        

 659. gwallgofto understand

        

 660. rhoito question, to enquire

        

 661. glanhauto clean

        

 662. tagfa (f)traffic jam

        

 663. wynthnos (f)week

        

 664. cwch (m)kind, sort

        

 665. dewisto choose

        

 666. brawd (m)a cold

        

 667. dysgwr (m)floor

        

 668. ymddiheuroto retire

        

 669. edrych ar (SM)to look at

        

 670. wedi'r cwblor other

        

 671. cyntprevious

        

 672. gyrruprevious

        

 673. casnasty, hatred, unpleasant

        

 674. gwelllight (description of)

        

 675. cyffrousexciting

        

 676. syniad (m)idea

        

 677. ar gauclosed

        

 678. parchusthick

        

 679. gŵr (m)noise, sound

        

 680. clust (f), clustiauear, ears

        

 681. clywydto hear

        

 682. addoto sink

        

 683. prysurto love

        

 684. dyna (SM)over (preposition)

        

 685. cymdeithasuso much, so many

        

 686. twpto pay

        

 687. Dumemory

        

 688. swyddog (m)officer, official

        

 689. ar hyn o brydat the moment

        

 690. pen-glin (m)knee

        

 691. ysgol meithrinnursery school

        

 692. pendantdefinite

        

 693. hapushappy

        

 694. dimsecond, 2nd

        

 695. gohirioto get up, to raise, to lift, to build

        

 696. Lloegr (f)hour

        

 697. rhyw (SM)colour

        

 698. y frech goch (f)a series (series of episodes, series of books... )

        

 699. teledu (m)end

        

 700. wrth ei boddto fall

        

 701. arfer (m)wind

        

 702. llysiauhere

        

 703. rhywlestrange

        

 704. traddodiadoltraditional

        

 705. gwaetha'r moddafter all

        

 706. penfoelbald

        

 707. gwlybwet

        

 708. gwanweak

        

 709. anffurfiolinformal

        

 710. yn lleinstead of, in place of

        

 711. lliw (m)colour

        

 712. swyddfa'r post (f)lesson

        

 713. paned (m)a cuppa

        

 714. lleidr (m)thief

        

 715. pêl-droed (f)year

        

 716. ystafell ymolchi (f)changing room

        

 717. ynothere

        

 718. bara (m)bread

        

 719. dodthis, these

        

 720. y gaeaf (m)winter

        

 721. oddi wrth (SM)from (a person)

        

 722. de (m)magic

        

 723. ffordd (f), ffyrddcorner, corners

        

 724. poblogaiddpopular

        

 725. anghywirwrong, incorrect

        

 726. dewis (m)a choice

        

 727. llawer rhy (SM)kind, sort

        

 728. unmananywhere

        

 729. bwyty (m)gas

        

 730. dathliad (m)a celebration

        

 731. Pont (f)man

        

 732. dioglazy

        

 733. nawrnow (South Wales)

        

 734. tref (f), trefitown, towns

        

 735. gwyrthiolmiraculous

        

 736. torrito cut, to break

        

 737. tuag at (SM)towards

        

 738. operâu sebonsoap operas

        

 739. yn gywirbusy

        

 740. seiliedigto choose

        

 741. canrif (f)century

        

 742. oes (f)age, lifetime

        

 743. pertto delay

        

 744. gadaelspirit, liquour

        

 745. gohebydd (m)reporter

        

 746. llawnokay, correct, very, alright

        

 747. derbynnydd (m)nose

        

 748. erbyn hynnykidney

        

 749. rhamantusromantic

        

 750. ar gaelto argue

        

 751. afiachunhealthy

        

 752. gris (m), grisiaustair, stairs

        

 753. cystadluto sit

        

 754. calon (f)heart

        

 755. ondbut

        

 756. cyfres (f)a series (series of episodes, series of books... )

        

 757. clwb (m)member

        

 758. trefnuto arrange, to organize

        

 759. diddordeb (m)interest

        

 760. gwacteremptiness

        

 761. eirin gwlanogyourself

        

 762. potelaidbottleful

        

 763. gorffwysto rest

        

 764. losin, da-dasweets

        

 765. dilynto follow

        

 766. honna (f)fear

        

 767. cael dolurto be hurt

        

 768. garlleg (m)garlic

        

 769. gwydraid (m)a cut

        

 770. hamdden (f)neighbor

        

 771. gwaelhigh; loud

        

 772. os gweli di'n ddain fact

        

 773. cyfleuscollege

        

 774. gwrandoto listen

        

 775. canuto sing; to ring; to play (an instrument)

        

 776. aren (f)lesson

        

 777. cyn lleiad âsubstantial

        

 778. cynwysedigincluded

        

 779. erw (f)acre

        

 780. tegell (m)fridge

        

 781. golygusto be brought up (during childhood)

        

 782. hud (m)magic

        

 783. partïaother, else, another

        

 784. ar (SM)for (Soft Mutation)

        

 785. meddaluto soften

        

 786. diflasnothing, zilch, none, no

        

 787. llygad (f), llygaidmilk (masc)

        

 788. erbynevery

        

 789. 'rthe (after a vowel)

        

 790. germoney (north Wales)

        

 791. sylw (m)attention

        

 792. yforytomorrow

        

 793. cymylogcloudy

        

 794. llanast (m)place, room for

        

 795. gwanwyn (m)spring

        

 796. siopwr (m)shopkeeper

        

 797. ar hydcheap

        

 798. delfrydolideal

        

 799. mwyarblackberries

        

 800. caledto love

        

 801. trydanolportable, mobile

        

 802. mor (SM)... âas... as

        

 803. Cymraes (f)Welsh woman

        

 804. cig mochynham, pork

        

 805. cynnwyscontents, to include

        

 806. lefel (f)level

        

 807. dwyrain (m)application

        

 808. eich hunanyourself

        

 809. perfformiad (m)performance

        

 810. os gwelwch yn ddaGreen

        

 811. ar ôlright, entitlement

        

 812. heddwas (m,f)conversation

        

 813. penwythnos (m)weekend

        

 814. pob lwcgood luck

        

 815. bwrw glawto rain

        

 816. cynnyrch (m)produce, output, yield

        

 817. dysguuntil

        

 818. cornel (f), cornelisister, sisters

        

 819. sylweddolsubstantial

        

 820. tabled (f), tebledipeople

        

 821. colegcollege

        

 822. bywto live, live

        

 823. o'r blaento play

        

 824. estronby (the time)

        

 825. i lawrdown (the direction)

        

 826. criced (m)a jump

        

 827. llwy (f)spoon

        

 828. maint (f)piece, segment, fraction

        

 829. niwlogfamous

        

 830. adrefcarrots

        

 831. llong (f)colour

        

 832. uwchhigher, louder

        

 833. personolpersonal

        

 834. eich hunainokay, correct, very, alright

        

 835. sgwrs (f)conversation

        

 836. lleollocal

        

 837. beic (m)accomodation

        

 838. hanner (m)business

        

 839. dwlu ar (SM)to love, to adore, to be crazy about

        

 840. blino ar (SM)colour

        

 841. moddionmedicine

        

 842. rhyngwladolto release, to let go

        

 843. dros (SM)through

        

 844. eichlong

        

 845. yn ystodduring

        

 846. mis (m)magic

        

 847. llety (m)accomodation

        

 848. cwningen (f) cwningodWelsh woman

        

 849. rhybydd (m)manager

        

 850. datgeluto reveal

        

 851. caws (m)summer

        

 852. hanner awr wedihalf past (telling time)

        

 853. dathluoften

        

 854. ysmyguto stand, to wait, to stop (clock)

        

 855. harddbeautiful

        

 856. nerfusnervous

        

 857. cyfuniad (m)idea

        

 858. mafonenough

        

 859. rhybuddioto warn

        

 860. i gydall

        

 861. dosbarth nosnight class

        

 862. cymaintso much, so many

        

 863. peth (m), pethauthing, things

        

 864. hynnythat

        

 865. diswyddoto dismiss, to make redundant, to sack

        

 866. amlwgobvious

        

 867. chwythuto blow

        

 868. peiriant (m)test

        

 869. llysieuolvegetarian (trait of being...)

        

 870. hydref (m)autumn

        

 871. gwylltiowindy

        

 872. di-alcoholto get engage

        

 873. rwannow (North Wales)

        

 874. rhesymolfluent

        

 875. hawlright, entitlement

        

 876. ffraeoany

        

 877. mynychuto attend

        

 878. drws nesa' iafter all

        

 879. archebuto order

        

 880. cyfrifiadur (m)a meeting

        

 881. rhywfforddsomehow, some-way

        

 882. edrychdouble

        

 883. acand (before vowel)

        

 884. swniohands

        

 885. ymweliada visit

        

 886. tŵr (m)choir

        

 887. nesafnext

        

 888. gallucan do; to be able to do

        

 889. diwedd (m)end

        

 890. sudd (m)juice

        

 891. cymar (m)partner

        

 892. hawliad (m)a demand, claim

        

 893. o bosibpossibly

        

 894. dosbarth (m)hope

        

 895. dim ondto happen

        

 896. trydan (m)electricity

        

 897. rhaglen (f)pain

        

 898. gweinydd (w)end

        

 899. CymraegWelsh

        

 900. trafodto throw

        

 901. mwstas (m)sleep

        

 902. ble?tight

        

 903. hirthis, these

        

 904. wedi ymddeolretired

        

 905. hynafolancient

        

 906. crwydroto wander

        

 907. pysgotato fish

        

 908. gwaed (m)bed

        

 909. dychmyguimagine

        

 910. gwaharddto forbid, prohibit

        

 911. cyfweliad (m)an interview

        

 912. gan (SM)Which?

        

 913. arddangosfa (f)kidney

        

 914. buanquick

        

 915. gostyngedigto pull

        

 916. nos (f)right

        

 917. edrych ar ôlto look after

        

 918. canolfan siopashopping centre

        

 919. troiagain; yet

        

 920. iawnder (m)right, equity

        

 921. merchedrespectable

        

 922. ofnadwyterrible, awful

        

 923. cyngerdd (m)concert

        

 924. sgert (f)size

        

 925. ysbyty (m)hospital

        

 926. madarchhigher, louder

        

 927. bore trannoethof some sort

        

 928. maes parcio (m)car park

        

 929. llywodraeth (f)government

        

 930. cenfigennusjealous

        

 931. llogito hire, to book

        

 932. Ewrop (f)by, at

        

 933. dwywaithtwice

        

 934. Dydd Calan (m)elbow

        

 935. o gwblquiet

        

 936. bethsince, for

        

 937. ysgol uwchraddwife

        

 938. pa fath o? (SM)what sort of?

        

 939. cyhoeddusluxurious, luxury

        

 940. parodready

        

 941. ysgol (f), ysgolionpacket, packets

        

 942. Caerfyrddinthe news

        

 943. priodasspirit, liquour

        

 944. carcharunasty, hatred, unpleasant

        

 945. hunanto be brought up (during childhood)

        

 946. Y Ddraig GochThe Red Dragon

        

 947. haedduto get, to have

        

 948. trefnydd (m)organizer

        

 949. dioddefdifficult, taxing

        

 950. trwmheavy

        

 951. dymunoto move

        

 952. dan (SM)Which?

        

 953. iachhealthy

        

 954. garej (m)garage

        

 955. difrifolto milk (cow, goat, etc...)

        

 956. dyled (f)debt

        

 957. achos (m)cause, court case, medical case

        

 958. perchennog (m)a roundabout

        

 959. amgueddfa (f)Museum

        

 960. cyfnod (m)period of time, term

        

 961. mil (f)thousand

        

 962. cystal â (AM)sweetheart, love

        

 963. heb (SM)without (Soft Mutation)

        

 964. dalto understand

        

 965. halen (m)salt

        

 966. rhentuto rent

        

 967. nawr ac yn y mannow and again

        

 968. planhigyn (m)a plant

        

 969. digonnothing, zilch, none, no

        

 970. busnes (m)business

        

 971. prifysgol (f)university

        

 972. dinas (f) dinasoeddcity, cities

        

 973. ffratri (f), ffatrioeddpill, pills

        

 974. gweithioto work

        

 975. ymfudoas well, too

        

 976. profiad (m)sweetheart, love

        

 977. Americanes (F)American woman

        

 978. cymdeithas (f)society

        

 979. cyrliogcurly

        

 980. annwyd (m)court

        

 981. treisgarviolent

        

 982. PorfforPurple

        

 983. rhyddto sink

        

 984. cyfreithiwr (m)friendly

        

 985. gobeithioamong

        

 986. Eidalegfrom

        

 987. Dŵr (m)side

        

 988. manyliondetails

        

 989. bwytato feed

        

 990. tu ôl i (SM)roof

        

 991. hollolcomplete, total

        

 992. tymheredd (m)temperature

        

 993. llesecond, 2nd

        

 994. iachyd da!good health!

        

 995. golygfa (f)people

        

 996. llys (m)application

        

 997. hento delay

        

 998. dwylohands

        

 999. toriad (m)month

        

 1000. sicrhaumiserable, boring

        

 1001. synnuto move

        

 1002. dod ynto accept

        

 1003. oddi ar (SM)off, off from,

        

 1004. gweiddill (m)rest, remainder

        

 1005. treulioto cross

        

 1006. trawhile

        

 1007. hufen iâ (m)ice cream

        

 1008. siocledchocolate

        

 1009. hwnna (f)that (one)

        

 1010. dwsin (m)custom, habit

        

 1011. ardal (f)part

        

 1012. dwynto steal

        

 1013. dyddiad (m)date (a calendar date)

        

 1014. gwahoddiad (m)money (south Wales), silver

        

 1015. peswch (m)test

        

 1016. Nueadd y Drefchange

        

 1017. dangosrasberries

        

 1018. llusgosingle

        

 1019. teulu (m)attention

        

 1020. llosgi bwriadolarson

        

 1021. allanout

        

 1022. si (m), sïonstair, stairs

        

 1023. rhwngbetween

        

 1024. siwt (f)coat

        

 1025. ar benother, else, another

        

 1026. ymhennever, eternity

        

 1027. munud (f)minute

        

 1028. hyd at (SM)towards

        

 1029. yn ôlto smoke

        

 1030. hoci (m)for, to

        

 1031. tocyn dwy ffordd (m)return ticket

        

 1032. blaendal (m)deposit

        

 1033. parti priodasparty

        

 1034. gwisgoto wear, to dress

        

 1035. rhoi'r gorau i (SM)fond of

        

 1036. gwraigwife

        

 1037. iaith (f)language

        

 1038. ymarfer corffStone

        

 1039. rhyw fathsome sort

        

 1040. tystto turn

        

 1041. taclusosick, ill

        

 1042. yn enwedigto support

        

 1043. gweiddito shout

        

 1044. i gyfeiriadfriendly

        

 1045. crys (m)shirt

        

 1046. cefnogito support

        

 1047. trowsus (m)trousers

        

 1048. i mewnfor, to

        

 1049. LlundainLondon

        

 1050. bythto sing; to ring; to play (an instrument)

        

 1051. ystyriedreduced

        

 1052. antur (f)(the) earth

        

 1053. ymarferto practise

        

 1054. bob dyddtummy, stomach

        

 1055. cyfle (m)opportunity

        

 1056. eithafquite

        

 1057. unrhywany

        

 1058. cadw sŵnweight

        

 1059. ysgubor (f)barn

        

 1060. sôn am (SM)to talk about

        

 1061. optegydd (m)optician

        

 1062. litr (m)litre

        

 1063. cegin (f)hour

        

 1064. Cymuned (carfan bwyso) ebcontents, to include

        

 1065. tynntight

        

 1066. man-gu (f)grandmother, gran'ma

        

 1067. lan lloftout

        

 1068. ei (SM)his

        

 1069. cyfweld âopportunity

        

 1070. eglwys gadeiriol (f)barn

        

 1071. modd (m)way, means

        

 1072. wrth gwrsof course

        

 1073. dechrauweight

        

 1074. dros drolazy

        

 1075. sychthere

        

 1076. hyfrydnew

        

 1077. gwarchodto gaurd, to babysit

        

 1078. Gwynto happen

        

 1079. rheolwr (m)pleasure

        

 1080. Ynys (f)Island

        

 1081. costioto burn

        

 1082. llyfrgell (f)library

        

 1083. penelin (m)elbow

        

 1084. gwasg (f), gweisgpress

        

 1085. derbynto accept

        

 1086. brechdan (f)sandwich

        

 1087. tiwtor (m)party

        

 1088. prynuby (the time)

        

 1089. drwgEaster

        

 1090. pobfavourite

        

 1091. papur doctor (m)prescription

        

 1092. gwellato see

        

 1093. nesuntil

        

 1094. gwaith (f)wine

        

 1095. llwyrto change

        

 1096. gwell o lawera lot better

        

 1097. fy hunaneach, the same

        

 1098. cydwybodolconscientious

        

 1099. myndto go

        

 1100. rhywunsomeone

        

 1101. boddito lose, to miss

        

 1102. drws (m), drysaudoor, doors

        

 1103. etowhat

        

 1104. uchelhigh; loud

        

 1105. y rhan mwyafsome sort

        

 1106. enw (m)Valley

        

 1107. o flaento finish

        

 1108. saig (f)course (of a meal)

        

 1109. drawfood

        

 1110. cwsg (m)sleep

        

 1111. pysmain, chief

        

 1112. neidioto jump

        

 1113. ysgrifen (f)period, time

        

 1114. mynnuto insist

        

 1115. gyferbyn âopposite

        

 1116. golwg (f)hour

        

 1117. paced (m), pacedipacket, packets

        

 1118. casgluto collection

        

 1119. bachyour

        

 1120. rhew (m)magic

        

 1121. brafgood

        

 1122. daear (f)(the) earth

        

 1123. SbaenegSpanish

        

 1124. cwbleverything, all

        

 1125. ateb (m)mayor

        

 1126. fy (NM)my

        

 1127. presmoney (north Wales)

        

 1128. heulogsunny

        

 1129. cael cipCeltic

        

 1130. dweudto say, to tell

        

 1131. gorsaf yr heddlu (f)meal

        

 1132. eisteddnever, ever

        

 1133. gwneudlight (description of)

        

 1134. anghysbellremote

        

 1135. tywyllquiet

        

 1136. twymwarm

        

 1137. athro (m) athrawes (f)teacher

        

 1138. gwrthodleft

        

 1139. ar gyferfor (all general senses), for the benefit of

        

 1140. math (m)work (masc)

        

 1141. siarad (â)speak (to, with)

        

 1142. canologobvious

        

 1143. cerdyn post (m)ice cream

        

 1144. swyddog y wasg (m)press officer

        

 1145. troednoethbarefoot

        

 1146. Efrog NewyddNew York

        

 1147. ennillto win

        

 1148. tarten (f)(sweet) pie, tart

        

 1149. arwydd (m)damage

        

 1150. priodmarried

        

 1151. wedi blino'n lânfireman

        

 1152. symudto move

        

 1153. cyfagosneighboring

        

 1154. gorffento smile

        

 1155. estynto extend

        

 1156. gyda (AM)under

        

 1157. diben (m)point, purpose

        

 1158. gwaggood

        

 1159. blodfresychen (f)cauliflower

        

 1160. peiriant golchi (m)cough

        

 1161. sefyllfa (f)headquarters

        

 1162. gorllewin (m)west

        

 1163. ffonioto worry

        

 1164. Yr Almaen (f)brewery

        

 1165. tynnuto pull

        

 1166. gwasanaeth (m)service

        

 1167. tro (m)summer

        

 1168. genito be born

        

 1169. migwrn (m)learner (masc)

        

 1170. tocyn (m)ticket

        

 1171. gwddw (m)neck, throat

        

 1172. ynghyntearlier

        

 1173. crwnnow (South Wales)

        

 1174. rhan (f)part

        

 1175. gwyntogguest

        

 1176. apelio amappeal to (soft mutation)

        

 1177. dod i benmen

        

 1178. llwyaid (m)spoonful

        

 1179. twyll (m)deceit, fraud

        

 1180. cilo (m)kilo

        

 1181. llaw (f)cheese

        

 1182. hiraeth (m)pity

        

 1183. gwybodGreen

        

 1184. o'r enwby the hour

        

 1185. ceirioscherries

        

 1186. ugaintwenty

        

 1187. gofynto ask

        

 1188. ingangst, agony, anguish

        

 1189. meddwldoctor

        

 1190. mwgaid (m)mug

        

 1191. drych (m)mirror

        

 1192. dogfen (f)rainbow

        

 1193. GwyrddGreen

        

 1194. weithiaunew

        

 1195. meddalsoft

        

 1196. hon (f)kidney

        

 1197. sigloto swing

        

 1198. AlmaenegGerman (language)

        

 1199. ych a fi!yuck!

        

 1200. newid (m)change

        

 1201. peiriannydd (m)sweetheart, love

        

 1202. o hydstill

        

 1203. gwres (m)heat, temperature

        

 1204. cerddedto walk

        

 1205. GwyddelegIrish (language)

        

 1206. tu allanin, inside