NAME

Question types


Start with


Question limit

of 1206 available terms

Print test

1206 True/False questions

 1. Cymuned (carfan bwyso) ebmenu, menus

        

 2. prifmain, chief

        

 3. capel (m), capelifinger, fingers

        

 4. wrth ei boddin her element

        

 5. cariad (m)a demand, claim

        

 6. gwraig weddwwidow

        

 7. Yr Almaen (f)Germany

        

 8. penfoelmain, chief

        

 9. brownbrown

        

 10. cyrraeddcurly

        

 11. sefydlogfixed, stable

        

 12. rhaglen (f)programme

        

 13. cyfweld âan interview

        

 14. llwyrblackberries

        

 15. canrif (f)century

        

 16. cyfrifoldeb (m)responsibility

        

 17. cyfle (m)opportunity

        

 18. gwraigto watch

        

 19. gwarchodproud, glad

        

 20. llewhere

        

 21. optegydd (m)optician

        

 22. cyfeillgarneighboring

        

 23. te (m)age, lifetime

        

 24. tad (m), tadaudoor, doors

        

 25. gyrruGreen

        

 26. berwinice, fine

        

 27. hynthis, these

        

 28. tyfuheavy

        

 29. nofioto swim

        

 30. unigonly; lonely

        

 31. modryb (f)aunt

        

 32. cidog

        

 33. nabodto know (a person)

        

 34. datgeluto reveal

        

 35. tymor (m)partner

        

 36. beth bynnaganyway

        

 37. cyfagosconvenient, opportune

        

 38. byrshort

        

 39. gwydraid (m)work (masc)

        

 40. echnosthe night before last

        

 41. trefnuslow

        

 42. cwch (m)boat

        

 43. bodditoday

        

 44. gwin (m)wine

        

 45. llenwichildren

        

 46. bwydlen (f), bwydlennimenu, menus

        

 47. arbennigin, inside

        

 48. teithioto travel

        

 49. llawnfull

        

 50. talsilly (often regaring a person)

        

 51. crwydroto wander

        

 52. plantout

        

 53. holitonight

        

 54. cystadluto celebrate

        

 55. lannow (South Wales)

        

 56. yn fawr iawnalready

        

 57. trwchusluxurious, luxury

        

 58. heddiwsoft

        

 59. tu chwith allanyourself

        

 60. tystwitness

        

 61. bwrw glawto rain

        

 62. rheiddiadur (m)an invitation

        

 63. ymfudoas well, too

        

 64. swyddfa (f)degree

        

 65. ar hyn o brydby now

        

 66. parti (m)morning

        

 67. twyll (m)deceit, fraud

        

 68. gwaith (m)work (masc)

        

 69. plât (m)as; whether (Aspirate Mutation)

        

 70. chwithtwice

        

 71. arosready

        

 72. athro (m) athrawes (f)teacher

        

 73. diweddarachlater

        

 74. costioto get up, to raise, to lift, to build

        

 75. mynnuto pay

        

 76. gwddw (m)television

        

 77. dechrauto choose

        

 78. hirlong

        

 79. gwlybwet

        

 80. pobl (f)pound

        

 81. o (SM)tea

        

 82. ceisioto try

        

 83. braich (f), breichiautown, towns

        

 84. dydd (m)day

        

 85. yn ôlback, ago, according to,

        

 86. oddi wrth (SM)from (a person)

        

 87. bol (m)tummy, stomach

        

 88. rhywlethis, these

        

 89. erioedto cross

        

 90. tipyn bacha little

        

 91. sgert (f)cow

        

 92. cael gwaithCarmarthen

        

 93. gwahanolother, else, another

        

 94. sicrhaucheap

        

 95. nos (f)night

        

 96. adrefhome(wards)

        

 97. offerynfear

        

 98. cyhuddiad (m)friend

        

 99. gwenuold

        

 100. dynionenough

        

 101. rhuglfluent

        

 102. presennollow

        

 103. ma(m), meibionson, sons

        

 104. marchnad (f)market

        

 105. Cymraes (f)Welsh woman

        

 106. diben (m)end

        

 107. poen (f)night

        

 108. tacsi (m)traffic jam

        

 109. canthundred

        

 110. gwrandoto do

        

 111. cyflog (m)wage

        

 112. cyfaill (m)horse

        

 113. porthladd (m)port, harbour

        

 114. aillower

        

 115. unrhywcarrots

        

 116. prifysgol (f)university

        

 117. myfyriwr (m)brother

        

 118. wy (m), wyauValley

        

 119. arallother, else, another

        

 120. amgueddfa (f)minute

        

 121. golau (m), goleuadaulight, lights

        

 122. hawddsecond, 2nd

        

 123. diolchthank you

        

 124. esgid (f), esgidiaustair, stairs

        

 125. brawd (m)brother

        

 126. nwy (m)gas

        

 127. meddalwedd (f)software

        

 128. carunow (South Wales)

        

 129. gwirodforeign

        

 130. tawelquiet

        

 131. symudto smoke

        

 132. ondbut

        

 133. gwely (m)wine

        

 134. lefel (f)level

        

 135. blaendal (m)deposit

        

 136. iachyd da!why not

        

 137. rhyw (SM)bike

        

 138. buanhow?

        

 139. madarchfor a spin (in the car), for a walk

        

 140. ysgariadfrom

        

 141. bore (m)fear

        

 142. sythstraight

        

 143. heb (SM)damage

        

 144. gridylluto grill

        

 145. senglsince, for

        

 146. sinema (f)traffic jam

        

 147. litr (m)roof

        

 148. clwb (m)kilo

        

 149. Manceiniondetails

        

 150. gwahoddto separate

        

 151. lleidr (m)spoonful

        

 152. moronto send

        

 153. oddi ar (SM)that is (Soft Mutation)

        

 154. prifathro (m)shopkeeper

        

 155. CymraegWelsh

        

 156. cwsmer (m)customer

        

 157. a (AM)place, room for

        

 158. cicioto kick

        

 159. iâ (m)ice

        

 160. tynnuto insist

        

 161. estynYellow

        

 162. echdoeto question, to enquire

        

 163. pêl-droed (f)football

        

 164. cwrs (m)course

        

 165. llys ynadon (m)warning

        

 166. gwychexcellent, brilliant

        

 167. dibynnu ar (SM)receptionist

        

 168. bob dyddeveryday

        

 169. am (SM)tea

        

 170. Melynto steal

        

 171. hefydfood

        

 172. dros fy nghrogimyself

        

 173. rhoi'r gorau i (SM)to give up

        

 174. cryfstrong, powerful, drastic

        

 175. cael cipto have a quick look

        

 176. paradwys (f)aunt

        

 177. teimloto feel

        

 178. cyntwitness

        

 179. migwrn (m)this

        

 180. blinedigtired

        

 181. heulogto hire, to book

        

 182. y fath (SM)from; by

        

 183. merch (f)daughter (fem)

        

 184. bresychproud, glad

        

 185. rheolwr (m)thief

        

 186. beic (m)bike

        

 187. barf (f)beard

        

 188. ych a fi!to have a quick look

        

 189. wedi ymddeolTown Hall

        

 190. estronforeign

        

 191. gorffento listen

        

 192. gallucan do; to be able to do

        

 193. lleolenough

        

 194. mewn gwirioneddnever, ever

        

 195. ychwanegolextra, additional

        

 196. i gyfeiriadin the direction of

        

 197. meddwlto think

        

 198. sylweddolsubstantial

        

 199. llawdriniaeth (f)period, time

        

 200. meddalsoft

        

 201. ysmyguto smoke

        

 202. nesafnext

        

 203. o'r enwtutor (masc)

        

 204. newid (m)defect

        

 205. erspretty

        

 206. mil (f)thousand

        

 207. hoffmemory

        

 208. gwasanaeth (m)service

        

 209. pa mor (SM)half

        

 210. mordaith f)(sea) voyage

        

 211. cyhoedduspublic (adjective)

        

 212. chwythuto blow

        

 213. golwg (f)sight, look

        

 214. drama (f), dramâuplay, plays

        

 215. nawrto close

        

 216. unmanself

        

 217. trefnydd (m)organizer

        

 218. dwywaithnever, eternity

        

 219. daear (f)accomodation

        

 220. eu hunainthemselves

        

 221. dysgwr (m)learner (masc)

        

 222. crys (m)shirt

        

 223. dweudto learn, to teach

        

 224. rhywbethsomething

        

 225. mafonrasberries

        

 226. gwneudto save money

        

 227. bywto live, live

        

 228. coes (f), coesauleg, legs

        

 229. coginioto phone someone

        

 230. Afal (m)Apple

        

 231. paced (m), pacediplace, room for

        

 232. siomito disappoint

        

 233. cystal â (AM)to deal with

        

 234. mynd atto pull

        

 235. erw (f)kidney

        

 236. cyfnod (m)period of time, term

        

 237. hawlioto claim, to demand

        

 238. ein hunainManchester

        

 239. ar (SM)on (soft mutation)

        

 240. gorllewin (m)voice

        

 241. pecyn (m)salt

        

 242. tuag at (SM)still

        

 243. mor (SM)... âas... as

        

 244. gwylltioto listen

        

 245. tynnwhile

        

 246. mis (m)course

        

 247. cynddrwg â (AM)responsible for (soft mutation)

        

 248. bywyd (m)life

        

 249. tref (f), trefifather, tadau

        

 250. panasen (f), panasparsnip, parsnips

        

 251. Pentref (m)Village

        

 252. trydan (m)deceit, fraud

        

 253. tenauthin

        

 254. crynuthis, these

        

 255. bwydto complain

        

 256. cynbefore

        

 257. llyfrgell (f)level

        

 258. drwgbig, large

        

 259. platfform (m)platform

        

 260. sgïostraight

        

 261. Ry'n ni'n yma o hydWe are still here

        

 262. cladduto shake

        

 263. uwchhigher, louder

        

 264. honna (f)that (one)

        

 265. rhif (m)tummy, stomach

        

 266. gwyrthiolto retire

        

 267. carafân (m)caravan (trailer U.S. English)

        

 268. casglusecond, 2nd

        

 269. eisteddto sit

        

 270. Cofiwch Dryweryn!instruments

        

 271. gwaelbad, poor

        

 272. sgwâr (m)square

        

 273. buddsoddibrilliant, splendid

        

 274. miliwnydd (m)millionaire

        

 275. ffugfalse

        

 276. gwersyll (m)Hill

        

 277. poenito lose, to miss

        

 278. iawnder (m)face

        

 279. harddbeautiful

        

 280. anfonto send

        

 281. amlwgfamous

        

 282. cig eidionbeef

        

 283. pwysaupunctual

        

 284. daold

        

 285. rhagfrom

        

 286. edrychproud, glad

        

 287. mamiaith (f)mother tongue

        

 288. di-alcoholnon-alcoholic

        

 289. diwethafto ensure

        

 290. twylloto deceive

        

 291. Seren (f)farm

        

 292. haf (m)summer

        

 293. wedynup

        

 294. hamdden (f)leisure

        

 295. y pryd hynnyat the time

        

 296. (y) rhainthese

        

 297. math (m)Beach

        

 298. swniofood

        

 299. mwyntender, loving, gentle, kind

        

 300. parodready

        

 301. ymweld â (SM)to visit

        

 302. gogledd (m)north

        

 303. amser (m)time

        

 304. ymwneud â (AM)to do with, to pertain to

        

 305. hwn (m)wine

        

 306. gwybodto know

        

 307. Bwthyn (m)heat, temperature

        

 308. meddygfa (f)surgery (the place of)

        

 309. llawr (m)floor

        

 310. gwerthuto sell

        

 311. niwlogto hire, to book

        

 312. agorto open

        

 313. taiar (m)tyre, tire (US)

        

 314. pob lwcroof

        

 315. Almaenegwithin

        

 316. pacioto pack

        

 317. newydd (SM)country, countryside

        

 318. dilynstill

        

 319. cyrliogcurly

        

 320. pleser (m)cough

        

 321. ymhellachfurther

        

 322. hwyl (f)this

        

 323. cynilobefore

        

 324. cartref (m) catrefihome, homes

        

 325. dim bydcolour

        

 326. rheiniparents

        

 327. crwnbad, naughty

        

 328. silff (f)sight, look

        

 329. haws dweud na gwneudin fact

        

 330. gorfodto have to

        

 331. newyddionanxious, eager

        

 332. PorfforPurple

        

 333. cyflwynoto introduce, to present

        

 334. unrhywbethperfect

        

 335. tŷ gwydr (m)ticket

        

 336. trwyn (m)wine

        

 337. gris (m), grisiautown, towns

        

 338. nodyn (m)note

        

 339. cofmemory

        

 340. gohebydd (m)campsite

        

 341. henotonight

        

 342. gwaharddto forbid, prohibit

        

 343. gwlad (f)glassful

        

 344. cacen (f)cake

        

 345. GwyddelegWhite

        

 346. neu (SM)or

        

 347. cymydog (m)neighbor

        

 348. yn unionexactly

        

 349. trydanolin the middle of

        

 350. gŵyl y banc (f)a jump

        

 351. antur (f)adventure

        

 352. sylw (m)attention

        

 353. hoci (m)this

        

 354. cwynoto shake

        

 355. cynnyrch (m)right, equity

        

 356. arfer (m)Apple

        

 357. prynhawn (m)wind

        

 358. maer (m)mayor

        

 359. cofionregards

        

 360. gwacteremptiness

        

 361. sefyllto grill

        

 362. dogfen (f)documentary

        

 363. cot (f)coat

        

 364. troito turn

        

 365. dyfal donc a dyr y garegNew Year's Day

        

 366. Môr (m)Ocean, Sea

        

 367. cadw ystafellto reserve a room

        

 368. tanoften

        

 369. annymunolto win

        

 370. digwyddiad (m)an event

        

 371. dwyrain (m)this

        

 372. cydymdeimlad (m)sympathy

        

 373. cefnogito support

        

 374. y gaeaf (m)winter

        

 375. man-gu (f)area, region

        

 376. oerfell (f)fridge

        

 377. enw (m)gas

        

 378. yn weddolto arrive

        

 379. trwy'r amserall the time

        

 380. golaulight (description of)

        

 381. arholiad (m)a cut

        

 382. genito be born

        

 383. llawer rhy (SM)much too

        

 384. cegin (f)right

        

 385. dosbarth (m)work (masc)

        

 386. hawltonight

        

 387. creuloncruel, brutal

        

 388. sawl gwaithhow much, how many?

        

 389. merlotato pony trek

        

 390. ymaheavy

        

 391. troed (f)foot

        

 392. bedd (f)Bay

        

 393. defnyddioto use

        

 394. prif weinidog (m)prime minister

        

 395. cadw'n heiniafter all

        

 396. Carreg (f)Stone

        

 397. y frech goch (f)sandwich

        

 398. i rhoi'r ffidil yn y tooff, off from,

        

 399. cadw sŵnto make a noise

        

 400. dy (SM)your

        

 401. casáuto hate

        

 402. tu ôl i (SM)more

        

 403. anffurfiolinformal

        

 404. bro (f)area

        

 405. gwres (m)garden

        

 406. cwrdd (â)way, means

        

 407. busnes (m)king

        

 408. gwers (f)bed

        

 409. mercheddaughters, girls

        

 410. siocledchocolate

        

 411. rhywfforddover

        

 412. sôn am (SM)that is (Soft Mutation)

        

 413. celfito lose, to miss

        

 414. GlasBlue

        

 415. draigDoublin

        

 416. pen-glin (m)child

        

 417. ynghyntbefore

        

 418. tagfa (f)traffic jam

        

 419. ysgrifennuto write

        

 420. siŵr o fodprobably

        

 421. undonogmonotonous

        

 422. hapusto open

        

 423. EidalegWelsh

        

 424. maguto be brought up (during childhood)

        

 425. dathliad (m)a demand, claim

        

 426. GwynWhite

        

 427. anafuto injure

        

 428. llwyaid (m)mug

        

 429. ffugwyddonolto get engage

        

 430. gostyngedigreduced

        

 431. caffi (m)café

        

 432. wedi'r cwblafter all

        

 433. banc (m)bank

        

 434. cofioto remember

        

 435. (y) rheinathose

        

 436. adloniant (m)mess

        

 437. Pînafal (m)Pineapple

        

 438. dod i bento come to an end, to end

        

 439. peiriant golchi (m)engine

        

 440. LlundainLondon

        

 441. pam?sick, ill

        

 442. felYellow

        

 443. dim ondonly, merely (not but/just)

        

 444. llygad (f), llygaideye, eyes

        

 445. yrnear

        

 446. di-waithto wish

        

 447. cwestiwn (m)colour

        

 448. ysgol gynraddprimary school

        

 449. cerddorolto meet (with)

        

 450. cneuen (f)street

        

 451. peswch (m)test

        

 452. lle (m)site

        

 453. darllenperhaps

        

 454. ymddiheurolate

        

 455. gwaetha'r moddplease (familiar)

        

 456. dosbarth nosto fall

        

 457. trwy (SM)or

        

 458. fferm (f)farm

        

 459. menyw (f), menywodtown, towns

        

 460. losin, da-daorange

        

 461. cynnwyscontents, to include

        

 462. dwynnothing, zilch, none, no

        

 463. planhigyn (m)mess

        

 464. ysgol uwchraddchocolate

        

 465. traddodiadoltoday

        

 466. arswyd (m)Hill

        

 467. Disgwyl (often heard as dishgwyl)to expect

        

 468. oedito delay

        

 469. drws (m), drysaudoor, doors

        

 470. cyfrifol am (SM)responsible for (soft mutation)

        

 471. gorffwysPurple

        

 472. â (AM)too

        

 473. gwellaimprove, to get better

        

 474. Ewrop (f)Europe

        

 475. croesowelcome

        

 476. partïato party

        

 477. newyddsimilar

        

 478. toriad (m)a cut

        

 479. canunow (North Wales)

        

 480. yn agos i (SM)in (Nasal Mutation)

        

 481. diwrnod (m)day (after numerals)

        

 482. pa? (SM)from, of (Soft Mutation)

        

 483. er mwynin order to, for the sake of

        

 484. o bosibfrom, of (Soft Mutation)

        

 485. gartrefat home

        

 486. rhyddfree

        

 487. braiddrather

        

 488. henoften

        

 489. rhrewilike

        

 490. Llys y Goron (m)pleasure

        

 491. rhaifrom

        

 492. potel (f), potelicorner, corners

        

 493. arwydd (m)horror

        

 494. rhagor o (SM)more

        

 495. cilo (m)kilo

        

 496. parti priodaswedding reception

        

 497. cân (f)song

        

 498. rhywunbusy

        

 499. hollolcomplete, total

        

 500. dyled (f)a choice

        

 501. gwrthodto listen

        

 502. casgliad (m)north

        

 503. cyfrinach (f)secret

        

 504. hufen iâ (m)to join with

        

 505. chwaraeto hold (an event)

        

 506. suddoto sink

        

 507. seindorf (f)orchestra

        

 508. blodfresychen (f)sandwich

        

 509. calon (f)heart

        

 510. creduto get, to have

        

 511. ysbyty (m)hospital

        

 512. melyssweet

        

 513. ei (AM)on (soft mutation)

        

 514. tiwtor (m)tutor (masc)

        

 515. mawrbig, large

        

 516. siarad (â)history

        

 517. gwirionsilly

        

 518. profiad (m)price

        

 519. canolto sing; to ring; to play (an instrument)

        

 520. ateb (m)custom, habit

        

 521. cysylltiad (m)contact

        

 522. heddlu (m)name

        

 523. amhosiblimpossible

        

 524. apwyntiad (m)appointment

        

 525. pam laiwhy not

        

 526. bodwhere

        

 527. oertheir

        

 528. perttender, loving, gentle, kind

        

 529. gwisgoto swing

        

 530. hoffito like

        

 531. priodto give, to put

        

 532. caeluntil

        

 533. plentyn (m)bed

        

 534. arafover (adverb)

        

 535. awyddusanxious, eager

        

 536. collito lose, to miss

        

 537. rhan (f)kitchen

        

 538. rhybydd (m)warning

        

 539. gorsaf (f)station

        

 540. mwynhauto grow

        

 541. tir (m)land

        

 542. islower

        

 543. rhoimemory

        

 544. maes parcio (m)Ocean, Sea

        

 545. ostheir

        

 546. gwres canolog (m)central heating

        

 547. dyddiad (m)east

        

 548. gwesty (m)time

        

 549. parchusrespectable

        

 550. ysgubor (f)shoulder

        

 551. meddaluand (before vowel)

        

 552. yn (NM)in (Nasal Mutation)

        

 553. taten (f)potato (fem)

        

 554. fy hunanmyself

        

 555. Traeth (m)application

        

 556. blasustasty

        

 557. canolfan siopashopping centre

        

 558. ei hunanhimself, herself

        

 559. Bryn (m)noise, sound

        

 560. penderfynuto decide

        

 561. buwch (f)farm

        

 562. piben fwg (f)England

        

 563. awyren (f)aeroplane

        

 564. CeltaiddCeltic

        

 565. saig (f)period, time

        

 566. dwlu ar (SM)to tire of (soft mutation)

        

 567. cyfanwhole

        

 568. drudeach, the same

        

 569. ffordd (f), ffyrddfriend

        

 570. lliw (m)colour

        

 571. hunllefusuntil

        

 572. sychprevious

        

 573. hiraeth (m)Bay

        

 574. anghywirwrong, incorrect

        

 575. pob mannow (North Wales)

        

 576. pen-blwydd (m)birthday

        

 577. bwydoblackberries

        

 578. balchproud, glad

        

 579. Caerfyrddinconscientious

        

 580. cwympoto fall, to crash (gov't, market)

        

 581. diddordeb (m)interesting

        

 582. bwyty (m)restaurant

        

 583. sefeverything, all

        

 584. gardd (f)way, means

        

 585. Dalen ,Deilen (f)American woman

        

 586. wrth yr awrby the hour

        

 587. rhyngwladolcheap

        

 588. rhag ofnlamb

        

 589. siŵrsure

        

 590. mwyarblackberries

        

 591. cynnalto hold (an event)

        

 592. gradd (f)kitchen

        

 593. bragdy (m)brewery

        

 594. cyfres (f)a series (series of episodes, series of books... )

        

 595. gwagempty

        

 596. swydd (f)juice

        

 597. gohirioto forbid, prohibit

        

 598. gofynquick

        

 599. Ynys (f)Island

        

 600. Pont (f)a jump

        

 601. Nadoligcentral

        

 602. tu allanto deceive

        

 603. llenyddiaeth (f)an event

        

 604. gwylioto fall, to crash (gov't, market)

        

 605. gloddest (m)a feast

        

 606. rhew (m)time

        

 607. noswaith (f)evening

        

 608. gan (SM)from; by

        

 609. y ddannodd (f)toothache

        

 610. ymuno â (AM)combination

        

 611. trueni (m)pity

        

 612. sgwrs (f)conversation

        

 613. dyma (SM)this is, here is (Soft Mutation)

        

 614. nerfusto accept

        

 615. llong (f)ship, vessel

        

 616. pwysigpeas

        

 617. adnewyddudifficult, taxing

        

 618. llusgoto drag

        

 619. blino ar (SM)to tire of (soft mutation)

        

 620. siwgr (m)sugar (masc)

        

 621. mwstas (m)mustache

        

 622. annwyd (m)idea

        

 623. hynafolancient

        

 624. gwahoddiad (m)Coast

        

 625. dodto come

        

 626. anadluto breathe

        

 627. gwaith catrefhomework

        

 628. golwythen (f)a present

        

 629. wedi blino'n lânall the time

        

 630. plentynaiddrather

        

 631. casBlack

        

 632. Dŵr (m)tower

        

 633. clywydto hear

        

 634. gwaith (f)to work

        

 635. bwrw cesairtired

        

 636. aelod (m)period of time, term

        

 637. weithiausometimes

        

 638. tudalen (m)age

        

 639. dioddefto run

        

 640. si (m), sïonrumour, rumours

        

 641. cuddiocherries

        

 642. edrych ymlaen at (SM)to look forward to

        

 643. ymdrin â (AM)to deal with

        

 644. oedolyn (m)package

        

 645. dros (SM)over (preposition)

        

 646. nawr ac yn y manby the hour

        

 647. ffôn (m)phone

        

 648. ystafell ymolchi (f)changing room

        

 649. ystyriedto consider

        

 650. taith (f)journey

        

 651. einour

        

 652. hwyrach bythto go to

        

 653. chwyduhard (in terms of softness)

        

 654. posibiliad (m)idea

        

 655. i mewnnamely

        

 656. taluother, else, another

        

 657. peiriant (m)engine

        

 658. o leiafat least

        

 659. pyspeas

        

 660. sylweddoliSnowdon (highest mountain in Wales)

        

 661. o hydpeas

        

 662. cymhlethcomplicated

        

 663. mefusstrawberries

        

 664. wrth gwrsof course

        

 665. difrifolnothing, zilch, none, no

        

 666. chwaraeonto prepare

        

 667. dangosto show

        

 668. digwyddkey (south Welsh dialect)

        

 669. cyfarfod (m)sweetheart, love

        

 670. rhyw fathsometime

        

 671. i gydall

        

 672. dychmyguimagine

        

 673. ar gollgoodbye

        

 674. ofn (m)fear

        

 675. wyneb (m)without (Soft Mutation)

        

 676. canologdifficult, taxing

        

 677. gyda'r nosin the evening

        

 678. modfedd (f)(sweet) pie, tart

        

 679. etoagain; yet

        

 680. pysgotato fish

        

 681. egnïolto send

        

 682. presto stay, to wait

        

 683. popty pingBridge

        

 684. peiriannydd (m)mechanic

        

 685. o'r blaenbefore (in front of)

        

 686. o ryw fathof some sort

        

 687. canolbwyntioto focus, concentrate

        

 688. brithioto go grey

        

 689. dysguto learn, to teach

        

 690. bachgen (m), bechgynwoman, women

        

 691. poethto pack

        

 692. pobready

        

 693. hwnna (f)suit

        

 694. lolfa (f)lounge

        

 695. mynychuto sing; to ring; to play (an instrument)

        

 696. llety (m)kind, sort

        

 697. na (AM), nag (before vowels)barbeque

        

 698. Dydd Calan (m)New Year's Day

        

 699. dros benextremely

        

 700. mewntender, loving, gentle, kind

        

 701. gŵr (m)husband

        

 702. ar ôlafter; left, remaining

        

 703. ynothere

        

 704. trauntil

        

 705. addoto get up, to raise, to lift, to build

        

 706. cymainthundred

        

 707. nidour

        

 708. personolpersonal

        

 709. achosbecause

        

 710. llacharbright

        

 711. babi (m)baby

        

 712. treisgarto try

        

 713. dwyeddïoto get engage

        

 714. dwsin (m)bike

        

 715. diffoddto turn off, to extinguish

        

 716. rhedegto run

        

 717. gyferbyn âopposite

        

 718. tebygsimilar

        

 719. wynthnos (f)week

        

 720. ythe (before consonant)

        

 721. cael dolurto be hurt

        

 722. yn lleman

        

 723. haedduto deserve

        

 724. os gweli di'n ddaplease (familiar)

        

 725. tad-cu (m)grandfather, gram'pa

        

 726. myndto go

        

 727. syrthioalong, throughout

        

 728. criced (m)cricket

        

 729. symudolwithin

        

 730. rhamantusromantic

        

 731. cael hyd isecond, 2nd

        

 732. llythyr (m)adult

        

 733. ar benon the top of, on top of

        

 734. penderfyniad (m)horse

        

 735. codito delay

        

 736. carchar (m)prison

        

 737. Cymro (m)land

        

 738. ennillto win

        

 739. yn erbynagainst

        

 740. archebuto imprison

        

 741. sedd (f), seddigrave

        

 742. dyn (m)cheese

        

 743. dewis (m)a choice

        

 744. yforywithin

        

 745. anodddifficult, taxing

        

 746. Sbaenegto boil

        

 747. trwmheavy

        

 748. paratoito prepare

        

 749. llanast (m)mess

        

 750. gweinydd (w)waiter

        

 751. barbeciw (m)time

        

 752. colegcollege

        

 753. cyfuniad (m)combination

        

 754. ysgol (f), ysgoliontown, towns

        

 755. dimmiserable, boring

        

 756. eglwys gadeiriol (f)New Year's Eve

        

 757. hurtsilly

        

 758. moethusto deserve

        

 759. Bae (m)magic

        

 760. neidionew

        

 761. Pysgodyn (m)note

        

 762. anghofioto forget

        

 763. grawnffrwyth (m)grapefruit

        

 764. uwchbento separate

        

 765. hawliad (m)soup

        

 766. gorsaf dânfire station

        

 767. efeilliadfriendly

        

 768. cwbleverything, all

        

 769. ceffyl (m)organizer

        

 770. bethfood

        

 771. gadaellight (description of)

        

 772. gwybodaeth (f)documentary

        

 773. prydlonto deceive

        

 774. ardal (f)potato (fem)

        

 775. stryd (f)street

        

 776. ymdopi âto cope with

        

 777. posibsince, for

        

 778. clust (f), clustiauear, ears

        

 779. siopwr (m)life

        

 780. FfrangegGerman (language)

        

 781. cynwysedignew

        

 782. efallaiperhaps

        

 783. i fod i (SM)supposed to

        

 784. sylwi ar (SM)to notice

        

 785. paned (m)a cuppa

        

 786. dod ynto follow

        

 787. diwedd (m)ticket

        

 788. gweiddito shout

        

 789. ofnadwytender, loving, gentle, kind

        

 790. arian (m)money (south Wales), silver

        

 791. awyrgylchproud, glad

        

 792. erbyn hynthis, these

        

 793. castell (m)land

        

 794. adeilad (m)building (the thing not the action of)

        

 795. corgimwch (m)club

        

 796. DulynDoublin

        

 797. potelaidbottleful

        

 798. dilladclothes

        

 799. gwahanuto separate

        

 800. Dutheir

        

 801. peth (m), pethauthing, things

        

 802. eithafdry

        

 803. ymhentonight

        

 804. neu'i gilyddor other

        

 805. swyddfa'r post (f)post office

        

 806. cymdeithasuluxurious, luxury

        

 807. archfarchnad (f)heart

        

 808. teledu (m)rain

        

 809. llysieuolvegetarian (trait of being...)

        

 810. caws (m)cheese

        

 811. hwylioto sail

        

 812. ffraeoto argue

        

 813. siwt (f)shop (fem)

        

 814. Cynnig (m)opportunity

        

 815. twymwarm

        

 816. da bochhealthy

        

 817. llywodraeth (f)government

        

 818. chwaer (f), chwioryddfactory, factories

        

 819. tabled (f), tebledipacket, packets

        

 820. allanto claim, to demand

        

 821. llyfr (m)custom, habit

        

 822. awr (f)hour

        

 823. Cwm (m)boat

        

 824. uchelhigh; loud

        

 825. tocyn (m)way, means

        

 826. llogisunny

        

 827. seiliedigbased

        

 828. Nueadd y Drefat home

        

 829. brenin (m)east

        

 830. rhywbrydat the moment

        

 831. cymylogcloudy

        

 832. rhwyddeasy

        

 833. naid (f)size

        

 834. ieuenctid (m)youth

        

 835. moddionmedicine

        

 836. i ffwrddaway

        

 837. dryll (m)deceit, fraud

        

 838. sefyllfa (f)situation

        

 839. ar gaelon the top of, on top of

        

 840. cwsg (m)sleep

        

 841. hyd yn oedexactly

        

 842. diswyddoto dismiss, to make redundant, to sack

        

 843. to (m)roof

        

 844. priodasto come

        

 845. dymunoto accuse

        

 846. ugainlower

        

 847. iawnokay, correct, very, alright

        

 848. rhoi i gadwto freeze

        

 849. eich hunainyourselves

        

 850. eich hunanwithin

        

 851. hoff o (SM)autumn

        

 852. brafnice, fine

        

 853. erbynto follow

        

 854. dros nosover night

        

 855. nam (m)defect

        

 856. swyddog (m)officer, official

        

 857. hanner (m)summer

        

 858. hanes (m)history

        

 859. gormod onever, ever

        

 860. llys (m)plate

        

 861. canolfan gwaith (m)job centre

        

 862. ffermwr (m)farmer

        

 863. unwaithonce

        

 864. bwytato feed

        

 865. cymuned (f)face

        

 866. poblogaiddlight (description of)

        

 867. trowsus (m)trousers

        

 868. yn gywirespecially

        

 869. awgrymuto suggest

        

 870. rhybuddioto warn

        

 871. allweddto fill

        

 872. halen (m)salt

        

 873. oes (f)kidney

        

 874. cyfweliad (m)an interview

        

 875. cyfreithiwr (m)solicitor, lawyer

        

 876. gweldfood

        

 877. drych (m)man

        

 878. cwmni (m)heat, temperature

        

 879. blwydden (f)year

        

 880. ysgrifen (f)writing

        

 881. penwythnos (m)rainbow

        

 882. cyfleuswhole

        

 883. cenfigennuspenny

        

 884. o gwblto get, to have

        

 885. i'w gilyddto steal

        

 886. ymarfer corffa meeting

        

 887. pris (m)price

        

 888. natur (f)side

        

 889. ysgol meithrinnursery school

        

 890. safle (m)place, room for

        

 891. doniolfunny

        

 892. amlto catch

        

 893. tipyna little, a bit

        

 894. dal i (SM)still

        

 895. drosoddover

        

 896. bythnever, eternity

        

 897. sŵn (m)Valley

        

 898. bendigedigto think

        

 899. bys (m), byseddtaste, flavour

        

 900. diotalazy

        

 901. helputo help

        

 902. hynnytight

        

 903. diogto be

        

 904. Cymdeithas yr Iaith Gymraegthank you very much

        

 905. rwannow (North Wales)

        

 906. Americanes (F)American woman

        

 907. ysgrifennyddes (f)secretary

        

 908. ystafell (f)room

        

 909. cyflymfast

        

 910. tafarn (f)part

        

 911. rhestr (f)foot

        

 912. treulioto deceive

        

 913. gernear

        

 914. achos (m)cause, court case, medical case

        

 915. sawl?quiet

        

 916. newidour

        

 917. hunan-arlwyolto decide

        

 918. yn ystodto wander

        

 919. Efrog Newyddto vommit

        

 920. enfys (f)court

        

 921. mwynow (South Wales)

        

 922. ar ranon behalf of

        

 923. gwellguest

        

 924. tegell (m)police

        

 925. tîm (m)tea

        

 926. cywilydd (m)building (the thing not the action of)

        

 927. acto promise

        

 928. gwaethyguto get worse

        

 929. drws nesa' inext door to

        

 930. dychwelydhigh; loud

        

 931. winwsyn (m)onion

        

 932. dinas (f) dinasoeddcity, cities

        

 933. niwed (m)month

        

 934. callsensible .

        

 935. melysfwyddesert

        

 936. modd (m)way, means

        

 937. llosgito burn

        

 938. hydref (m)magic

        

 939. os gwelwch yn ddaSnowdon (highest mountain in Wales)

        

 940. cig mochynalong, throughout

        

 941. cyffrousstormy

        

 942. caledhard (in terms of softness)

        

 943. yfedstrange

        

 944. hyd at (SM)such

        

 945. cyn lleiad âcombination

        

 946. Pren (m)Wood (material), Timber

        

 947. dros drobusy

        

 948. cigydd (m)butcher

        

 949. taclusoto tidy

        

 950. dros y Sulover (preposition)

        

 951. pa fath o? (SM)a meeting

        

 952. yr unnow (North Wales)

        

 953. hyfrydto ask

        

 954. cyfrifiadur (m)engine

        

 955. ar gyrionManchester

        

 956. na (nac before vowels)right, equity

        

 957. perlysiauherbs

        

 958. gwallgofto deceive

        

 959. gwanweak

        

 960. anrheg (f)a present

        

 961. gwell o lawerdown (the direction)

        

 962. syniad (m)idea

        

 963. gwestaiguest

        

 964. tymheredd (m)temperature

        

 965. gynnau facha little while ago, earlier

        

 966. ble?where?

        

 967. heddwas (m,f)policeman

        

 968. golygushandsome

        

 969. dwblbefore

        

 970. llwy (f)shop (fem)

        

 971. arddangosfa (f)window

        

 972. gwynt (m)wind

        

 973. oren (m)Wood (material), Timber

        

 974. cig oenlamb

        

 975. sudd (m)juice

        

 976. bisgeden (f), bisediparsnip, parsnips

        

 977. ochr (f)side

        

 978. sglodionto phone someone

        

 979. dealluntil

        

 980. selsigsausages

        

 981. llysiauvegetable

        

 982. gyda (AM)man

        

 983. wynebuto face

        

 984. PasgEaster

        

 985. diolch byththank goodness

        

 986. troednoethtemporarily, temporary

        

 987. cwningen (f) cwningoddress

        

 988. pencadlys (M)child

        

 989. sbardun (m)accelerator

        

 990. pryd bwyd (m)a cold

        

 991. erchyllto extend

        

 992. gwaed (m)a choice

        

 993. am faint?for how long?

        

 994. ffonioto pack

        

 995. tocyn dwy ffordd (m)concert

        

 996. bara (m)bread

        

 997. Lloegr (f)cinema

        

 998. cerdyn post (m)postcard

        

 999. 'rto open

        

 1000. Nos Galan (f)New Year's Eve

        

 1001. twpoften

        

 1002. papur doctor (m)prescription

        

 1003. de (m)his

        

 1004. munud (f)minute

        

 1005. Y Ddraig Gochlamb

        

 1006. Cymru (f)pub

        

 1007. mynd â (AM)to take, to bring

        

 1008. ffratri (f), ffatrioeddfactory, factories

        

 1009. cylchfan (m)an interview

        

 1010. meddygsimilar

        

 1011. llaw (f)hand

        

 1012. perfformiad (m)performance

        

 1013. tarten (f)(sweet) pie, tart

        

 1014. cerdyn (m)kitchen

        

 1015. hud (m)bread

        

 1016. ymwelwr (m)visitor, tourist

        

 1017. gorsaf yr heddlu (f)supermarket

        

 1018. de (f)acre

        

 1019. edrych ar ôlbright

        

 1020. ewythr (m)officer, official

        

 1021. prysurbusy

        

 1022. sigloto swing

        

 1023. ymweliadtwins

        

 1024. rhyfeddsometime

        

 1025. o flaenin front of

        

 1026. rhyddhauto promise

        

 1027. hen hen famgu (f)great great grandmother

        

 1028. punt (f)course

        

 1029. derbynnydd (m)afternoon

        

 1030. iaith (f)language

        

 1031. teulu (m)bed

        

 1032. brifoto swim

        

 1033. ffrog (f)sight, look

        

 1034. apelio amappeal to (soft mutation)

        

 1035. synnuto pull

        

 1036. y rhan mwyafmost

        

 1037. yn barodalready

        

 1038. anobeithiolhopeless

        

 1039. operâu sebonsoap operas

        

 1040. eglwys (f), eglwysichurch, churches

        

 1041. gobaith (m)mirror

        

 1042. gobeithioto hope

        

 1043. cydwybodolto accuse

        

 1044. trafodto discuss, to handle

        

 1045. LlwydGrey

        

 1046. darn (m)piece, segment, fraction

        

 1047. bachsmall

        

 1048. Arfordir (m)supposed to

        

 1049. eirin gwlanoginternational

        

 1050. eunear

        

 1051. ar gyferfor (all general senses), for the benefit of

        

 1052. sut?round

        

 1053. cig (m)choir

        

 1054. garej (m)garage

        

 1055. diolch yn fawrsight, look

        

 1056. rhentunot

        

 1057. i (SM)your

        

 1058. swyddog y wasg (m)press officer

        

 1059. twll (m)Wood (material), Timber

        

 1060. cornel (f), cornelicorner, corners

        

 1061. cawod (m) cawodyddValley

        

 1062. tŵr (m)husband

        

 1063. bwrw eirato boil

        

 1064. hanner awr wedicinema

        

 1065. amyneddgarhere

        

 1066. swyddogolscience fiction

        

 1067. brechdan (f)sandwich

        

 1068. hwyrlate

        

 1069. GwyrddGreen

        

 1070. dewisto choose

        

 1071. ceiriosto cost

        

 1072. cath (f)heart

        

 1073. ymlaen llawbeforehand

        

 1074. siop (f)shop (fem)

        

 1075. manylionto hide

        

 1076. tua (AM)your

        

 1077. rhwngbetween

        

 1078. llawer o (SM)lots of

        

 1079. ystafell fyw (f)living room

        

 1080. garlleg (m)garlic

        

 1081. cylchgrawn (m)an interview

        

 1082. hon (f)magic

        

 1083. ysgwydd (f)hospital

        

 1084. dathluto celebrate

        

 1085. tywyllGrey

        

 1086. dyfodol (m)future

        

 1087. golygfa (f)beard

        

 1088. eisiauto want

        

 1089. pendantdefinite

        

 1090. torrito cut, to break

        

 1091. blas (m)fear

        

 1092. iachhealthy

        

 1093. enwogfamous

        

 1094. cawl (m)soup

        

 1095. godroto promise

        

 1096. fideo (m)video

        

 1097. eisiau bwydhunger

        

 1098. perfformioperfect

        

 1099. faint o? (SM)how much? how many?

        

 1100. prawf (m)sight, look

        

 1101. gweiddill (m)rest, remainder

        

 1102. cyngerdd (m)combination

        

 1103. aren (f)kidney

        

 1104. côr (m)blame, fault

        

 1105. ar gauto open

        

 1106. ar amseron time

        

 1107. isellow

        

 1108. ffenest (f)window

        

 1109. edrych ar (SM)to look at

        

 1110. fflachioto flash

        

 1111. rhadto go

        

 1112. tocyn unffordd (m)one-way ticket

        

 1113. o gwmpashere

        

 1114. cymdeithas (f)society

        

 1115. prynubusy

        

 1116. glaw (m)rain

        

 1117. i lawrdown (the direction)

        

 1118. gweithioto work

        

 1119. diogellike

        

 1120. ymddeolto retire

        

 1121. hunanto help

        

 1122. tafluto collection

        

 1123. canolfan (m)centre

        

 1124. tŷ (m), taihouse, houses

        

 1125. pêl (f), peligrave

        

 1126. Yr WyddfaSnowdon (highest mountain in Wales)

        

 1127. adeg (f)period, time

        

 1128. ingtight

        

 1129. derbynto accept

        

 1130. cinio (m)dinner

        

 1131. penelin (m)kettle

        

 1132. yn enwedigespecially

        

 1133. croesito cross

        

 1134. anghysbellrainbow

        

 1135. llais (m)voice

        

 1136. llosgi bwriadolimpossible

        

 1137. modrwy (f)ring

        

 1138. cerddedto walk

        

 1139. llailess, fewer, smaller

        

 1140. ffresto cut, to break

        

 1141. noson (f)lounge

        

 1142. lan lloftnightmarish

        

 1143. Caerdyddto keep, retain, preserve

        

 1144. dan (SM)under

        

 1145. mwgaid (m)course

        

 1146. drawexpensive

        

 1147. cais (m)defect

        

 1148. ers trofor some time

        

 1149. tostto question, to enquire

        

 1150. erbyn hynnyin the middle of

        

 1151. ar hydalong, throughout

        

 1152. llaeth (m)court

        

 1153. ceiniog (f)penny

        

 1154. gwasg (f), gweisgpress

        

 1155. wrth (SM)by, at

        

 1156. CochRed

        

 1157. eichto pay

        

 1158. rhy (SM)kind, sort

        

 1159. rhoi'r gorauland

        

 1160. ynghanolin the middle of

        

 1161. wythnosolimpossible

        

 1162. perffaithonce

        

 1163. oedran (m)age

        

 1164. dwyloto swing

        

 1165. dyn tân (m)future

        

 1166. glanhauto clean

        

 1167. am drotemporarily, temporary

        

 1168. cymar (m)period of time, term

        

 1169. gwanwyn (m)spring

        

 1170. addysg bellacha visit

        

 1171. digonenough

        

 1172. gerllawnearby

        

 1173. tro (m)month

        

 1174. rhesymolreasonable

        

 1175. carcharuto imprison

        

 1176. dalto catch

        

 1177. fy (NM)my

        

 1178. perchennog (m)owner

        

 1179. dyna (SM)over (preposition)

        

 1180. dy hunanto emigrate

        

 1181. cyhuddoto accuse

        

 1182. lwc (f)course (of a meal)

        

 1183. maint (f)size

        

 1184. ymhlithonce

        

 1185. brwntdirty

        

 1186. cauto bury

        

 1187. ei (SM)his

        

 1188. esboniomen

        

 1189. stormusto move

        

 1190. bai (m)blame, fault

        

 1191. diflasmiserable, boring

        

 1192. fel cath i gythraullike a bat out of hell

        

 1193. fellyso, therefore

        

 1194. delfrydolso, therefore

        

 1195. lladdto kill, slaughter

        

 1196. cadwto sing; to ring; to play (an instrument)

        

 1197. ymarferbig, large

        

 1198. afiachunhealthy

        

 1199. wyau closto gaurd, to babysit

        

 1200. ar gornelmusical (characteristic of...)

        

 1201. bore trannoeththe morning next

        

 1202. gwyntogwindy

        

 1203. diddorolinteresting

        

 1204. nesuntil

        

 1205. cyntafhere

        

 1206. ffrind (m)friend