NAME

Question types


Start with


Question limit

of 154 available terms
(3 exact duplicates found)

Print test

154 True/False questions

 1. improvement - Hunanwelliantself

        

 2. llafariadacquisition

        

 3. achosiaethcausality

        

 4. diwydsurrender (n)

        

 5. bodlonioblige

        

 6. gwaradwyddoadministrate/administer

        

 7. ystyriaethelitism

        

 8. ar wahânspeech

        

 9. cwynfanwail

        

 10. athrylithspeech

        

 11. empathiempathy

        

 12. hwntwchestnut

        

 13. normhitchhike

        

 14. caffaeliadacquisition

        

 15. cywerthydd/cywerthconsideration

        

 16. dioglazy

        

 17. anghydffurfiaethcompliance

        

 18. cydymffurfiaddissent/nonconformity

        

 19. boddhaolpossession

        

 20. cyfunintegrated

        

 21. cynnwrfacknowledge

        

 22. gwallgofinsane

        

 23. araithspeech

        

 24. didosturremorseless, pitiless

        

 25. gorfodoloblige

        

 26. budrdirty

        

 27. gwerinwyr/Y werinunanimity/accord

        

 28. didosturcompassion, mercy, pity

        

 29. tosturi/trigareddmercy

        

 30. cyffredinolexcitement

        

 31. cytsainchestnut

        

 32. gwrthodedigobligatory

        

 33. convincedargyhoeddedig

        

 34. mynnu/galwpersistent

        

 35. sinigiaethcynicism

        

 36. sinigaiddcynical

        

 37. ymffrost/brolboast

        

 38. cydnabodritual/custom

        

 39. argyhoeddiadconviction

        

 40. ymhlithspeech

        

 41. cyrs (corsennau)reed

        

 42. meddiannuoccupy/invade/sit in

        

 43. ebrwyddinstant

        

 44. ysbrydolistereotype

        

 45. difodiexterminate/ annihilate

        

 46. boddhadhumour/please

        

 47. hunllefnightmare

        

 48. arferremedial

        

 49. adwaithreaction

        

 50. hyderusalternative

        

 51. boddhausatisfactory

        

 52. ildioyield/relent/surrender

        

 53. gweweb

        

 54. cymhlethcomplex

        

 55. cofleidioyield/relent/surrender

        

 56. adferinduce/inflict

        

 57. nertholpowerful

        

 58. elitiaethelitism

        

 59. gweinydduadministrate

        

 60. argyhoeddiconvince

        

 61. safonolstandard

        

 62. dod i bensatisfy

        

 63. penrhyn/gorynysconfident

        

 64. cymhelliantpossession

        

 65. craffastute( able to take advantage of situations following assessment)

        

 66. achosolcausal

        

 67. eillioinsolent

        

 68. ystrydebstereotype

        

 69. canmol/c;pdforito coalition it up, ho'

        

 70. bysedduhumour/please

        

 71. putainprostitute

        

 72. erydiaderosion

        

 73. consenswsConsensus

        

 74. ymamong

        

 75. cywilyddinstant

        

 76. ymysgamong

        

 77. cyfartaleven/equal

        

 78. cofeb/coffamemorial

        

 79. caffaelacquire/procure

        

 80. unfrydeddunanimity/accord

        

 81. dyfodbecome

        

 82. tosturiohug/embrace

        

 83. bodiodirty

        

 84. cymhellgaracquisition

        

 85. bydd archwiliad arall yn cael ei gynnal i bennu gwelliannaua further audit will be undertaken to determine improvements

        

 86. esgeuluscareless

        

 87. ddaru/wnaethcausality

        

 88. ymdrecheffort

        

 89. trugareddcynical

        

 90. gwrthodiadrefusal

        

 91. ar i fynyseparate

        

 92. love - hunangariadcompassion, mercy

        

 93. ymofyn amrequire/seek

        

 94. stŵruproar

        

 95. israddolunanimous

        

 96. arswyduspersevering

        

 97. gwarthspeech

        

 98. dosbarth cymdeithasolclass

        

 99. ildiadsurrender (n)

        

 100. cneifioshear

        

 101. cydymffurfiocomply

        

 102. gwarthuspowerful

        

 103. canmoliaeth/clodcausality

        

 104. meddwhitchhike

        

 105. arswydhorror, dread

        

 106. amgenalternative

        

 107. tosturicompassion, mercy, pity

        

 108. castanchestnut

        

 109. cytunoconcur

        

 110. tueddtendency

        

 111. syfrdanolpersistent

        

 112. purdebprostitute

        

 113. haerllugspeech

        

 114. ffurfioldebstereotype

        

 115. ystrydebuinferior

        

 116. ymrwymiaderosion

        

 117. Mae San Steffan yn meddu ar y pwerau hynnyWestminster has those powers

        

 118. unfrydolunanimous

        

 119. alltudhorror, dread

        

 120. difapersistent

        

 121. ymfalchiopride oneself

        

 122. araithiwrempathy

        

 123. ymffrostgarremorseless, pitiless

        

 124. dyfalpersistent

        

 125. gorfodioblige

        

 126. anwesusnuggle

        

 127. cytûnagreed

        

 128. rhwystroblock/restrain/prevent

        

 129. helmedhelmet

        

 130. dyfaldiligent

        

 131. myfyrgarstudious

        

 132. cyffrobecome

        

 133. ymddiswyddoto disgrace oneself

        

 134. periinduce/inflict

        

 135. ymffrostio/broliodishonoured

        

 136. gogwyddunimportant

        

 137. ymwaradwyddoto disgrace oneself

        

 138. broliantsatisfy

        

 139. didrugaredd/anhrugarogmerciless

        

 140. dibwysunimportant

        

 141. ymddiddori yn/mewnresign

        

 142. canlyniaderosion

        

 143. anghytundebdissent

        

 144. clymbleidioto coalition it up, ho'

        

 145. Tollauhumour/please

        

 146. meddiantblurb

        

 147. defodlazy

        

 148. mewn helbulmedical

        

 149. Rhedeg berfconjugate

        

 150. gweinyddushame

        

 151. adfywiorevive

        

 152. meddygolsatisfactory

        

 153. meddu arpossess

        

 154. Maent hwythau'n meddu ar gof detholusThey also have selective memory