NAME

Question types


Start with


Question limit

of 85 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

85 True/False questions

 1. Es i ym mis...I went with...

        

 2. Aeth joeJoe went

        

 3. Yn yr gaeafIn the winter

        

 4. Bob amserAlways

        

 5. Mewn awyrenBy plane

        

 6. Yr iseldiroeddOn foot

        

 7. Yn y gwanwynIn the spring

        

 8. Yr eidalItaly

        

 9. SbaenSpain

        

 10. Yn y nosIn the summer

        

 11. Mewn pabellIn a tent

        

 12. SiapanChina

        

 13. Arhosais i mawn ar...I bought...

        

 14. Yr albanScotland

        

 15. Yr swistirItaly

        

 16. Gwlad groegBelgium

        

 17. Gwlad pwylPoland

        

 18. Bob dyddEvery day

        

 19. Nofiais i...I bought...

        

 20. Ar longBy bike

        

 21. Sut deithiaist ti?How did you travel?

        

 22. Seland newyddNew zealand

        

 23. FfraincFrance

        

 24. Ar ffermIn a farm

        

 25. Prynais i...I bought...

        

 26. Mewn busBy bus

        

 27. Ble hoffet ti fynd?Where did you go?

        

 28. Sut roedd y tywydd?New zealand

        

 29. NorwyEurope

        

 30. Mewn fflat gwyliauIn a caravan

        

 31. Yn ystod mis...I did...

        

 32. EwropEurope

        

 33. PrydainUnited Kingdom

        

 34. Mewn carTonight

        

 35. Gyda pwy est ti?Who did you go with?

        

 36. Ble est ti?Where did you go?

        

 37. Mewn carafanIn a caravan

        

 38. Ar draedOn foot

        

 39. Teithiodd joeJoe travelled

        

 40. HeddiwYesterday

        

 41. AwstraliaTurkey

        

 42. Es i gyda...I went...

        

 43. Teithion ni i'r almaen gyda'r ysgolWe travelled to Germany with school

        

 44. Mewn gwestyBy bus

        

 45. Yr almaenItaly

        

 46. Roedd hi'n...It was...

        

 47. Teithiais i mewn/ar...I stayed at...

        

 48. Pryd est ti?When did you go?

        

 49. Hoffwn i deithio i'r unol daleithiauI would like to travel to america

        

 50. ces i...I saw...

        

 51. Es i i'r sbaen mewn awyrenBy plane

        

 52. Roedd hi'n hwylIt was fun

        

 53. TwrciSpain

        

 54. Bwytodd joeJoe ate

        

 55. BortiwgalNorway

        

 56. Ble arhosaist ti?Where did you stay?

        

 57. HenoNorway

        

 58. TseinaTonight

        

 59. Yn amser hanner tymorIn the summer

        

 60. Yr unol daleithiauIn the winter

        

 61. CymruWales

        

 62. Gwelais i...I saw...

        

 63. Ar y ferryBy ferry

        

 64. NeithiwrNorway

        

 65. Mewn ty hafHoliday cottage

        

 66. Gwlad belgBelgium

        

 67. Mewn bwthynHoliday cottage

        

 68. Es i i...I went with...

        

 69. Yfais iI drank

        

 70. Chwaraeais iI drank

        

 71. PrynhawnJapan

        

 72. Ar y trênOn the train

        

 73. Fel afterIn a farm

        

 74. BoreMorning

        

 75. Gyda ffrindiauItaly

        

 76. Hoffwn i fynd i...I would like to go to...

        

 77. Ar y penwythnosIn the night

        

 78. IwerddonEurope

        

 79. Joe stayedArhosodd joe

        

 80. Yn yr hafIn the summer

        

 81. DdoeYesterday

        

 82. Beth wnest ti?What did you do?

        

 83. Bwytais i...I went...

        

 84. Ar feicIn a farm

        

 85. LloegrEngland