NAME

Question types


Start with


Question limit

of 130 available terms

Print test

129 Matching questions

 1. How are you?
 2. Are you going swimming?
 3. She's Kim
 4. With whom do you go swimming?
 5. I have three sons and one daughter
 6. Do you like cooking?Dych chi'n hoffi coginio?
 7. He comes from Aberdare originally
 8. I work for Asda
 9. Is he Ian?
 10. Where do you come from originally?
 11. My husband
 12. She's going to relax
 13. Nice to meet you
 14. It was fine yesterday
 15. Good morning
 16. How many children do you have?
 17. She's Kevin's partner
 18. What do you do?
 19. We like running
 20. Where does she live?
 21. Where are you going over the holidays?
 22. I live in Lampter
 23. Has he got money?
 24. He's Helen's husband
 25. She doesn't like dancing
 26. She lives in a flat
 27. We've got a Ford
 28. Do they have children?
 29. How are things tonight?
 30. Goodbye
 31. Good afternoon
 32. What's the weather like today?
 33. I'm not going to the game
 34. How old is your daughter?
 35. He's a builder
 36. And you?
 37. I work in a shop
 38. What was the weather like yesterday?
 39. Whats your phone number?
 40. I have two sons and two daughters
 41. She hasn't got money
 42. What's his name?
 43. How are you today?
 44. What's your name?
 45. What's her name?
 46. She's a year (old)
 47. He's not going to the bank
 48. I go swimming with a friend
 49. Where do you go swimming?
 50. It's fine / nice
 51. What is his phone number?
 52. Where's he going tomorrow night?
 53. Do you like swimming?
 54. We've got two sons
 55. Yes, he works as a gardener
 56. We don't like fishing
 57. John is the name of my boss
 58. I have two children
 59. Good evening
 60. Excuse me
 61. My boyfriend / girlfriend
 62. Is he going to the class?
 63. I work in the bank
 64. I live near Tesco
 65. What was your grandfathers name?
 66. What does he like doing in his spare time?
 67. I haven't got a car
 68. I've got a VW
 69. I've got one daughter
 70. I 'm a teacher
 71. I'm not going to the pub
 72. Are you going to Ddolgellau?
 73. Your welcome
 74. Is she going to Builth?
 75. I don't like gardening
 76. Have you got time?
 77. Does he like playing squash?
 78. What's your phone number?
 79. What is Jeans phone number?
 80. I'm going to Cardiff
 81. He's got a dog
 82. I haven't got any children
 83. Where do you live?
 84. How old is her son?
 85. My grandmothers name was Irene
 86. It will be warm tomorrow
 87. He's David
 88. He's going home
 89. They've got children
 90. It will be worse tomorrow
 91. I'm Leanne's husband
 92. She lives in the country
 93. Are you Gareth?
 94. Good night
 95. Have you got any interests?
 96. I'm going to see friends
 97. I have a son and a daughter
 98. I come from Ebbw Vale
 99. She's Leanne's friend
 100. Does he have a dog?
 101. She likes swimming
 102. Who's he?
 103. What make is your car?
 104. Have you got a car?
 105. Do you know his father?
 106. He lives in the town
 107. Is it cold?
 108. What is your brothers name?
 109. I like reading
 110. He likes playing football
 111. What does she do?
 112. Where do you work?
 113. Where are you going tomorrow?
 114. He's four
 115. What do you like doing in your spare time?
 116. She's got a cat
 117. He doesn't like watching rugby
 118. I'm going to work
 119. I don't live in Pontypool
 120. It's raining
 121. What will the weather be like tomorrow?
 122. My brothers name is Nick
 123. Where does she come from originally?
 124. We haven't got enough space
 125. Does he work
 126. Who are you?
 127. My father
 128. Yes, I know his father
 129. Dr Bassett is my doctor
 1. a ydy e'n mynd i'r dosbarth?
 2. b Mae hi'n byw yn y wlad
 3. c Beth oedd enw eich tad-cu chi
 4. d Mae hi'n braf
 5. e Beth yw ei henw hi?
 6. f Dw i'n dod o Glyn Ebbw
 7. g Mae e'n mynd adre
 8. h Nich yw enw fy mrawd i
 9. i O ble dych chi'n dod yn wreiddiol?
 10. j Faint o blant sy gyda ti
 11. k Dw i'n gweithio yn y banc
 12. l wyt ti'n mynd i nofio?
 13. m Oes plant gyda nhw?
 14. n Mae dau o blant gyda fi
 15. o Mae VW gyda fi
 16. p Hwyl / da boch chi
 17. q Does ddim arian gyda hi
 18. r Ble dych chi'n gweithio?
 19. s Beth yw'ch rhif ffon chi?
 20. t Does ddim digon o le gyda ni
 21. u Noswaith dda
 22. v Mae hi'n byw mewn fflat
 23. w Athro dw i
 24. x Oes amser gyda chi?
 25. y Does ddim car gyda fi
 26. z Dw i ddim yn mynd i'r dafarn
 27. aa Nos da
 28. ab Sut oedd y tywydd ddoe?
 29. ac Mae plant gyda nhw
 30. ad Irene oedd enw fy man-gu i
 31. ae Beth yw eich brawd chi?
 32. af Mae cath gyda hi
 33. ag Mae Ford gyda ni
 34. ah John yw enw fy mos i
 35. ai Dw i ddim yn mynd i'r gem
 36. aj Roedd hi'n braf ddoe
 37. ak Mae bwrw glaw
 38. al Ble mae hi'n byw?
 39. am Mae hi'n hoffi nofio
 40. an Prynhawn da
 41. ao Dyw e ddim yn hoffi edrych ar rygbi
 42. ap Ydy hi'n oer?
 43. aq Mae ci gyda fe
 44. ar Sut bydd y tywydd yfory?
 45. as Beth yw ei rif ffon e?
 46. at Mae dau faba dwy ferch gyda fi
 47. au Beth mae hi'n wneud
 48. av Beth yw'ch enw chi?
 49. aw Dw i'n mynd i nofio gyda ffrind
 50. ax Oes diddordebau gyda ti?
 51. ay Dw i'n byw yn Lampter
 52. az Dw i'n mynd i Gaerdydd
 53. ba Mae hi'm mynd i ymlacio
 54. bb Faint yw oedran ei ferch e?
 55. bc Mae mab a merch gyda fi
 56. bd Ydy hi'n mynd i Builth
 57. be Dw i'n byw ar bwys Tesco
 58. bf Bydd hi'n dwym yfory
 59. bg Pwy dych chi?
 60. bh Dw i'n mynd i gwaith
 61. bi Beth dych chi'n hoffi wneud yn eich amser sbar?
 62. bj O ble mae hi'n byw dod yn wreiddiol?
 63. bk Pwy yw e?
 64. bl Mae e'n bedair oed
 65. bm Dw i'n gweithio mewn shop
 66. bn Sut dych chi heddiw?
 67. bo Oes car gyda ti?
 68. bp Dyw e ddim yn mynd i'r banc
 69. bq Ble dych chi'n mynd yfory?
 70. br Mae un ferch gyda fi
 71. bs Bore da
 72. bt Kim yw hi
 73. bu David yw e
 74. bv Fy nghariad i
 75. bw Mae e'n dod o Aberdare
 76. bx Ble wyt ti'n
 77. by Dych chi'n hoffi coginio?
 78. bz Does ddim plant gyda fi
 79. ca Dw i'n hoffi darllen
 80. cb Sut mae heno
 81. cc Adeiladwr yw hi
 82. cd Oes ci gyda fe?
 83. ce Fy ngwr i
 84. cf Esgusodwch fi
 85. cg Ffrind Leanne yw hi
 86. ch Dw i'n gweithio i Asda
 87. ci Dr Basset yw fy noctor i
 88. cj Dw i ddim yn byw yn Pontypool
 89. ck Partner Kevin yw hi
 90. cl Ydy e'n gweithio?
 91. cm Gareth dych chi?
 92. cn Beth yw ei enw e?
 93. co Bydd hi'n waeth yfory
 94. cp A chi?
 95. cq Ydy, mae e'n gweithio fel garddwr
 96. cr Ydy, dw i'n nabod ei dad e
 97. cs Beth yw mec dy gar di?
 98. ct Dyn ni'n hoffi rhedeg
 99. cu Wyt ti'n hoffi nofio?
 100. cv Ian yw e?
 101. cw Ble dych chi'n mynd i nofio?
 102. cx Dyn i ddim yn hoffi pysgota
 103. cy Mae dau fab gyda ni
 104. cz Sut mae'r tywydd heddiw?
 105. da Beth yw rhif ffon Jean
 106. db Dych chi'n mynd i Ddolgellau?
 107. dc Mae e'n hoffi chwarae pel-droed
 108. dd Gwr Leanne dw i
 109. de Dw i'n mynd i weld ffrindiau
 110. df Sut mae?
 111. dg Beth yw dy rif ffon di?
 112. dh Oes arian gyda fe?
 113. di Croeso
 114. dj Mae hi'n flwydd oed
 115. dk Beth dych chi'n wneud?
 116. dl Gwr Helen yw e
 117. dm Dyw hi ddim yn hoffi dawnsio
 118. dn Mae tri mab ac un ferch gyda fi
 119. do Braf cwrdd a chi
 120. dp Mae e'n byw yn y dre
 121. dq Dw i ddim yn hoffi garddio
 122. dr Ble mae e'n mynd nos yfory?
 123. ds Gyda phwy wyt ti'n mynd i nofio?
 124. dt Fy nhad i
 125. du Faint yw oedran ei mab hi?
 126. dv Beth mae e'n hoffi wneud yn ei amser sbar?
 127. dw Ble dych chi'n byw?
 128. dx Ydy e'n hoffi chwarae sboncen?
 129. dy Dych chi's nabod ei dad e?