NAME

Question types


Start with


Question limit

of 130 available terms

Print test

130 True/False questions

 1. Dw i'n byw ar bwys TescoI live near Tesco

        

 2. Athro dw iI 'm a teacher

        

 3. Beth yw dy rif ffon di?Whats your phone number?

        

 4. Irene oedd enw fy man-gu iMy grandmothers name was Irene

        

 5. Noswaith ddaGood night

        

 6. David yw eIs he Ian?

        

 7. Beth yw ei enw e?Is he Ian?

        

 8. Mae dau o blant gyda fiI have two children

        

 9. Ble wyt ti'nWhere are you going over the holidays?

        

 10. Dw i'n mynd i nofio gyda ffrindI go swimming with a friend

        

 11. Mae dau fab gyda niShe's got a cat

        

 12. Ydy hi'n mynd i BuilthIs she going to Builth?

        

 13. Nos daGood night

        

 14. Roedd hi'n braf ddoeIt's fine / nice

        

 15. Mae hi'n brafIs it cold?

        

 16. Does ddim arian gyda hiShe hasn't got money

        

 17. Dw i ddim yn byw yn PontypoolI don't live in Pontypool

        

 18. Faint yw oedran ei mab hi?How old is her son?

        

 19. Ble dych chi'n mynd yfory?Where do you work?

        

 20. Oes ci gyda fe?Who's he?

        

 21. Does ddim plant gyda fiI haven't got any children

        

 22. Sut mae'r tywydd heddiw?What was the weather like yesterday?

        

 23. Dw i'n mynd i weld ffrindiauI'm going to see friends

        

 24. Fy nhad iMy father

        

 25. Dr Basset yw fy noctor iI've got a VW

        

 26. Mae cath gyda hiI've got a VW

        

 27. Sut mae?And you?

        

 28. Beth mae e'n hoffi wneud yn ei amser sbar?What does she do?

        

 29. Sut dych chi heddiw?How are you today?

        

 30. Does ddim digon o le gyda niWe haven't got enough space

        

 31. Beth mae hi'n wneudIs it cold?

        

 32. Prynhawn daWho's he?

        

 33. Beth yw eich brawd chi?What make is your car?

        

 34. Oes amser gyda chi?Do they have children?

        

 35. Mae hi'n byw yn y wladShe's a year (old)

        

 36. O ble mae hi'n byw dod yn wreiddiol?Where does she come from originally?

        

 37. Mae mab a merch gyda fiShe's got a cat

        

 38. Beth yw mec dy gar di?What's your name?

        

 39. Ble mae e'n mynd nos yfory?Are you going swimming?

        

 40. Mae un ferch gyda fiI've got one daughter

        

 41. Oes diddordebau gyda ti?Have you got a car?

        

 42. Wyt ti'n hoffi nofio?We like running

        

 43. Dych chi'n hoffi coginio?Do you like swimming?

        

 44. Ble mae hi'n byw?Where do you work?

        

 45. Nich yw enw fy mrawd iMy brothers name is Nick

        

 46. Bydd hi'n dwym yforyDoes he work

        

 47. Mae tri mab ac un ferch gyda fiI have three sons and one daughter

        

 48. Beth yw'ch rhif ffon chi?Do you like swimming?

        

 49. Kim yw hiI 'm a teacher

        

 50. Dw i'n gweithio i AsdaI work for Asda

        

 51. Dyw e ddim yn mynd i'r bancHe's not going to the bank

        

 52. Dw i ddim yn mynd i'r dafarnHe's not going to the bank

        

 53. Oes arian gyda fe?Do they have children?

        

 54. Faint o blant sy gyda tiI have two children

        

 55. Gwr Leanne dw iHe's Helen's husband

        

 56. Dyw e ddim yn hoffi edrych ar rygbiHe doesn't like watching rugby

        

 57. Esgusodwch fiMy husband

        

 58. Ydy, mae e'n gweithio fel garddwrYes, he works as a gardener

        

 59. Ble dych chi'n gweithio?Where do you work?

        

 60. Mae e'n mynd adreHe lives in the town

        

 61. Faint o blant sy gyda tiHow many children do you have?

        

 62. CroesoYour welcome

        

 63. Hwyl / da boch chiWho are you?

        

 64. Ydy e'n gweithio?Is it cold?

        

 65. Beth dych chi'n hoffi wneud yn eich amser sbar?What do you like doing in your spare time?

        

 66. Sut oedd y tywydd ddoe?Who's he?

        

 67. A chi?And you?

        

 68. Mae hi'm mynd i ymlacioShe's going to relax

        

 69. Dych chi'n mynd i Ddolgellau?Where are you going tomorrow?

        

 70. Ffrind Leanne yw hiI'm Leanne's husband

        

 71. Dw i ddim yn hoffi garddioI don't like gardening

        

 72. Dw i'n mynd i gwaithIs she going to Builth?

        

 73. Beth yw'ch enw chi?What's your name?

        

 74. Sut mae henoIs he Ian?

        

 75. Adeiladwr yw hiHe's a builder

        

 76. Gareth dych chi?Are you Gareth?

        

 77. Fy nghariad iMy husband

        

 78. Does ddim car gyda fiI haven't got any children

        

 79. Beth oedd enw eich tad-cu chiWhat is his phone number?

        

 80. Mae e'n hoffi chwarae pel-droedHe likes playing football

        

 81. Dw i'n gweithio yn y bancI work for Asda

        

 82. Mae VW gyda fiDoes he have a dog?

        

 83. Ian yw e?She's Kim

        

 84. Oes car gyda ti?Have you got a car?

        

 85. Beth dych chi'n wneud?What does she do?

        

 86. Ble dych chi'n byw?Where do you live?

        

 87. Mae hi'n flwydd oedShe's a year (old)

        

 88. Mae ci gyda feHe's got a dog

        

 89. Mae Ford gyda niI've got a VW

        

 90. Oes plant gyda nhw?Do they have children?

        

 91. Mae hi'n hoffi nofioIt's fine / nice

        

 92. Pwy dych chi?Who's he?

        

 93. Braf cwrdd a chiShe's got a cat

        

 94. Mae e'n byw yn y dreHe lives in the town

        

 95. Bydd hi'n waeth yforyIt will be worse tomorrow

        

 96. Ydy hi'n oer?Does he work

        

 97. Dyw hi ddim yn hoffi dawnsioShe doesn't like dancing

        

 98. Dw i'n dod o Glyn EbbwI like reading

        

 99. Partner Kevin yw hiShe's Kevin's partner

        

 100. Fy ngwr iMy husband

        

 101. Faint yw oedran ei ferch e?How old is your daughter?

        

 102. Ydy, dw i'n nabod ei dad eI'm going to work

        

 103. Dw i'n gweithio mewn shopI come from Ebbw Vale

        

 104. Ble dych chi'n mynd i nofio?Is she going to Builth?

        

 105. Mae e'n bedair oedHe's four

        

 106. Dyn i ddim yn hoffi pysgotaWe don't like fishing

        

 107. Dych chi's nabod ei dad e?Is she going to Builth?

        

 108. Beth yw rhif ffon JeanWhat's his name?

        

 109. Dw i ddim yn mynd i'r gemI'm not going to the game

        

 110. ydy e'n mynd i'r dosbarth?Is he going to the class?

        

 111. Bore daGood morning

        

 112. Mae hi'n byw mewn fflatShe lives in a flat

        

 113. Sut bydd y tywydd yfory?Does he have a dog?

        

 114. Beth yw ei henw hi?What make is your car?

        

 115. Dw i'n byw yn LampterI like reading

        

 116. Dw i'n mynd i GaerdyddI like reading

        

 117. O ble dych chi'n dod yn wreiddiol?Where do you come from originally?

        

 118. Pwy yw e?Is he Ian?

        

 119. Gyda phwy wyt ti'n mynd i nofio?Are you going swimming?

        

 120. Mae dau faba dwy ferch gyda fiI have three sons and one daughter

        

 121. John yw enw fy mos iMy grandmothers name was Irene

        

 122. Mae bwrw glawIs he Ian?

        

 123. Mae e'n dod o AberdareHe lives in the town

        

 124. Gwr Helen yw eHe's David

        

 125. wyt ti'n mynd i nofio?Are you going swimming?

        

 126. Dyn ni'n hoffi rhedegWe like running

        

 127. Beth yw ei rif ffon e?What's his name?

        

 128. Mae plant gyda nhwI have two children

        

 129. Dw i'n hoffi darllenI'm going to Cardiff

        

 130. Ydy e'n hoffi chwarae sboncen?Does he like playing squash?