New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • pig

  דער חזיר
  der khazer

  rabbit

  דער האָז
  der hoz

  non-Kosher

  טריף
  treyf

  bacon

  דער שפּעק
  der shpek

  ham

  די שינקע
  di shinke

  shrimp

  דער שרימפּ
  der shrimp

  snail

  דער שנעק
  der shnek

  frog

  די זשאַבע
  di jabe

  frog's legs

  די זשאַבע-פֿיס
  di jabe-fis

  corned beef

  פּעקלפֿלײַש
  peklfleysh

  swiss cheese

  שװײַצער קעז
  shvaytser kez

  sauerkraut

  זויערקרויט
  zoyrkroyt

  thousand-island sauce

  טויזנט-אינדזל סאָוס
  toyznt-indzl saus

  rye bread

  קאָרנברויט
  kornbroyt

  bagel

  דער בייגל
  der beygl

  challah

  די חלה

  delicacies

  מאַכלים
  maykholem

  onion-potato bread thing

  די ציבעלע-בולקע
  di tsibele-bulbe

  matzo

  די מצה
  di matze

  borscht

  דער באָרשט
  der borsht

  blintz

  די בלינצע
  di blintse

  kreplach (jewish dumpling)

  דאָס קרעפּל
  dos krepl

  latke

  די לאַטקע
  di latke

  noodle kugel

  לאָקשן-קוגל
  lokshn-kugl

  potato kugel

  דאָס בולבע-קוגעלע
  dos bulbe-kugele

  knish

  דער קניש
  der knish

  pierogies

  די פּיראָגן
  di pitogn

  chopped herring

  געהאַקטע הערינג
  gehakte hering

  marinated herring

  מאַרינירטע הערינג
  marinite hering

  gefilte fish

  די געפֿילטע פֿיש
  di gefilte fish

  lox

  דער לאַקס
  der loks

  beans

  די באָבעס
  di bobes

  cholent

  דער/דאָס טשאָלנט
  der/dos tsholnt

  meat

  דאָס פֿלייש
  dos fleysh

  beef

  דאָס רינדפֿלייש
  dos rindfleysh

  cabbage roll

  די האַלובצעס
  di halubtses

  cabbage

  דאָס/די קרויט
  dos/di kroyt

  sour cream

  די סמעטענע
  di smetene

  sorrel

  דער שטשאַװ
  der shtshav

  tsimes

  דער צימעס
  der tsimes

  carrot

  די מער
  di mer

  prunes

  געטרינקטע פֿלוימען
  getrinkte ploymen

  chicken fat

  דאָס/די שמאַלץ
  dos/di shmalts

  horseradish

  דער כריין
  der khreyn

  raisins with almonds

  ראָזשינקעס מיט מאַנדלען
  razshinkes mit mandlen

  mandelbroyt

  דאָס מאַנדלברויט
  dos mandlbroyt

  honeycake (for Rosh Hashanah)

  האָניק-לעקעך
  honik-lekekh

  Rosh Hashanah

  ראש-השנה
  rash-hshnh

  hamantaschen

  המן-טאַשן
  hmn-tashn

  dessert

  די נאָכשפּײַז
  di nokhshpayz

  breakfast

  דאָס פֿרישטיק
  dos frishtik

  toast

  די חלה

  French toast

  די געפֿרישטע חלה

  cereal with milk, oatmeal

  קאַשע מיט מילעך
  kashe mit milekh

  peanut butter

  דער סטאַשקעשמיר
  der stashkeshmir

  orange juice

  דער מאַראַנצן-זאַפֿט
  der marantsn-zaft

  coffee

  די קאַװע
  di kave

  drinks

  די געטראַנקן
  di getrankn

  tea

  די טיי
  di tey

  hot chocolate

  דאָס הייסע קאַקאַא
  dos heyse kakao

  milk

  די מילך/ די מילעך
  di milkh/milekh

  soda

  די סאָדע
  di soda

  seltzer

  דאָס זעלצער-װאַסער
  dos zeltser-vaser

  mineral water

  דאָס מינעראַל-װאַסער
  dos mineral-vaser

  lemonade

  דאָס לימאָנאַד
  dos limonad

  beer (barrel, can, bottle)

  (דאָס ביר (פֿון פֿאַס, אין אַ בלעך, אין אַ פֿלאַש
  dos bir (fun fas, in a blekh, in a flash)

  liquor

  די משקה
  di mashke

  to be allowed to

  טאָרן
  torn

  wine

  דער װײַן
  der vayn

  liquor, whiskey

  דער בראָנפֿן
  der branfn

  passover

  פּסח
  peysakh

  Shlivovitz

  שליװאָװיץ

  egg

  דאָס איי
  די אייער
  dos ey, di eyer

  cheese

  דער קעז
  der kez

  butter

  די פּוטער
  di puter

  oil

  דער אייל
  der eyl

  matzo brei

  די מצה בריי

  chicken

  די הון
  די הינער
  di hun, di hiner

  duck

  די קאַטשקע
  di katshke

  turkey

  דער אינדיק
  der indik

  goose

  די גאַנדז
  די גענדז
  di gandz, di gendz

  Christmas

  דער ניטל
  der nitl

  coldcuts

  די אױפֿשניטן
  di oyfshnitn

  apple

  דער עפּל
  der epl

  banana

  דער באַנאַן
  der banan

  berries

  די יאַגדעס
  di yogdes

  grapes

  די ווײַנטרויב
  di vayntroyb

  pear

  דער באַר
  der bar

  pomegranate

  דער מילגרוים
  der milgroym

  vegetables

  די גרינסן
  di grinsn

  beet

  דער בוריק
  der burik

  cucumber

  די אוגערקע
  di ugerke

  onion

  די ציבעלע
  di tsibele

  green beans

  דער אַרבעס
  der arbes

  tomato

  דער פּאָמידאָר
  der pomidor

  sugar

  דער צוקער
  der tsuker

  salt

  דאָס זאַלץ
  dos zalts

  pepper

  דער פֿעפֿער
  der fefer

  vinegar

  דער עסיק
  der esik

  Kharoises

  חרוסת
  Kharoises

  party

  שׂמחה
  simkhe

  chatty

  פּלאַפּלער
  plapler

  quiet

  שטיל
  shtil

  if, in case

  טאָמער
  tomer

  hang out, spend time

  פֿאַרברענגען
  farbrengen

  angry (at)

  אין כּעס
  in kas

  simply

  פּשוט
  pshut

  put on

  אָנטאָן
  onton

  clothes

  קלײדער
  kleyder

  sky

  הימל
  himl

  beach

  פּלאַזשע
  plazshe

  fall

  האַרבסט
  harbst

  color

  דער קאָליר
  kolir

  leaf, leaves

  דער בלאַט
  די בלעטער

  beautiful, splendid

  פּרעכטיק
  prekhtik

  short

  קורץ
  kurts

  shovel

  שופֿלען
  shuflen

  blanket

  קאָלדרע
  koldre

  fly

  פֿלי
  fli

  on skis

  אױף די נאַטרעס
  af di natres

  spring

  פֿרילינג
  friling

  furs

  פּעלץ
  pelts

  pleasure

  פֿאַרגעניגן
  fargenign

  joke

  װיץ
  vits

  celebrate

  פּראַװען
  praven

  forgive me

  זײַ מוחל
  zay moykhl

  while

  בשעת
  beshas

  Hanukkah

  חנוכּה
  khnukh

  pumpkin

  קירבעס
  kirbes

  cranberry sauce

  זשורעכלינע סאַוס

  storekeeper

  קרעמער
  kremer

  customer

  קונה
  koyne

  outside

  אין דרױסן
  in droysn

  sigh

  זיפֿצן
  ziftsn

  almost

  כּמעט
  kemat

  prepare

  גרײטן
  greytn

  generally

  בכלל
  bekhlal

  Doesn't matter

  עס מאַכט נישט אױס

  oven

  אױװן
  oyvn

  example, parable

  משל
  moshl

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature